Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Jauno docētāju skola

Pedagoģiskās izaugsmes centru (PIC) Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) izveidoja vēl miera laikos, pirms pandēmija pārnesa mācīšanos un mācīšanu ekrāna priekšā.

JDS_logo.png

Taču tieši šis zūmoto un tīmoto lekciju zīmē aizvadītais gads ļāvis apzināties, cik būtiski, ka augstskola savlaicīgi investē savu mācībspēku pedagoģiskajās prasmēs un digitālajā kompetencē. Kā īpaša pilnveides platforma mācībspēkiem ar īsāku pedagoģisko pieredzi PIC paspārnē ar Eiropas Sociālā fonda palīdzību nodibināta Jauno docētāju skola, kuras trešā sezona nupat sākusies.

Jauno docētāju skola attīstītās, audzē pieredzes muskuļus, un nākotnē plānots tās durvis vērt arī kolēģiem no citām augstskolām. Lai izvaicātu, kā strādā šis prasmju un kompetenču tramplīns augstskolas pedagogiem, kā veicies pedagoģiskās meistarības izkopšanā pandēmijas apstākļos un ko no tā visa iegūst studenti, uzrunājām Jauno docētāju skolas virzītājus un absolventus.

Būt interesantai studentu acīs

Jauno docētāju skola RSU tapusi, izvērtējot 17 valstu pieredzi un aptverot vairāk nekā 30 zinātnisku pētījumu rezultātus par līdzīgu jauno docētāju atbalsta programmu īstenošanu Eiropā. Pasaulē gūtās atziņas tapa saskaņotas ar RSU mācībspēku vajadzībām, rezultējoties Latvijas mērogā unikālā intensīvā atbalsta platformā, kurā ik gadus tiek uzņemti 25 mācībspēki.

Šāgada absolventi, Farmācijas fakultātes lektori Ingu Sīli (attēlā), dalībai motivēja vēlme būt interesantai un zinošai docētājai studentu acīs, padarot viņu mācību procesu dažādāku. Šogad viņa iecerējusi aizstāvēt promocijas darbu par ārstniecības augiem latviešu tautas ticējumos, taču, neraugoties uz pētniecisko noslodzi, Inga bija gatava ik nedēļas veltīt laiku Jauno docētāju skolas lekcijām un nodarbībām, kā arī intensīvi darboties patstāvīgi.

inga_sile.jpg

“Jauno docētāju skola man devusi stimulu izglītot sevi – lasīt ne tikai to, ko docēju vai pētu, bet arī vairāk pievērst uzmanību mācīšanas metodēm,” stāsta Inga.

Lai arī Jauno docētāju skolas satura apguve nav nekāda pastaiga parkā, Inga pēc absolvēšanas atzīst: viņa šo pieredzi ieteiktu ne tikai pavisam jauniem, bet arī jau pieredzi uzkrājušiem kolēģiem. “Mācības ilgst pusgadu, un, iesākušās klātienē pērnā gada augustā, tās drīz pārgāja uz attālinātu formātu, kas ļāva man gūt tādu pašu pieredzi un saskarties ar tiem pašiem izaicinājumiem kā maniem studentiem,” Inga iezīmē attālinātā formāta pozitīvos aspektus.

“Kopumā mācībspēki apguva ne tikai augstskolas pedagoģijas pamata zināšanas un prasmes, bet arī ļoti specifiskas kompetences, kas nepieciešamas kombinēta mācīšanās procesa īstenošanā. Apgūtais palīdz veidot interaktīvas un studentus aktīvi iesaistošas lekcijas un nodarbības gan klātienē, gan tiešsaistē,” stāsta Jauno docētāju skolas vadītājs Raimonds Strods. Dalībnieki arī devās novērot citu kolēģu vadītās nodarbības, sadarbojās ar pirmās JDS absolventiem un RSU Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem, kā arī apguva dažādas izglītības tehnoloģijas un tehnoloģiskos risinājumus savu e-studiju kursu modernizēšanai, tostarp guva ieskatu digitālu simulāciju scenāriju veidošanā un apguva tādus brīvpieejas IT rīkus kā Mentimeter un Miro. Lai dalībnieki pēcāk savos studiju kursos spētu praktiski īstenot pierādījumos balstītu mācīšanās un mācīšanas procesu, ļoti nozīmīga daļa nodarbību veltīta jaunāko augstskolas pedagoģijas zinātnes tendenču praktiskai apguvei.

