Pārlekt uz galveno saturu
Sociālais darbs
Studentiem

Noslēdzot 2015. gadu, pirmo reizi Labklājības un sociālā darba katedras pastāvēšanas laikā maģistra studiju programmas studentiem Sociālais darbs bija iespēja piedalīties starptautiskajā studiju nedēļā Integrated Intervention Concepts for Families with Complex Problem Areas Maincā (Vācijā).

socdarbs-master-mainz-rsu00-lead.jpg

Starptautiskajā studiju nedēļā tika pārstāvētas četru valstu piecas universitātes: Mainz Catholic University of Applied Sciences (Vācija), kas nodrošināja pasākuma organizāciju, Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University un St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work (Krievija), Cardinal Stefan Wyszyński University (Polija) un Rīgas Stradiņa universitāte. RSU pārstāvēja maģistra studiju programmas Sociālais darbs studentes Maira Baltiņa un Veronika Lorence, kā arī pasniedzēja Marika Smirnova.

socdarbs-master-mainz-rsu01-lead.jpg

Lai dalītos starpvalstu darba pieredzē un spriestu par sociālā darba intervenci darbā ar sociālā riska ģimenēm, intervences modeļiem, kultūras un politiskām atšķirībām intervences nodrošināšanā, iesaistīto institūciju darbu un citām aktuālām sociālā darba nozares tēmām, starptautiskās studiju nedēļas laikā augstskolu docētāji un studenti tika iesaistīti dažādās aktivitātēs: lekciju nodrošināšanā, studentu grupu darbā, institūciju apmeklējumos u. tml.

socdarbs-master-mainz-rsu02-lead.jpg

Pasākuma laikā tika iegūta informācija par: sociālās drošības sistēmu katrā no pārstāvētajām valstīm; 12 soļu intervences modeli Krievijā darbā ar riska ģimenēm; dažādām sociālām kampaņām šajās valstīs; ģimeņu, kuras vēlas adoptēt bērnu, izglītošanu; atbalsta projektu migrantu ģimenēm Vācijā utt.

Dalība starptautiskajā studiju nedēļā veicināja jaunu zināšanu un metožu apguvi, ideju un pieredzes apmaiņu.

M. Baltiņa par pieredzi projektā: "Starptautiskā studiju nedēļa par tēmu Integrated Intervention Concepts for Families with Complex Problem Areas deva man prasmes un drosmi uzstāties starptautiskas auditorijas priekšā. Tas bija manu spēju pārbaudījums, kas deva progresu un izaugsmes iespējas!

Man ar kursabiedreni V. Lorenci, bija lieliska iespēja pārstāvēt Latviju, sevi un Rīgas Stradiņa universitāti ar divām prezentācijām angļu valodā – par sociālās rehabilitācijas iespējām riska ģimenēm un bēgļu krīzes situāciju Eiropā, arī Latvijā.

Paldies visiem starptautiskās studiju nedēļas plānotājiem un organizatoriem – RSU Labklājības un sociālā darba katedrai (vadītājām Marikai Smirnovai un Lolitai Vilkai), kā arī milzīgs paldies Mainz Catholic University of Applied Sciences pasniedzējiem Mag. Art. M. A. Patricijai Mislerei (Patricia Missler), Prof. Rutai Remelei-Fasbenderei (Ruth Remmel-Faßbender), Prof. Tomasam Hermsenam (Thomas Hermsen) un Elkei Brukai (Elke Bruck)."

V. Lorence par pieredzi projektā: "Starptautiskās nedēļas laikā guvu ieskatu Eiropas valstu un Krievijas sociālā darba praksē, daudz jaunu ideju, kuras ieviest savā ikdienas darbā un mācībās. Kopumā starptautiskā studiju nedēļa bija ļoti vērtīga pieredzes apmaiņa starp dažādu valstu studentiem un docētājiem. Konference deva iespēju veidot jaunus kontaktus ar pārstāvjiem no sadarbības dalībvalstīm. Mainz Catholic University of Applied Sciences ir labi uzskatāms piemērs, kā zem viena jumta sadzīvo un kopīgi darbojas profesionāļi no dažādām valstīm ar krasi atšķirīgām reliģiskajām un kultūrvēsturiskajām vērtībām. Šo pieredzi mums Latvijā vajadzētu ņemt par pozitīvu piemēru, it īpaši šajā laikā, kad tik aktuāls ir bēgļu jautājums."