Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Pētniecība

Pateicoties Baltijas-Amerikas brīvības fonda (BAFF) pētniecības stipendijai, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) asociētais profesors Henrijs Kaļķis 1. jūlijā dosies uz ASV, kur astoņu mēnešu garumā izstrādās zinātnisku pētījumu par ergonomiskās slodzes indikatoriem mūsdienu sociāltehniskajā sistēmā. Pētījums tiks veikts Pensilvānijas pavalsts universitātē (Pennsylvania State University), sadarbojoties ar radošu ASV zinātnieku komandu.

Asociētā profesora H. Kaļķa iecerētais pētījums (angļu valodā – Ergonomic stress indicators in contemporary social-technical system “Human-Machine-Environment”) taps moderni aprīkotās industriālās ražošanas un biznesa departamenta The Harold and Inge Marcus Department of Industrial and Manufacturing Engineering laboratorijās. Pētījums būs veltīts cilvēka faktora izpētei darba vidē, pielietojot jaunākos ergonomiskos risinājumus. Tas cieši saistīts ar Latvijas un Eiropas izglītības attīstības pamatnostādnēm, kas vērstas uz strādājošo labklājību, biznesa efektivitāti un valsts ekonomisko izaugsmi.

Šī būs jau otrā H. Kaļķa vizīte universitātē – 2014. gadā prestižās Fulbraita (Fulbright) stipendijas ietvaros gūtās zināšanas un prasmes Henrijs Kaļķis veiksmīgi realizē vadītājā profesionālajā maģistra studiju programmā Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība un docētajos studiju kursos. Arī šī pētnieciskā projekta ietvaros asociētais profesors gūs jaunu pieredzi darbā ar ASV zinātniekiem, nodibinās lietišķus kontaktus ar universitātes akadēmisko un zinātnisko personālu, risinās jautājumus par tālāku sadarbību (apmaiņas lekcijas, semināri, konferenču apmeklējumi, zinātniskā sadarbība u. c.). Šī pieredze noderēs tālākajā zinātniskajā un pedagoģiskajā darbā RSU, attīstot modernu pieeju mūsdienu studiju procesam un zinātniskiem pētījumiem Latvijā.

BAFF stipendija un atbalsta programma stiprina saites un veicina zināšanu apmaiņu starp Baltijas valstīm un ASV, īstenojot izglītības un apmaiņas programmas, kas vērstas uz ekonomisko izaugsmi un demokrātisko procesu attīstību. Studijām, pētniecībai vai praksei ASV to šogad saņēmuši 28 stipendiāti no Latvijas.