Pārlekt uz galveno saturu
Atzinība
Pētniecība

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) zinātniskā darbība ir saņēmusi augstus starptautisko vērtējumu rezultātus medicīnas, sabiedrības veselības un sociālo zinātņu platformā. Visaugstāko vērtējumu starptautiskie eksperti ir piešķīruši medicīnas platformai, īpaši akcentējot pētniecības kvalitāti, vidi, infrastruktūru un sociālo ietekmi. Salīdzinājumā ar iepriekšējā, 2013. gada, vērtējuma rezultātiem RSU medicīnas platformas rezultāts ir audzis un ieguvis vērtējumu "4" no iespējamajiem pieciem punktiem. Tas nozīmē, ka RSU ir atzīta kā spēcīga, starptautiska pētniecības organizācija ar ļoti augstiem kvalitātes standartiem.

Starptautiskie eksperti izcēla RSU veiktos ieguldījumus pētniecības infrastruktūras attīstībā, pētniecības vadības un administratīvo atbalsta sistēmu stiprināšanā. Tāpat eksperti augstu novērtēja izveidoto motivācijas sistēmu, kas veicina pētnieku iesaisti grantu un projektu pieteikumu izstrādē un īstenošanā. “Šādas izmaiņas ir veicinājušas būtisku pētniecības kvalitātes un pētniecības ietekmes uzlabošanos,” teikts atzinumā.

Ļoti labi rezultāti saņemti arī par pētniecību sabiedrības veselības platformā. Ar četriem punktiem novērtētie kritēriji ir zinātnes kvalitāte, sociālā ietekme un attīstības potenciāls. Eksperti norāda, ka šīs platformas pētnieki, lai arī salīdzinoši mazākā skaitā, tomēr ir spēcīgi spēlētāji nacionālā līmenī. Viņi arī saskata augstu tālākas attīstības potenciālu, kam par pamatu ir pētnieku prasmes strādāt ar sarežģītiem jautājumiem un koordinēt multidisciplināras grupas, lai risinātu svarīgas sabiedrības veselības problēmas.

Labi rezultāti ir arī sociālo zinātņu platformā, kurā visaugstāk novērtēta ekonomiskā ietekme un attīstības potenciāls.
“Esam patiesi gandarīti, ka starptautisko ekspertu vērtējumā zinātne RSU ir atzīta ļoti augstā līmenī,” pauž RSU zinātņu prorektore Agrita Kiopa. "Medicīnas platformas rezultāti mūs stabili ierindo spēcīgāko starptautisko spēlētāju vidū. Savukārt vērtējums sabiedrības veselības un sociālo zinātņu jomā apliecina RSU pētnieku spēku, līdzšinējos panākumus un attīstības potenciālu," piebilst prorektore.  

Starptautiskie eksperti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) uzdevumā no 2019. gada līdz šā gada sākumam Latvijā veica 37 zinātnisko institūciju novērtējumu. Darba vizīšu laikā neatkarīgie eksperti tikās ar pētniekiem, zinātnisko institūciju vadību un darbiniekiem, iepazinās ar infrastruktūru, aprīkojumu un zinātnisko kapacitāti.