Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Starptautiskā sadarbība
Konferences, semināri

2. un 3. novembrī RSU notika ikgadējā Starptautiskā Bērnu veselības diena (Children’s Health Day), kuru rīko RSU Pediatrijas katedras docētāji sadarbībā ar Latvijas Pediatru asociāciju (LPA). Pateicoties Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas pulciņa un Neonatoloģijas pulciņa sadarbībai ar LPA, šogad konferences programma tika papildināta ar Starptautisko pediatrijas studentu zinātnisko konferenci (International Scientific Pediatric Students Conference).

Bērnu veselības dienā šogad īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumiem, kas saistīti ar priekšlaicīgi dzimušiem bērniem, drudzi, Kavasaki slimību, meningītu bērnu vecumā, autoiekaisīgām slimībām un pacientu drošību. Ar lekcijām par šiem tematiem uzstājās speciālisti no Latvijas, Somijas, Lielbritānijas, Ukrainas un Spānijas. Starptautiskā zinātniskā pediatrijas studentu konference pulcēja vairāk nekā 60 studentu no Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes, kā arī kolēģus no Viļņas, Kauņas un Tallinas. Vairāk nekā 30 studentu un jauno speciālistu konferencē prezentēja savu zinātnisko darbību un atmiņā paliekošus klīniskos gadījumus. RSU konferencē pārstāvēja 46 studenti.

Konferences otrā diena bija veltīta tieši jauno un topošo pediatrijas speciālistu praktisko prasmju uzlabošanai un attīstīšanai. Pateicoties RSU Pediatrijas katedras docētājiem un RSU rezidentiem, kā arī Pediatrijas pulciņam un Neonatoloģijas pulciņam, studentiem bija iespēja piedalīties četrās darba klasēs – simulācijās par nepieciešamo taktiku sepses un krampju gadījumā, jaundzimušo izvērtēšanā un refleksu atpazīšanā, kā arī pacientu kardiopulmonālo reanimāciju un rīcību traumu gadījumā.

Studenti, kuri apmeklēja konferenci, atzinīgi novērtēja iespēju piedalīties pasākumā, dzirdēt nozarē jaunāko par aktuālām tēmām un apspriest sev interesējošos jautājumus ar Latvijas un ārvalstu speciālistiem. Bērnu veselības diena un Starptautiskā pediatrijas studentu zinātniskā konference bija lieliska iespēja studentiem atrasties starp jomas vadošajiem speciālistiem, apspriest savu paveikto zinātnē un pilnveidot spējas praktiskajās nodarbībās. Izsakām lielu pateicību Latvijas Pediatru asociācijai, Rīgas Stradiņa universitātei un RSU Studējošo pašpārvaldei!

Godalgotie darbi Starptautiskajā pediatrijas studentu zinātniskajā konferencē

Zinātnisko darbu sadaļa

1. vieta: Kristiāna Čacka, Knowledge About Contraception Among Visually And Hearing Impaired Latvian Students
2. vieta: Auge Lesinskaite, Ten-Year Dynamics Of Deliberate Self-Destructive Behavioral Problems That Meet Pediatric Hospital
3. vieta: Agate Kalcenaua, Fracture Healing In Pediatric Osteogenesis Imperfecta (Oi) Patients, Their Parents’ Opinion On Using 3d Printed Fracture Fixation Devices Over Regular Casts (RSU Medicīnas fakultātes 6. kursa studente)

Klīnisko gadījumu sadaļa

1. vieta: Ilze Koreškova, Cross Infection of Varicella and Measles in Two Unvaccinated Children in One Family Household (RSU Medicīnas fakultātes 6. kursa studente)
2. vieta: Ieva Šlēziņa, Still’s Disease with Macrophage Activation Syndrome and Hypothyroidism (RSU Medicīnas fakultātes 6. kursa studente)
3. vieta: Paulina Aldakauskaite, Congenital Cytomegalovirus Infection

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus!