Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Attīstība
Darbiniekiem
Starptautiskā sadarbība

Aprīļa beigās Ņujorkas štata Bufalo Universitātē (University at Buffalo) ASV viesojās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) delegācija, kuru pārstāvēja augstskolas rektors profesors Aigars Pētersons, zinātņu prorektore Agrita Kiopa, veselības studiju prorektors profesors Guntis Bahs, administrācijas un attīstības prorektors Toms Baumanis un Zobārstniecības fakultātes dekāns asociētais profesors Andris Ābeltiņš. Vizītes laikā parakstīts saprašanās memorands, kas stiprinās jau pirms vairākiem gadiem aizsākto sadarbību medicīnā un zobārstniecībā, un pavērs jaunas iespējas abu augstskolu studentiem, mācībspēkiem un zinātniekiem.

Sadarbības memorands paredz, ka abas augstskolas plaši sadarbojas zobārstniecības jomā. Tāpat sadarbība varētu aptvert gan docētāju un pētnieku sadarbību, gan mācībspēku vieslekcijas un īstermiņa vizītes, gan rezidentu un doktorantu apmaiņu un pētnieku dalību konferencēs un simpozijos. Vienlaikus līgums paredz informācijas, akadēmisko materiālu un publikāciju apmaiņu abām augstskolām abpusēji interesējošās jomās. Līgumu no Bufalo Universitātes (BU) puses parakstīja augstskolas prezidents dr. Satišs Tripati (Satish Tripathi) un BU Zobārstniecības skolas dekāns profesors Štefans Rūls (Stefan Ruhl), bet no RSU puses – rektors profesors Aigars Pētersons un Zobārstniecības fakultātes dekāns asociētais profesors Andris Ābeltiņš.

Viesošanās laikā RSU delegācija detalizēti iepazina gan vienu no vecākajām ASV medicīnas skolām Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences, gan zobārstniecības skolu School of Dental Medicine, kas prestižajā Pasaules universitāšu akadēmiskajā reitingā ierindojas devītajā vietā. Vizīte iekļāva arī Sabiedrības veselības un veselības aprūpes profesiju skolas (School of Public Health and Health Professions) apmeklējumu. Tajā studē ap 1800 jauno profesionāļu, apgūstot uztura, sabiedrības veselības, bioinformātikas, biostatistikas, epidemioloģijas un citas jomas. Vienlaikus skolā ir spēcīgi attīstīta zinātne, kurā gada ietvaros tiek investēti 10 miljoni dolāru, un tā strādā tādos pētniecības virzienos kā atkarības, novecošanās un hroniskās saslimšanas, vides veselība, biostatistika, vēža risku novēršana, kardiovaskulārās slimības, uzturs un fiziskās aktivitātes, datu zinātne, datizrace un citas.

Visās trīs struktūrvienībās abas puses apsprieda jau aizsāktos kopīgos projektus jaunu studiju programmu izstrādē un kopēju pētniecības programmu īstenošanā, kā arī raudzījās pēc jaunām sastrādāšanās iespējām, piemēram, sabiedrības veselības frontē varētu tapt īstenoti kopīgi tiešsaistes studiju kursi vai starptautiska līmeņa sabiedrības veselības iniciatīvas. Abas augstskolas jau iepriekš sadarbojušās biomateriālu izpētē, plānojušas jaunu rezidentūras specializāciju orālajā patoloģijā, medicīnas studentu monitoringa sistēmas izstrādi un citus projektus. Īpaša vieta līdzšinējā darbā bijusi zobārstniecības jomai, taču abu augstskolu sadarbības pirmsākumi meklējami ES struktūrfondu finansētajā mācībspēku digitālo prasmju stiprināšanā, kuru kā valsts līmeņa projektu docētāju izaugsmei koordinē Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skola. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmju stiprināšanas projekts vēl aizvien turpinās, un ik semestri uz vienu no ASV spēcīgākajām tehnoloģiju augstskolām dodas Latvijas augstskolu mācībspēku grupas.