Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Profesionālā pilnveide

Veselības ministrija sāk Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu *, kurā ārstu palīgiem būs pieejama akreditēta bezmaksas kvalifikācijas paaugstināšanas programma. Pēc studiju programmas pabeigšanas ārstu palīgi iegūs diplomu un sertifikātu ar kvalifikāciju Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs.

Šp apmācību programmu īstenos arī Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža. Projektu paredzēts īstenot trīs gadus. Šajā laikā plānots apmācīt 380 ārstu palīgus darbam Neatliekamās medicīniskā palīdzības dienestā.

Pretendentiem, kuri iepriekš ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju Ārsta palīgs, prognozējamais studiju ilgums ir viens gads. Savukārt pretendentiem ar vidējo profesionālo izglītību (feldšeris) prognozētais studiju ilgums – 2 gadi.

Interesenti aicināti pieteikties studijām no 22. līdz 29. martam. Mācības paredzēts sākt 3. aprīlī.
Vairāk informācijas elektroniski: RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas mājaslapā vai e-pasts: studinfoatrcmc[pnkts]lv.

* Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķis "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001