Pārlekt uz galveno saturu
Sabiedrības veselība

Pēc divarpus gadu darba noslēdzies NordPlus Adult finansētais projekts Vecums nav šķērslis, kura mērķis bija celt Baltijas valstu senioru dzīves kvalitāti un iedrošināt viņus aktīvākam dzīvesveidam pēc darba gaitu beigām.

vecums_nav_skerslis_fin.png

Projektu īstenoja Latvijas Pensionāru federācija (LPF), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Igaunijas Pensionāru biedrību asociācija un Lietuvas Pensionāru savienība Bočiai. Projekta gaitā tika izstrādātas mācību programmas un sagatavoti sertificēti lektori (Latvijā – 52, Igaunijā un Lietuvā – pa 40 katrā), kuru vadībā jau sākušās nodarbības senioriem visās trīs Baltijas valstīs.

Aizvadīto 100 gadu laikā pasaules iedzīvotāju vidējais dzīves ilgums ir vairāk nekā dubultojies: 1913. gadā cilvēka mūžs bija vidēji 34 gadus garš, taču gadsimtu vēlāk tas bija pieaudzis līdz 71 gadam, un šis skaitlis kļūst lielāks atkarībā no reģiona (kā liecina ANO dati, piemēram, Eiropā vidējais mūža ilgums ir 77 gadi). Arī Latvijā iedzīvotāju vidējais dzīves ilgums pieaug, tāpēc arvien būtiskāks ir jautājums, kā celt senioru dzīves kvalitāti.

“Jāmaina domāšana – jārunā nevis par novecošanu, bet par dzīvildzi, un jāveicina senioru zināšanas par to, kā vairot savu fizisko, psiholoģisko un finansiālo labklājību,” norāda RSU Rehabilitācijas fakultātes dekāne asociētā profesore Signe Tomsone.

Šis tēmu loks bija projekta uzmanības centrā, izglītojot lektorus četros moduļos.

  • Kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā (tostarp iespējas saņemt sociālo palīdzību un organizēt uzņēmējdarbību, lai papildinātu savus ienākumus)
  • Kā saglabāt fizisko veselību
  • Kā saglabāt psiholoģisko veselību un apgūt jaunas zināšanas un prasmes
  • Kā izvairīties no vientulības un pārvarēt to

Šā projekta vadītājs Mārtiņš Valters teic, ka turpmākie soļi ir sertificēto lektoru rokās, kuru saraksts un kontaktinformācija uzrunāšanai atrodama projekta vietnē www.vecumsnavskerslis.lv. “Mēs lepojamies ar to, ka apmācītie lektori ir ne tikai no Rīgas, bet no visas valsts – Krāslavas, Balviem, Riebiņiem, Kuldīgas un citām Latvijas vietām. Jauniegūtās zināšanas turpinās rezonēt viņu novados,” stāsta M. Valters.

Tikmēr Zinaīda Logina, agrākā Balvu laikraksta Vaduguns žurnāliste, projektā Vecums nav šķērslis smeltās zināšanas jau izmanto gan Balvu pensionāru biedrības rīkotajos pasākumos, gan nūjošanas nodarbībās Viļakā. To, kā izmantot projektā apkopotās zināšanas pēc projekta noslēguma, vētīja arī darba grupu vadītāji un projekta partneri. “Partneri izteica vēlēšanos attīstīt šo projektu tālāk, iesaistot senioru skolas Latvijā un trešās paaudzes universitātes Lietuvā un Igaunijā, lai izveidotu sadarbības tīklu un jaunas programmas un mācību materiālus,” norāda M. Valters.