Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem

Latvijas Banka izsludinājusi kārtējo studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu, kura mērķis ir veicināt Latvijas un eirozonas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.

lb_es_logo_color.jpg

Konkurss tiek rīkots 19. reizi, un tajā aicināti piedalīties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kuri konkursa norises laikā reģistrēti kā Baltijas valstīs akreditēto augstākās izglītības iestāžu bakalaura vai maģistra programmu studenti(-es), kā arī ārvalstīs studējošie Baltijas valstu iedzīvotāji.

Konkursā var piedalīties ar darbiem par aktuāliem tematiem, kas skar Baltijas un eirozonas tautsaimniecību (skat. piemērus un iepriekšējo gadu godalgoto darbu tematus).

Darbi jāiesniedz Latvijas Bankā no 2021. gada 17. maija līdz 31. maijam. Uzvarētājus noteiks speciāli izveidota Latvijas Bankas ekonomistu žūrija. Godalgotie darbi tiks publicēti interneta vietnē www.makroekonomika.lv un to autori saņems naudas prēmijas (tostarp Izcilības balvas ieguvējs – 2000 eiro, 1. vietas ieguvējs – 1500 eiro, divi 2. vietas ieguvēji – 1250 eiro katrs, trīs 3. vietas ieguvēji – 1000 eiro katrs).

2019./20. studiju gadā rīkotajā studentu zinātnisko darbu konkursā tika iesniegti 23 darbi, kuru autori bija 40 studenti no 7 Latvijas un ārvalstu augstskolām. Konkursā 1. vieta netika piešķirta, bet 2. vietu ieguva divi darbi – You get what you pay for! Evidence on how research unbundling under MiFID II impacts the quality of stock analyst forecasts (Jūs saņemat to, par ko maksājat! Pierādījumi par izpētes komisijas maksu nodalīšanas ietekmi saskaņā ar MiFID II uz akciju analītiķu prognožu kvalitāti; autores: Sorina-Sofia Solonaru un Iuliana Tornea, Rīgas Ekonomikas augstskola), kā arī Returns to skills in Latvia: What can we learn from job adverts? (Prasmju finansiālā atdeve Latvijas darba tirgū: ko varam mācīties no darba sludinājumiem?; autori: Krišjānis Oskerko un Toms Henšelis, Rīgas Ekonomikas augstskola).

Konkursa nolikumu, iepriekšējo gadu laureātu darbus un citus materiālus skatiet Latvijas Bankas interneta vietnes www.makroekonomika.lv sadaļā Studentiem. Latvijas Bankas ekonomistu Oļega Krasnopjorova un Kārļa Vilerta blogi par konkursa norisi un priekšnoteikumiem izcila diplomdarba uzrakstīšanai pieejami https://www.makroekonomika.lv/atzinas-no-latvijas-bankas-di…, https://www.makroekonomika.lv/atzinas-no-latvijas-bankas-di…, https://www.makroekonomika.lv/latvijas-bankas-diplomdarbu-k…, https://www.makroekonomika.lv/latvijas-bankas-diplomdarbu-k… un https://www.makroekonomika.lv/atskanas-no-2020-gada-student….