Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Attīstība

Jau nākamgada pirmie studenti Rīgas Stradiņa universitātē (RSU), Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), Latvijas Universitātē (LU), kā arī dažādu nozaru profesionāļi sāks apgūt darba tirgū vitāli nepieciešamās augsta līmeņa digitālās prasmes. Īstenojot vērienīgu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcijas un valsts budžeta finansētu projektu, universitātēs sākta jaunu studiju moduļu un to veidojošo kursu izstrāde.

Gan vietējā, gan starptautiskā darba tirgū arvien pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem ar digitālām prasmēm. Lai palīdzētu cilvēkiem iekļauties mainīgā darba tirgū, sekmējot gan viņu personīgo, gan visas valsts labklājību, papildu digitālajām pamatprasmēm ir jārada iespēja apgūt progresīvas un augstāka līmeņa digitālās prasmes. Tādēļ RTU sadarbībā ar RSU un LU īsteno projektu Augsta līmeņa digitālo prasmju attīstība Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas jomā. Tajā līdz 2026. gadam tiks izstrādāti 12 jauni studiju moduļi augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā, kas būs integrēti studiju procesā un izmantoti arī mācībās industrijā nodarbinātajiem. Tādējādi līdz 2026. gadam padziļinātas digitālās prasmes gūs ap 2000 studentu un speciālistu no uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora.

RSU rektors profesors Aigars Pētersons uzsver: “Digitalizācija ir būtisks Rīgas Stradiņa universitātes izaugsmes virziens – tā ir vitāli nepieciešama mūsdienīgas augstākās izglītības, kā arī pētniecības attīstībai. Kā starptautiskākā Latvijas augstskola esam pārliecināti, ka digitalizācija sekmēs mūsu studiju programmu un pētniecības konkurētspēju arī starptautiskā mērogā, līdz ar to veicinot arī Latvijas tautsaimniecības izaugsmi. Projekta ietvaros jau esam sākuši sadarbību un pieredzes apmaiņu ar vairākām ārvalstu universitātēm, kā arī izveidojuši partnerību ar veselības aprūpes nozares spēlētājiem, jo šā projekta būtisks rezultāts ir digitālo prasmju stiprināšana tieši veselības aprūpē.”

RSU, RTU un LU konkursu kārtībā jau ir izvēlētas studiju programmas un kursi, kuri tiks pilnveidoti vai izstrādāti no jauna, veidojot augsta līmeņa digitālo prasmju studiju moduļus. Vairāk nekā 60 mācībspēku pārstāvji izstrādās, aprobēs un pilnveidos jaunos studiju moduļus; viņi jau sākuši pilnveidot savas zināšanas, lai izveidotu kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību saturu, kas iekļaus gan kombinēto studiju metodiku, nozarei aktuālus digitālus rīkus, augstas veiktspējas skaitļošanas platformas, dažādu interaktīvu studiju elementu, video un tiešsaistes testu izmantošanu. Tas palīdzēs studējošajiem iegūt tādas zināšanas, lai viņi spētu patstāvīgi radīt un izmantot digitālus risinājumus sarežģītām problēmām ar daudziem mijiedarbības faktoriem.

Studiju moduļi tiks izstrādāti plašā nozaru spektrā, ļaujot universitātēm nākotnē sagatavot profesionāļus, kuri modernākās tehnoloģijas izmantos teju jebkurā tautsaimniecības jomā – no dzelzceļa inženierijas, siltumenerģētikas un uzņēmējdarbības loģistikas līdz veselības aprūpei un klimata modelēšanai.

Projekta kopējais budžets ir 6,2 milj. eiro, no kā 6 milj. eiro ir Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija.