Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri
Rezidentūra
Starptautiskā sadarbība

7.–8. jūnijā Polijas galvaspilsētā Varšavā norisinājās ENTOG (European Networking for Trainees in Obstetrics and Gynaecology) un EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) zinātniskā konference Reproduktīvā veselība un prenatālā diagnostika Eiropā. Tās laikā tika runāts par aktualitātēm un vadošajiem uzskatiem ginekoloģijā un dzemdniecībā.

EBCOG pamatmērķis ir nodrošināt līdzvērtīgu apmācību un sekojoši arī sieviešu veselības aprūpi visā reģionā. Tādējādi EBCOG ļoti aktīvi iesaistās jauno speciālistu prasmju un zināšanu uzlabošanā, un viens no veidiem, kā to īstenot, ir ik gadu organizētās rezidentu apmaiņas.

Šīs apmaiņas norisinās trīs dienas, un to laikā rezidentam ir iespēja iepazīties ar citas valsts veselības aprūpi, apmācības īpatnībām un veidot komunikāciju ar citu valstu jaunajiem speciālistiem.

Šogad pieredzes apmaiņā Polijā tikās ginekoloģijas un dzemdniecības rezidenti 32 valstīm. No Latvijas šajā apmaiņā piedalījās RSU TIF pirmā, otrā un trešā gada rezidentes Anita Ungure, Maija Koka un Elīna Gelderiņa, kuras ieguva ne tikai nenovērtējamu pieredzi slimnīcās Varšavā un Krakovā, bet arī ieguva draugus – kolēģus no citām valstīm, ar kuriem turpināt sadarbību.

Tika radīts priekšstats par notiekošo gan dzemdniecības jomā, gan ultrasonogrāfijas izmeklējumos, kā arī ieskats par pielietotām ārstēšanas metodēm operatīvajā ginekoloģijā un reproduktoloģijā.

TIF otrā gada rezidente Maija Koka atzīst: "Ārkārtīgi vērtīgi ir zināt savas valsts vadlīnijas un ārstēšanas taktiku, lai to atšķirības varētu pārspriest ar kolēģiem no citām valstīm. Biju kopā ar trešā gada rezidenti no Nīderlandes, kur ginekoloģijas un dzemdniecības nodaļā vismaz vienu reizi nedēļā rīta piecminūtes notiek angļu valodā, lai ārsti praktizētu biežāk šo valodu. Pēc apmaiņas brauciena noteikti varu teikt, ka medicīnas nozare Latvijā ir augsti attīstīta, ko diemžēl bieži vien ierobežo finansiālais stāvoklis stacionāros.”

Savukārt TIF trešā gada rezidente Elīna Gelderiņa papildina: “Noteikti jāsaka, ka slimnīcas vide krietni atšķiras no mūsu valstī ierastās. Slimnīcā valda klusums, kas rada miera un uzticēšanās sajūtu ne tikai pacientiem, bet arī personālam. Valda cieņa un liela pietāte vienam citam pret citu neatkarīgi no amata: ikviens darbinieks tiek uzskatīts par svarīgu un nozīmīgu posmu ikdienas sadzīvē, lai kopējā darba vide atrastos balansā.

Protams, katrai valstij ir atšķirīgas vadlīnijas un tehnika, un šīs atšķirības padara šo apmaiņu tik īpašu un nozīmīgu. Varam iepazīt citus piemērus, redzēt plusus un mīnusus. Daudzos aspektos noteikti apsteidzam Poliju, bet ir arī virzieni, kādos mums vēl jāpiestrādā, lai mēs kļūtu vēl labāki un produktīvāki pakalpojuma sniedzēji savā valstī. No klīnikā pavadītā laika visvairāk pārsteidza un palika atmiņā sarežģīto gadījumu analīze un augsti kvalificētu speciālistu piesaiste to risināšanā. Katrā klīnikā ir savs profesors, kurš ne tikai teorētiski, bet arī praktiski iesaistās ikdienas darbā un problēmsituāciju risināšanā un  nepieciešamības gadījumā veic sarežģītākās manipulācijas, kurām nepieciešama augsta kvalifikācija.

