Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība

Lai diskutētu par valsts atbalstu studijām un pētniecībai, kā arī par augstskolas izaugsmes iecerēm tuvākajiem pieciem gadiem, 28. jūnijā vizītē Veselības ministrijā ieradās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pārstāvji. Ar veselības ministru Danielu Pavļutu un ministrijas valsts sekretāri Indru Dreiku tikās rektors profesors Aigars Pētersons, prorektori profesors Guntis Bahs, Agrita Kiopa un Toms Baumanis, kā arī RSU Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētājs Toms Mārtiņš Smilga.

Vizītes ievadā rektors profesors A. Pētersons iepazīstināja Veselības ministrijas pārstāvjus ar augstskolas sasniegumiem zinātnē un augsto novērtējumu dažādos starptautiskajos reitingos, tostarp prestižajā Times Higher Education, kur RSU patlaban ierindojas 501–600 pasaules labāko universitāšu vidū. Ar adekvātu valsts finansējumu RSU varētu mērķēt uz pasaules labāko augstskolu piecsimtnieku, akcentēja rektors.

Tikšanās laikā attīstības un administrācijas prorektors Toms Baumanis ieskicēja ieguvumus, investējot gan māsu izglītības kvalitātes centrā, gan jaunu simulācijas tehnoloģiju centru izveidē klīniskajās universitātes slimnīcās un reģionālajās slimnīcās, gan veselības aprūpes profesionāļu tālākizglītības centra satura izstrādē un citos virzienos, kas iezīmēti Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam. Prorektors iezīmēja arī atdevi, ko sniegtu augstskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšana, klīniskā mācību personāla atlīdzības celšana, rezidentūras un cita finansējuma palielinājums. Runājot par augstskolas attīstības investīcijām tuvākajiem gadiem, prorektors T. Baumanis akcentēja zobārstniecības, farmācijas un farmakoloģijas specialitāšu cilvēkresursu ekselences centru izveidi papildus jau attīstītajam medicīnas un veselības aprūpes virzienam, iespējamu bibliotēkas un studentu zonu attīstīšanu Dzirciema ielā 16 un citus plānus.

Iztirzājot valsts atbalstu pētniecībai, zinātņu prorektore A. Kiopa ministrijas vadībai sniedza ieskatu četros valsts pētījumu programmas virzienos: biomonitoringā, kas ļautu izvērtēt nelabvēlīgo apkārtējās vides faktoru ietekmi uz sabiedrības veselību; neinfekciju un infekciju slimību izpētē; veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes efektivitātes izpētē; kā arī militārajā medicīnā, tostarp pētījumos sadarbībā ar NATO.

Savukārt ar vecāko gadu studentu un rezidentu iesaisti veselības aprūpes nozares darbā Covid-19 pandēmijas laikā iepazīstināja veselības studiju prorektors profesors G. Bahs. Kopumā šai laikā veselības aprūpes iestādēm palīgā devās 610 rezidenti, 73 pēdējā studiju gada topošie mediķi un 632 studiju programmas Māszinības studenti. Prorektors arī atzīmēja, ka šogad ieviestā valsts budžeta vietu skaita palielināšana rezidentūras pamatspecialitātēs ir vērtējama ārkārtīgi pozitīvi, taču ir jādomā par to, lai šis vietu skaits būtu samērīgs ar pamatstudiju absolventu skaitu.

Tikmēr RSU studentu vārdā pašpārvaldes priekšsēdētājs T. M. Smilga tikšanās reizē ministrijā akcentēja vajadzību rast iespēju ārstniecības iestādēs piedāvāt medicīnas praktikanta pozīciju studiju programmas Medicīna sestā gada studējošajiem, kas veicinātu jauno speciālistu iesaisti ārstniecības procesā.

RSU vadības un studentu pārstāvja tikšanās ministrijā seko jūnija sākumā aizvadītajai veselības ministra vizītei RSU, iepazīstot augstskolas attīstītās simulācijā balstītās tehnoloģijas veselības aprūpes un zobārstniecības studentiem. Tās vērstas uz arvien labāku jauno profesionāļu sagatavošanu un pacientu drošības nodrošināšanu.