Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
ESF

Kamēr citas augstskolas vēl tikai gatavojas ieviest kompetenci attīstošu pieeju mācību darbā, Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultāte to jau attīsta un pilnveido. Mācību vide, kurā zināšanas un to pielietojuma iespējas studentiem tiek nodotas mūsdienīgā veidā, ir mācību kurss Vadības psiholoģija pasniedzējas Ligitas Landzmanes vadībā. Šajā kursā studenti būtiskas vadības psiholoģijas jomas zināšanas apgūst ne tikai auditorijā. Studenti izmanto pasniedzējas sarūpētas iespējas, lai vērotu, kā zināšanas tiek izmantotas moderni strādājošu uzņēmēju un vadītāju darbā.

Pagājušajā gadā studiju programmas Starta uzņēmējdarbības vadība studenti apguva inovatīvam uzņēmējam un vadītājam nepieciešamās, ar komandas vadību saistītās zināšanas psiholoģijā, studentiem piedaloties 48 stundu garā, ar digitālo risinājumu modelēšanu saistītā hakatonā.

Šajā gadā studiju kursa Vadības psiholoģija saturs pilnveidots vēl vairāk – ne vien kursa praktiskā darba daļā, bet arī teorijas daļā integrētas zināšanas modernā, inovatīvā psiholoģijā. Paredzēts, ka šajā gadā studenti mēģinās izprast cilvēkdarbības psiholoģiskos aspektus vēl labāk, vienlaikus atklājot un apdomājot cilvēka un mākslīgā intelekta darbības un sadarbības pamatjautājumus.

Lai sasniegtu studiju kursā izvirzīto mērķi, šajā gadā studenti jau pirmajā nodarbībā pasniedzējas vadībā devās uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru. Pateicoties UR ekspertei kvalitātes vadības jomā Marikai Jančenko, Uzņēmumu reģistrā studentiem bija iespējams iepazīties ne vien ar mākslīgā intelekta sistēmas, čatbota UNA uzbūvi un darbības principiem, bet arī veidu un metodēm, kā tiek mācīts mākslīgais intelekts. UR iegūtās zināšanas būs lieliska bāze, lai studenti varētu veiksmīgi turpināt mācības kursā Vadības psiholoģija.

No sirds pateicamies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vadībai un darbiniekam, kas sniedza RSU studentiem šo unikālo iespēju. Paldies par mums veltīto laiku, laipno uzņemšanu un interesanto stāstījumu!

RF-25-infografiks-ENG-lead.jpg