Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Tiesības

21. aprīlī platformā Zoom notika starptautiskā zinātniski praktiskā konference Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas, ko organizēja Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultāte, Siedlicas Dabas un humanitāro zinātņu universitāte (Polija), Jaroslava Gudrā Nacionālā juridiskā universitāte (Ukraina), Sv. Kirila un Sv. Metodija Veļiko Tarnovo universitāte (Bulgārija), Mīkola Romera Universitāte (Lietuva) un Juridiskā koledža.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku no sešām valstīm – ASV, Gruzijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Ukrainas.

Plenārsēdi ar ļoti interesantu priekšlasījumu Kam nepienākas vieta iekļaujošā sabiedrībā? iesāka Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova (attēlā). Savā uzrunā viņa pievērsās sodīto personu tiesību ierobežojumiem Satversmes tiesas judikatūrā. Kā norādīja S. Osipova, XX gs. gaitā būtiski mainījusies izpratne par valsti un sabiedrību: līdztiesību ieguva sievietes, etniskās minoritātes, dažādu reliģiju un ādas krāsu cilvēki, līdz pakāpeniski izveidojās mūsdienu multikulturālā pilsoniskā sabiedrība, kurā valda prasība pēc vienlīdzības un diskriminācijas aizlieguma princips.

sanita_osipova.jpg

Pētot Satversmes tiesas pēdējās desmitgades judikatūru no cilvēka cieņas un vienlīdzības kritērija aspekta, skaidri iezīmējas iekļaujošās sabiedrības visvairāk atstumtā sociālā grupa – sodītās personas. Sodītās personas dzīvē ir atsevišķi cilvēki, mūsu sabiedrības locekļi, kuriem arī pienākas līdztiesība un kuru tiesību ierobežojumiem jābūt pamatotiem, izsverot cilvēka cieņas prasības.

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens veltīja savu uzstāšanos sadarbības nostiprināšanai starp valsti un pašvaldībām valsts iekšējās drošības stiprināšanā. ASV federālais prokurors un rezidējošais juridiskais padomnieks ASV vēstniecībā Amīts Kabravala uzsvēra nepieciešamību veikt un attīstīt starptautisku sadarbību cīņā ar naudas atmazgāšanu. Profesors Viktors Justickis no Lietuvas (pašreiz RSU Juridiskās fakultātes viesprofesors) analizēja dažādus juridiskus aspektus medicīnas tiesībās saistībā ar COVID-19 izplatību. Gruzijas pārstāvis Dāvids Džandieri analizēja Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Gruzija pret Krieviju saistībā ar Krievijas iebrukumu Gruzijas teritorijā 2008. gadā, savukārt Jaroslava Gudrā Nacionālās juridiskās universitātes pārstāve Natālija Gutorova deva ieskatu jaunā Ukrainas Kriminālkodeksa projekta pamatnostādnēs. Plenārsēdi noslēdza Tālavs Jundzis – viņš pievērsās aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar diskusijām par augstākās izglītības reformām Latvijā.

sandis_girgens.jpg

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens konferences laikā

amits_kabravala.jpg

ASV federālais prokurors un rezidējošais juridiskais padomnieks ASV vēstniecībā Amīts Kabravala konferences laikā

Pēc plenārsēdes zinātniskās uzstāšanas un diskusijas turpinājās piecās sekcijās (civiltiesības, krimināltiesības, valsts un starptautiskās tiesības, policijas tiesības, operatīvas darbs).