Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība

Šodien, 30. novembrī, Rīgas Stradiņa universitātes Administrācijas un attīstības prorektors Toms Baumanis un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs parakstīja sadarbības memorandu par informācijas, prasmju un pieredzes apmaiņu, tādējādi aktualizējot mūsdienu tehnoloģiju un datu izmantošanu medicīnas attīstībā.

RSU rektors prof. Aigars Pētersons: “RSU ir moderna Eiropas augstskola, kas veido mūsdienīgas un darba tirgū pieprasītas studiju programmas, kā arī īsteno tautsaimniecībai nepieciešamu pētniecību. Esam gandarīti, ka sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju varēsim veidot abpusēji izdevīgu sadarbību sociālo zinātņu, informācijas sabiedrības, elektroniskās pārvaldes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Tas ļaus mums kopīgi vēl straujāk realizēt mūsdienīgus digitalizācijas un mākslīgā intelekta projektus, kā arī veikt pētījumus par medicīnas datu aktuālajiem jautājumiem.”

Parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs: “Akadēmiskais personāls, zinātnieki un studenti Latvijai ir liela vērtība – viens no galvenajiem Latvijas izaugsmes balstiem. Publiskā pārvalde nereti par zemu līdz šim ir novērtējusi augstskolu, universitāšu un pētniecības iestāžu nozīmi. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vēlas stiprināt šo sadarbību, lai to resursus mērķtiecīgi izmantotu valsts modernizācijā. Memorands sekmēs VARAM un RSU sadarbību kopīgu projektu realizēšanā Latvijas un Eiropas mērogā. Pēdējo gadu laikā Latvija ir demonstrējusi būtiskus sasniegumus digitālās attīstības jomā, ko novērtējusi arī OECD. Virkne risinājumu ir tikuši atzīti kā labas prakses piemēri ne tikai Eiropas, bet arī pasaules mērogā – Digitālo pakalpojumu attīstības indeksā Latvija ierindoja ES labāko valstu pieciniekā, kā arī COVID-19 pandēmijas sekas ir būtiski paātrinājušas valsts pārvaldes mobilitāti un digitālo pieejamību.“

Memorands tika parakstīts attālināti ar mērķi sekmēt zināšanu pārnesi no akadēmiskās vides uz tautsaimniecības attīstību – stiprināt tautsaimniecību ar augsti kvalificētiem speciālistiem, jauniem augstas pievienotās vērtības produktiem, tehnoloģijām un pakalpojumiem, kā arī attīstīt Latvijas zināšanu ekonomikas eksportspēju. Parakstot sadarbības memorandu, puses apņemas tautsaimniecības digitālās attīstības plānošanā daudz plašāk un pilnvērtīgāk izmantot pētniecību, vienlaikus studiju procesā pētāmos jautājumus ciešāk sasaistīt ar Latvijas nacionālajiem mērķiem un prioritātēm digitālās transformācijas jomā.

Latvijas digitālās transformācijas pamatnostādnes paredz, ka valsts veiks būtiskas investīcijas, lai radītu priekšnosacījumus datos balstītām inovācijām un atbalstītu digitalizāciju. Vienas no nozīmīgākajām jomām, kur datu pieejamība un plaša izmantošana sniegs būtiskus ieguvumus, ir veselības aprūpe un ārstniecības procesa efektivitātes novērtēšana.

Īstenojot veselības aprūpes nozares digitālo transformāciju, tradicionālās pieejas veselības aprūpē tiktu papildinātas ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju, tostarp mašīnmācīšanās un dažādiem e-risinājumiem, piemēram, zāļu saderības novērtēšanai, ārstēšanas rekomendāciju izstrādei, un papildinātās realitātes tehnoloģiju pielietojumiem. Tāpat nodrošinātu iedzīvotāju genoma sekvenču datu kopīgu izmantošanu personalizētās medicīnas un medicīnas pētniecības un inovāciju attīstībai. Lai panāktu nospraustos mērķus, jāattīsta digitālās prasmes veselības sektorā. Latvijā ārstniecības personu un veselības aprūpē nodarbināto digitālās prasmes un kompetences veicinātu veiksmīgu, efektīvu un ētisku digitālo risinājumu ieviešanu  un izmantošanu veselības nozarē, lai veselības veicināšanas, slimību profilakses un veselības aprūpes pakalpojumi būtu efektīvāki, kvalitatīvāki un pacientiem pieejamāki.

Zinātnes digitālā transformācija nodrošinātu uz vērtību orientētu pieeju, Latvijai kļūstot par rietumu kultūrai vērtīgu zināšanu radītāju valsti. Latvijas zinātniski pētnieciskie resursiem ir jākļūst par daļu no Latvijas tautsaimniecības digitālās transformācijas, zinātnei un pētniecībai ieņemot sistēmisku lomu produktu un pakalpojumu dzīves ciklā.