Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība

Šā gada 1. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības institūts sadarbībā ar Baltijas HIV asociāciju sāka īstenot WEEPI Foundation finansētu projektu HIV paštestu ieviešana Latvijā – pilotprojekts piecās mērķa grupās ar mērķi pilotēt un novērtēt HIV paštestēšanas īstenojamību un pieņemamību sociāli neaizsargātajās iedzīvotāju grupās: injicējamo narkotisko vielu lietotāji, vīrieši, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem, seksuālo pakalpojumu sniedzēji, no vardarbības cietušas personas, pašvaldības sociālo pakalpojumu saņēmēji.

weepi_logo.pngLai veiksmīgāk sasniegtu mērķa grupu pārstāvjus un nodrošinātu tiem bezmaksas HIV paštestēšanās iespēju (izmantojot siekalu HIV paštestus jeb mājās veicamos testus), projektā plānots sadarboties ar partnerorganizācijām – biedrību DIA+LOGS, centru Marta, Valsts probācijas dienestu un Rīgas Sociālo dienestu.

22. maijā tika aizvadīta pirmā tikšanās, kuras ietvaros partnerorganizāciju pārstāvji tika iepazīstināti ar projekta mērķi, plānotajām aktivitātēm, organizatorisko norisi, HIV paštestu nodošanu klientiem u. c. Paredzēts, ka projekta ietvaros HIV paštesti tiks nodrošināti 250 mērķa grupu indivīdiem. Pēc paštesta veikšanas pētījuma dalībnieki tiks aicināti aizpildīt anketu par HIV paštesta veikšanas pieredzi un testa pieņemamību. Daļa dalībnieku tiks aicināti arī uz padziļinātajām intervijām.

hiv_pastestu_ieviesana_projekta_sapulce.png

RSU Sabiedrības veselības institūta eksperte dr. Santa Ansone iepazīstina klātesošos ar HIV paštestu veikšanas vadlīnijām

Kādēļ šāds projekts?

Latvija ir to Eiropas Savienības (ES) valstu vidū, kurās HIV infekcijas izplatība joprojām ir ļoti augsta (aptuveni trīs gadījumi uz 1000 iedzīvotāju). 2020. gadā jauno reģistrēto HIV gadījumu skaits Latvijā bija 13,5 uz 100000 iedzīvotāju, kas ir otrais augstākais rādītājs ES un tās vidējo rādītāju pārsniedz 4,1 reizi. Visbiežāk inficēšanās ar HIV notiek heteroseksuālu dzimumkontaktu rezultātā – tie sastāda 63 % no visiem reģistrētajiem gadījumiem, kuriem ir zināms inficēšanās ceļš. 24 % gadījumos inficēšanās ar HIV notikusi injicējamo narkotiku lietošanas rezultātā, bet 11 % inficēšanās gadījumi reģistrēti starp vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem. Aptuveni 30 % HIV gadījumu Latvijā nav diagnosticēti.

Šie dati ir likumsakarīgi saistāmi ar to, ka Latvijā ir vieni no zemākajiem HIV testēšanas rādītājiem ES. Jāuzsver, ka COVID-19 pandēmijas dēļ 2020. gadā veikto pārbaužu skaits (salīdzinājumā ar 2019. gadu) ir samazinājies par 6 %.

Tādēļ ir būtiski Latvijā veicināt HIV testa veikšanu iedzīvotāju vidū, tostarp, meklējot jaunas un inovatīvas testēšanas stratēģijas. Lai veicinātu jaunas HIV noteikšanas metodes ieviešanu Latvijā, ir nozīmīgi identificēt faktorus, kas varētu ietekmēt turpmāko stratēģijas īstenošanu. Ir svarīgi izpētīt jaunās metodes – HIV paštestu – izmantošanas īstenojamību un pieņemamību. Patlaban HIV paštesti Latvijas iedzīvotājiem pieejami tikai par maksu aptiekās.