Pārlekt uz galveno saturu
Grāmatas

Piektdien, 17. septembrī, Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notika grāmatas Dermatoloģijas pamati svinīga atvēršana. Grāmata iznāk RSU Infektoloģijas katedras vadītājas prof. Ludmilas Vīksnas, Dermatoloģijas un veneroloģijas katedras vadītājas doc. Elgas Sidhomas un Daces Bantauskas redakcijā. 

Grāmata iecerēta kā mācību līdzeklis medicīnas un veselības aprūpes topošajiem speciālistiem, kā arī ikvienam, kuru interesē dermatoloģija.

Priekšvārdā profesore Ludmila Vīksna raksta:

“Ādas slimību diagnostikā joprojām galvenais ārsta instruments ir acs. Tomēr, medicīnai attīstoties, neapšaubāmi svarīgai “ar aci iegūstamai” informācijai līdzās stājušās arī citas nemitīgi progresējošas izmeklēšanas un novērošanas metodes.”

To starpā talkā nāk arī modernās medicīnas tehnoloģijas.

Grāmatā apvienota dažādu valstu uzkrātā pieredze un aktualitātes dermatoloģijā, izmantojot vairāk nekā 700 zinātniskās literatūras avotu. Grāmatā ir 20 nodaļu, aptverot infekciju rosinātas ādas slimības, īpašu nodaļu velto arī ceļotāju ādas slimībām, kā arī estētiskās un geriatriskās dermatoloģijas jautājumiem. Īpaši aktuāla mūsdienās ir nodaļa, kas veltīta bioloģiskajiem medikamentiem. Grāmatā kopumā ir 20 nodaļas un 273 lapaspuses.

Grāmatai kopumā ir deviņi autori, no tiem septiņi ir dermatologi, viens infektologs, kā arī viens izglītības vadības maģistrs. Starp autoriem astoņi ir jaunās paaudzes kolēģi, no tiem divi ir zinātņu doktori. 

Grāmatas izdevējs ir Medicīnas apgāds Maijas Šetleres personā.