Pārlekt uz galveno saturu
Zinātnes nedēļa 2019
Medicīnas vēsture

3. aprīlī RSU Zinātnes nedēļas ietvaros noritēja Medicīnas vēstures institūta izbraukuma sēde Upsalas Universitātes Medicīnas vēstures muzejā, kur notika medicīnas vēstures pētījumu lasījumi, piedaloties arī kolēģiem no Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās univeristātes un Pēterburgas 1. Medicīnas universitātes.

mvi_izbraukuma_sede.JPG

Medicīnas vēstures institūta izbraukuma sēdes dalībnieki Upsalas Univeritātes vēstures muzeja (Gustavianum) anatomiskajā teātrī.

Sēdes laikā tika prezentēts arī izdevuma Acta medico-historica Rigensia jaunākais numurs. Žurnāls pēc profesora Paula Stradiņa iniciatīvas iznācis no 1957. gada ar sākotnējo nosaukumu Iz istorii meditsiny. Kopš 1992. gada izdevuma nosaukums ir Acta medico-historica Rigensia un to izdod RSU Medicīnas vēstures institūts sadarbībā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju.

2017. gadā RSU Medicīnas vēstures institūts sadarbībā ar kolēģiem no RSU Informācijas tehnoloģiju departamenta, RSU Izdevniecības un poligrāfijas daļas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzsāka projektu – izdevuma iepriekšējo krājumu digitalizāciju un publiskošanu tīmeklī. Visi līdz šim iznākušie Acta medico-historica Rigensia raksti, kuriem piešķirti arī digitālie objektu identifikatori (doi), patlaban ir pieejami RSU mājaslapā, vietnē www.rsu.lv/AMHR. Nākotnē plānots šādā veidā publiskot arī izdevumu Iz istorii meditsiny.

Tāpat 2017. gadā, domājot par iespēju izdevumu nākotnē indeksēt akadēmisko žurnālu datubāzēs, tika izveidota jauna starptautiska redkolēģija, pārstrādātas izdevuma politikas, tehniskās prasības, kā arī definēti izdevuma mērķi un struktūra. Sākot ar Acta medico-historica Rigensia vienpadsmito sējumu, tas ir recenzēts akadēmisks brīvpieejas žurnāls, kas veltīts pētījumiem medicīnas un dzīvības zinātņu vēsturē un medicīnas muzeoloģijā Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs. Žurnāls iznāks reizi gadā, tajā tiks publicēti zinātniski pētījumi, grāmatu un mediju recenzijas, kā arī apskati par notikumiem akadēmiskajā un muzeju dzīvē. Vēsturiski izdevumā ir publicēti raksti gan latviešu, gan krievu, vācu un angļu valodā, bet turpmāk, tiecoties vienkāršot izdevuma uztveramību, Acta medico-historica Rigensia būs raksti tikai angļu un latviešu valodā. Kopš 2018. gada, kad izdevums tika pārdefinēts un publicēts internetā, tas ir indeksēts lielākajā brīvpieejas akadēmisko žurnālu datubāzē DOAJ (Directory of Open Access Journals), tādējādi iekļūstot akadēmisko žurnālu apritē.