Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
ESF

Alberts Einšteins, kuru daudzi uzskata par XX gadsimta ievērojamāko zinātnieku, savus izcilos atklājumus veica, ierēdņa amatā strādājot Šveices patentu birojā. RSU pasniedzēja Ligita Landzmane, 20. novembrī organizējot programmas Starta uzņēmējdarbības vadība studentu pieredzes pilnveidošanas iespēju LR Patentu valdē, joko: "Kopā ar studentiem gājām uz Patentu valdi, cerot līdzīgi Einšteinam iedvesmoties jauniem pasaules mēroga atklājumiem."

"Einšteinu nesastapām, bet, viesojoties Intelektuālā īpašuma informācijas centrā, ieguvām daudz patiesi vērtīgu atziņu," viņa piebilst. Patentu valdes sniegto un RSU studentu saņemto ieguvumu raksturo ne vien studiju kursā Patenttiesības starta uzņēmējdarbībā izmantojamas zināšanas, bet arī vecākās referentes Elīnas Veļas studentiem dotie praktiskie ieteikumi. Tos studenti varēs izmantot, jau studiju gados attīstot reālu uzņēmējdarbību, kā arī sagatavojot un reģistrējot savus izgudrojumus.

patentu_valde_rsu.jpg

RSU studenti viesojas Patentu valdē

Arī programmas Starta uzņēmējdarbības vadība otrā kursa studenti pieredzes apmaiņā godam pārstāvēja sevi un RSU. Studentu jautājumi, replikas, iesaistīšanās diskusijā mijās ar Patentu valdes darbinieces interesanto, atraktīvo stāstījumu.

Tikšanās noslēgumā RSU studenti un pasniedzēji tika laipni aicināti studiju un privātas intereses labā izmantot gan Patentu valdes bibliotēkas resursus, gan citas telpas. Patentu valdes darbinieki arī informēja, ka ar izgudrojumiem veltītu izstādi jau reiz viesojušies RSU, tomēr, akcentējot ar patentiem, preču zīmēm un dizaina paraugiem saistītās intereses pieaugumu un jaunu studentu ienākšanu augstskolā, piedāvāja sarīkot izstādi RSU atkārtoti.

Pateicamies LR Patentu valdei, jo īpaši tās Intelektuālā īpašuma informācijas centra Informācijas pakalpojumu nodaļas vecākai referentei Elīnai Veļai, par laipno uzņemšanu, dāvātajām jaunajām zināšanām un RSU studentiem veltīto laiku! Paldies arī šīs nodaļas vadošajai referentei Santai Lozdai!