Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Stipendijas

Turpinot Borisa un Ināras Teterevu fonda un Vītolu fonda ilgtermiņa sadarbību stipendiju administrēšanā, izsludināta pieteikšanās stipendiju konkursam, kuras mērķis ir atbalstīt talantīgus Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studentus. Pieteikšanās stipendijām – līdz 15. maijam.

Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas medicīnā sniedz atbalstu centīgiem topošajiem speciālistiem, kuru gaitām ilgajos studiju gados nepieciešams atspaids vai kuru sasniegumi jau studiju gaitā pelna atzinību.

Stipendijai nākamajam studiju gadam var pretendēt tie jaunieši, kuri, uzsākot 2023./2024. studiju gadu, studēs RSU Medicīnas, Rehabilitācijas, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības, Zobārstniecības vai Farmācijas fakultātes 3., 4. vai 5. kursā.

Kopš 2011. gada Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas medicīnas studentiem ir kļuvuša par atspēriena punktu 46 RSU studentiem. 2021./2022. studiju gadā stipendijas saņēma 15 RSU studenti, bet 2022./2023. studiju gadā stipendiju skaits tika palielināts un tika atbalstīti 20 studenti.

2023./2024. studiju gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalstīs kopumā 20 studentus. Vienas stipendijas apmērs katram stipendiātam ir 3000 eiro akadēmiskajā gadā, kas tiks izmaksāti 10 mēnešus no 1. septembra līdz 30. jūnijam.

Borisa un Ināras Teterevu fonda darbi un iniciatīvas aptver plašu sfēru loku, tomēr galvenais pamatuzdevums ir negrozāms – piešķirt izaugsmes vektoru tiem procesiem, jomām un cilvēkiem, kur, sniedzot atbalstu, iespējams nodrošināt cilvēcīgas un cieņpilnas, veselas un sociāli labklājīgas Latvijas attīstību.

Stipendiju konkursa nolikums