Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Topošajiem studentiem
Tiesības

8. septembrī studiju akreditācijas komisija pieņēma lēmumu par Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studiju virziena Tiesību zinātne akreditāciju uz sešiem gadiem. 

Studiju virzienā ietilpst četras studiju programmas – akadēmiskā bakalaura, akadēmiskā un profesionālā maģistra programma, kā arī doktora studiju programma. Būtiskāko jauninājumu vidū ir akreditācijas laikā ieviestās tālmācības studijas bakalaura līmeņa programmā. Jau vairāk nekā gadu tiek realizēta sadarbība ar divām koledžām – Biznesa vadības koledžu un Juridisko koledžu, kuru studējošie studē tālmācībā jau tagad un varēs turpināt studijas tālmācībā arī RSU. 

Covid-19 pandēmijas dēļ akreditācijas process noritēja ilgāk nekā parasti. Atskatoties uz akreditācijas procesu, tas ir bijis garš un ar daudziem pieturas punktiem, piemēram, sākot ar liela apjoma dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu 2019. gada nogalē Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrā (AIKA). Akreditācijas ekspertu vizīte RSU Juridiskajā fakultātē notika 2020. gada oktobrī. Pēc ekspertu atzinuma saņemšanas Juridiskā fakultāte sadarbībā ar RSU Pedagoģiskās izaugsmes centru sastādīja ekspertu rekomendāciju ieviešanas plānu un sāka īstenot to.

RSU Juridiskās fakultātes dekāns Jānis Grasis uzsver: “Gribu teikt lielu paldies RSU Juridiskās fakultātes personālam, studentiem, absolventiem, darba devējiem un citiem, kas aktīvi piedalījās akreditācijas procesā. Liels paldies visiem citiem RSU darbiniekiem, jo īpaši studiju prorektorei profesorei Tatjanai Koķei, studiju programmu attīstības projektu vadītājai Dagnijai Briedei, PIC Studiju inovāciju projektu nodaļas vadītājam Matīsam Sīlim un citiem kolēģiem, kas sniedza neatsveramu atbalstu šajā procesā.”