Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība

Šodien publicētajā starptautiskajā augstskolu reitingā U-Multirank Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) sasniegusi savu līdz šim labāko rezultātu visā reitinga darbības gadu laikā – kopskaitā saņemti 12 augstākie “A” vērtējumi.

multirank_lead.png

“A” vērtējums iegūts arī rādītājā, kurš šogad U-Multirank iekļauts pirmo reizi un kurā analizētas investīcijas, kas ieguldītas digitālajā izglītībā.

U-Multirank ir starptautisks augstākās izglītības iestāžu reitings. Šogad tas aptver 2200 universitātes no 96 valstīm, tai skaitā 21 Latvijas augstskolu. Universitāšu sniegums salīdzināts piecās darbības jomās: mācīšana un mācīšanās, pētniecība, zināšanu nodošana, starptautiskā orientācija un reģionālā iesaiste. U-Multirank vērtē augstskolu darbību vairāk nekā 30 rādītājos, piešķirot individuālus vērtējumus no “A” (ļoti labi) līdz “E” (vāji).

RSU šogad “A” vērtējumus ir saņēmusi ikvienā no piecām definētajām darbības jomām, turklāt augstskolai izdevies palielināt arī “B” (labi) vērtējumu skaitu no pieciem pērn līdz deviņiem šogad.

rektors_petersons_apbalvosana_sq.png

Katrs no šiem vērtējumiem apliecina izcilību noteiktā jomā – izcilību, kas veidojusies mērķtiecīga darba rezultātā. Liels gandarījums, ka šie panākumi ir pamanīti starptautiskā līmenī, izvērtējot pasaules labākās universitātes. Īpašs prieks, ka pamanīts un novērtēts digitalizācijas aspekts, jo Rīgas Stradiņa universitāte jau ilgtermiņā investē digitālajā vidē, kas ļāvis mums modernizēt gan studijas, gan pētniecību. Pandēmijai sākoties, bijām pionieri attālināto studiju nodrošināšanā un mācību materiālu digitalizācijā. Tāpat RSU ir izstrādāta gan atvērtās piekļuves politika, gan institucionālā atvērtās piekļuves e-resursu repozitorija politika, kas atver mūsu zinātniskos rezultātus gan pētniekiem, gan plašākai sabiedrībai.

RSU rektors profesors Aigars Pētersons

Šāgada U-Multirank visvairāk – piecus – “A” vērtējumus RSU ieguvusi pētniecības jomā. Tie saņemti tādos rādītājos kā atvērtās piekļuves un profesionālās publikācijas, pēcdoktorantu skaits universitātē, radošie rezultāti pētniecībā, kā arī vienā no reitingā iekļautajiem dzimumu līdztiesības rādītājiem – zinātniskās publikācijas, kurās autores ir sievietes. Otra labākā joma, kurā RSU ieguvusi trīs “A” vērtējumus, ir reģionālā iesaiste, kurā tāpat kā pērn visaugstāk novērtēta bakalaura un maģistra programmu absolventu nodarbinātība reģionā, kā arī publikāciju īpatsvars ar līdzautoriem no reģiona. Trešā stiprākā RSU joma U-Multirank vērtējumā ir starptautiskā orientācija, kur “A” vērtējums iegūts gan par ārvalstu akadēmiskā personāla īpatsvaru, gan par publikāciju īpatsvaru ar ārvalstu līdzautoriem. Abās pārējās darbības jomās (mācīšana un mācīšanās un zināšanu nodošana) RSU ieguvusi pa vienam “A” vērtējumam katrā.

Par starptautisko reitingu U-Multirank

U-Multirank izmanto atšķirīgu pieeju salīdzinājumā ar citiem zināmiem globālajiem universitāšu reitingiem, jo nesastāda tradicionāli ierastās rangu tabulas, kurās augstskolām tiek piešķirtas vietas un nosauktas labākās universitātes. Reitingā iekļautie dati ir iegūti no vairākiem avotiem, piemēram, iestāžu sniegtie dati, no starptautiskās datubāzes Web of Science un patentu datubāzēm iegūtie dati, nodrošinot lietotājiem visaptverošu informācijas kopumu. U-Multirank finansē konsorcijs, kura sastāvā ir Eiropas Komisija, Bertelsmann Stiftung fonds un Banco Santander, kuri arī cieši sadarbojas ar virkni partneru un organizāciju.