Tā kā man šo trīs dienu laikā bija iespēja uzturēties dzemdniecības nodaļā, varu novērtēt tieši šo jomu – gan plusus, gan mīnusus, lietas, uz kurām tiekties. Salīdzinājumā ar Latviju 98 % gadījumu dzemdību indukcija tiek veicināta ar nemedikamentozām metodēm, respektīvi, ar folija katetra ievadi dzemdes kaklā. Šīs metodes pielietošana ikdienas praksē samazina medikamentu lietošanu, ietaupa līdzekļus, un tiek novērota lielāka pacietu līdzestība un apmierinātība. Kā atzīst speciālisti, šī metode tiek uzskatīta par augsti efektīvu, lētu un saudzējošāku salīdzinājumā ar medikamentozo pieeju. Arī Polijas klīnikās pēdējos gados dzemdību ierosināšanu sāk, kad grūtniecīnas laiks sasniedz 41 nedēļu un trīs dienas.

Dzemdību ziņā nenoliedzami liels pluss ir valsts apmaksāta epidurālā anestēzija visām pacientēm, kas to vēlas, un divas dežūrvecmātes dzemdību zālē. Šo pakalpojumu izvēlas praktiski visas dzemdētājas. Kādēļ un kādi ir plusi šai metodei? Pacientes ir mierīgākas, sāpju praktiski nav, viņas spēj skaidri domāt, sadarboties un ieklausīties personāla teiktajā, nejūtas pārgurušas un izsmeltas. Tas ir liels atspaids personālam, jo dzemdētājai ir psiholoģiski vieglāk pārdzīvot dzemdības, un nav jāatceras iepriekšējās dzemdības kā briesmīgāko notikumu savā dzīvē. Atzinīgi vērtēju arī to, ka dzemdību zālē kopā ar dzemdētāju un viņas tuviniekiem atrodas divas vecmātes: tādējādi tiek nodrošinātāta maksimāla drošība pacientēm, ātrāka reaģēšana krīzes situācijās, savukārt strīdu gadījumos ir trīs personu viedokļi, un tas nereti ir nozīmīgs faktors. Attiecībā uz mīnusiem un virzieniem, kuros būtu vajadzīgs uzlabojums, varu minēt epiziotomijas rādītājus un ļoti augsto ķeizargriezienu skaitu valstī (65 %).

Esmu ļoti apmierināta ar šo apmaiņu, tās nodrošinājumu un kongresu, un es ieteiku ikvienam rezidentam kaut reizi aizbraukt pieredzes apmaiņā uz citu valsti vai kontinentu. Ne visu vienmēr spēsim atvest sev līdzi uz mājām un ne vienmēr tas ir nepieciešams, taču piedzīvotos iespaidus un kolēģus neaizmirsīsim nekad. Nākamgad šāda apmaiņa notiks Norvēģijā – tās laikā aptuveni 50 rezidentu apmeklēs vietējās slimnīcas, lai gūtu ieskatu veselības aprūpē, iedvesmotos un dalītos pieredzē. Latvijas rezidentes kandidē uz šādas apmaiņas rīkošanu 2023. gadā un par to pastāstījām Varšavas sapulces dalībniekiem, pretī saņemot daudz atzinīgu vārdu."

Zinātniskajā konferencē Varšavā, kuras laikā norisinājās Eiropas valdes tikšanās, piedalījās vadošie speciālisti no Latvijas un ENTOG Latvijas pārstāve RSU TIF otrā gada rezidente Elizabete Pumpure. ENTOG zinātniskās sapulces laikā viņa iepazīstināja klātesošos ar EENTOG (Eastern European Networking for Trainees in Obstetrics and Gynaecology) organizēšanas aspektiem, aktualizēja īstermiņa apmaiņas rīkošanas nozīmīgumu, lai harmonizētu sieviešu veselības aprūpi Eiropā. Konferences laikā tika atzinīgi novērtēts aprīlī organizētais Pirmais Austrumeiropas ginekoloģijas un dzemdniecības rezidentu un studējošo kongress Rīgā, kas ir kā piemērs tam, kā reģionālā mērogā rīkot augsta līmeņa, pieejamu pasākumu.

Vienlaikus EBCOG valdes sapulcē mūsu valsts intereses Eiropas mērogā pārstāvēja dr. med. Jana Žodžika, prof. Dace Rezeberga un Latvijas Ginekologu un dzemdniecības asociācijas prezidente dr. Vija Veisa.

Lepojamies ar sasniegto un novēlam tikpat entuziasma pilnu turpmāko darbību!