jds4.jpg

Nupat aizvadīta Jauno docētāju skolas trešā sasaukuma ievadlekcija

_98a0721.png

Sākusies klātienē, Jauno docētāju skola strauji pārgāja tiešsaistes formātā, taču dalībnieki novērtē, ka šādi nonāk paši savu studentu kurpēs un spēj labāk tos izprast

Vide, kurā kļūdīties ir droši

Jauno docētāju skolas vadītājs uzteic lielo kolēģu iesaisti satura nodrošināšanā. “Šogad satura izstrādē un vadīšanā iesaistījās kopumā 31 docētājs un students galvenokārt no RSU, kā arī no citām augstskolām un organizācijām. Ja ņem vērā, ka Jauno docētāju skola uzņem 25 dalībniekus, šāda studentu un mācībspēku skaita attiecība nav novērojama pat labākajās pasaules augstskolās,” lepojas R. Strods.  

PIC direktore asociētā profesore Nora Jansone-Ratinika papildina, ka Jauno docētāju skola tiek mērķtiecīgi veidota par vidi, kurā dalībnieki jūtas droši kļūdīties, atzīt savas neveiksmes un lielos izaicinājumus. Kļūdudrošo vidi un koleģiālās attiecības Jauno docētāju skolā novērtē arī tās absolvente, RSU Dermatoloģijas un veneroloģijas katedras docētāja Alise Balcere: “Tā bija vērtīga pieredze, kas stiprināja koleģialitāti, sniedza pārliecību par manām docētāja spējām, kā arī deva redzējumu par augstskolas nākotnes attīstību un to, kā es varu tai pielāgoties.”

Augstskolu docētāji ir savu nozaru profesionāļi un, kā uzsver N. Jansone-Ratinika un R. Strods, mācībspēkiem ir ļoti nepieciešams gūt regulāru, sistēmisku un saturā pēctecīgu atbalstu. Tas veicina docētāju kompetenci un spēju pielāgoties izaicinājumiem augstākās izglītības telpā, lai studējošie gūtu maksimāli vērtīgu un jēgpilnu mācīšanās pieredzi. Arī darba tirgus attīstības tendences norāda uz mūžmācīšanās prasmju nepieciešamību, tādēļ ir tik svarīgi, ka gan docētāji, gan studenti gūst tādu mācīšanās pieredzi, kas dos iedvesmu un praktiskus rīkus mācīties visa mūža garumā.

n_j_ratinika_un_r_strods.jpg

Jauno docētāju skolas virzītājspēki – tās vadītājs Raimonds Strods un Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore asoc. prof. Nora Jansone-Ratinika

Par RSU Pedagoģiskās izaugsmes centru

Rīgas Stradiņa universitātes Pedagoģiskās izaugsmes centrs kopš 2014. gada organizē un īsteno docētāju vajadzību izpētē balstītas mācīšanās aktivitātes, lai veicinātu mācībspēku profesionālo meistarību darbā ar studējošajiem, modernizētu studiju programmas un kopumā stiprinātu studiju kvalitāti RSU. Dažādās PIC īstenotās tālākizglītības aktivitātēs 2020. gada rudens semestrī piedalījās 505 RSU docētāji, un ik semestri docētāju iesaistei mācībās ir augoša tendence.

Par projektu

Jauno docētāju skola tiek īstenota SAM projekta Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana Nr. 8.2.2.0/18/A/013 ietvaros.

NAP_ESF.png