Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Jauno docētāju skola

Ceturtdien, 27. augustā, darbību sāka otrā Jauno docētāju skolas (JDS) dalībnieku komanda, kurā reizi nedēļā līdz nākamā gada februāra vidum jaunie mācībspēki aktīvi stiprinās savu pedagoģisko varēšanu, lai kopīgi veicinātu studiju procesa kvalitāti un savu izaugsmi Rīgas Stradiņa universitātē (RSU).

JDS_logo-samazinats.jpg

Jauno docētāju skolas dalībnieku sastāvu veido 25 augsti motivēti docētāji no 17 RSU struktūrvienībām, kas nodrošinās iespēju īstenot starpdisciplināru docētāju savstarpējo mācīšanos un dalīšanos ar labās prakses piemēriem, lai pilnveidotu savu kompetenci plānot un vadīt studiju procesu.

Tāpat kā studijas arī JDS īstenotā mācīšanās un mācīšana ir vitāls, dinamisks un darbībā atbilstīgi aktuālajām vajadzībām elastīgs process. Proti, ne tikai jau pirmajā darbības gadā īstenotajās aktivitātēs procesā operatīvi iestrādāts papildu saturs, bet arī noslēgumā rūpīgi izvērtēta pieredze un pašu jauno docētāju refleksija par iegūto un vēl kāroto. Apkopojot atsauksmes, var sacīt, ka docētāji JDS asociē ar vietu, kurā gan smelt intelektuālo un psiholoģisko atbalsta resursu, gan kritiski izvērtēt sevi un citus. Piedāvātais saturs un forma radījusi augstvērtīgu pietiekamības izjūtu, paralēli uzturot dedzīgu vēlmi turpināt un iegūt vēl.

Otrajā JDS sasaukumā liela uzmanība tiks pievērsta koleģialitātes izkopšanai, lai JDS dalībnieki spētu gan patstāvīgi īstenot inovatīvas iniciatīvas savos studiju kursos, gan modernizētu studiju programmas starpdisciplinārā kontekstā, sadarbojoties ar kolēģiem no citām struktūrvienībām. Būtisks uzsvars tiks likts uz dažādu mācīšanās un mācīšanas situāciju analīzi, lai veicinātu docētāju meistarību elastīgi reaģēt uz izmaiņām, kas patlaban sevišķi raksturīgas augstākās izglītības telpai. Protams, tiks stiprināta e-studiju vides izmantošana, lai docētāju mācīšanās process nebūtu piesaistīts noteiktai telpai un laikam un, lai arī pašiem mācoties būtu iespēja apzināt arvien vairāk šīs platformas piedāvātās iespējas. Organizatori parūpējušies par maksimālu elastību un JDS pieejamību dalībniekiem. Visas mācību aktivitātes tiks nodrošinātas gan klātienē, gan tiešsaistē platformā Zoom. Jau tagad ir saņemta ziņa, ka daži docētāji pieslēgsies nodarbībām, atrodoties ārzemēs. Saturam sekot līdzi palīdzēs ne tikai sinhronās klātienes un attālinātās aktivitātes, bet arī nodarbību video ierakstu arhīvs un citi saistošie e-studiju vidē izvietotie mācību materiāli.

Jauno docētāju skolas vadītājs Pedagoģiskās izaugsmes centra mācīšanas un mācīšanās projektu vadītājs Raimonds Strods atzīst, ka augstu vērtē visus docētājus, kuri piekrituši izaicinājumam sešu mēnešu garumā iesaistīties JDS darbībā, lai pilnveidotu savu profesionālo meistarību. JDS dalībnieki apvieno docētāja pienākumus ar administratīviem uzdevumiem, kā arī pētniecību un bieži vien arī darbu savā nozarē, līdz ar to docētāji tiek aicināti atbildīgi sabalansēt visus pienākumus, lai noturētu augstu darbu izpildes kvalitātes latiņu un kopīgi radīt tādu mācīšanās vidi Jauno docētāju skolā, lai visi būtu ieguvēji.

Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore, docente Nora Jansone-Ratinika, kura atklāja otrās Jauno docētāju skolas sasaukuma darbību ar lekciju Izglītības filozofija: studentcentrēta pieeja domās un darbos ir ļoti gandarīta par lielo JDS pievienoto vērtību un aicina docētājus gan apzināties savu atbildību, gan radošā darba privilēģiju nepārtraukti reflektēt par to kāds domāšanas un darbības veids visefektīvāk palīdzētu īstenot jēgpilnu studējošo mācīšanās procesu RSU. Mācīšanās procesā nav izaugsmes robežu, mēs kā docētāji tās kopā ar studējošajiem radām un atkal pārskatot paplašinām.

Saziņai

 

Jauno docētāju kompetences pilnveidē izmantots SAM projekta Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana Nr. 8.2.2.0/18/A/013 ietvaros piešķirtais ESF finansējums.

rsu_nap_esf.jpg