Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Absolventiem
Attīstība
Atzinība
Darbiniekiem
Skolēniem
Skolotājiem

Starptautiskajā augstskolu reitingā U-Multirank Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) šogad ir uzlabojusi savu sniegumu, iegūstot kopskaitā deviņus augstākā līmeņa “A” vērtējumus kopējā reitingā un tikpat augstākā līmeņa vērtējumus medicīnas studiju programmu izvērtējumā. Tāpat RSU divās nominācijās ierindota starp 25 pasaules vadošajām augstskolām.

u_multirank_innovative_forms.jpg

u_multirank_open_access_publications.jpg

U-Multirank ir starptautisks reitings, kas tiek veidots jau astoto gadu un augstskolu darbībā vērtē piecus aspektus: pētniecību, mācīšanu un mācīšanos, zināšanu nodošanu, starptautisko ievirzi un reģionāli iesaisti. No citiem globālajiem reitingiem U-Multirank atšķiras ar to, ka neveido rangu tabulas, bet salīdzina augstākās izglītības iestāžu sniegumu dažādās darbības jomās, katru no tām vērtējot no “A” (ļoti labi) līdz “E” (vāji). Latviju šī gada U-Multirank, kurā kopumā startēja 1948 augstskolas, pārstāvēja 21 augstākās izglītības iestāde.

RSU šogad izdevies uzlabot savu sniegumu un kopumā iegūt deviņus “A” vērtējumus institucionālajā reitingā un deviņus “A” vērtējumus medicīnas studiju programmu vērtējumā. Ja pērn RSU šajā salīdzinošās pieejas reitingā izcēlās saistībā ar atvērtās piekļuves (open access) publikācijām pētniecības sadaļā, tad šogad papildus šai kategorijai RSU atzinību izpelnījusies ar inovatīvām studentu novērtēšanas formām (innovative forms of assessment). Abās minētajās sadaļās RSU ierindota starp 25 labākajām universitātēm pasaulē.

Šogad U-Multirank institucionālajā reitingā visvairāk “A” vērtējumu iegūts pētniecības jomā, kur četri augstākie vērtējumi saņemti tādās jomās kā pēcdoktorantu skaits universitātē, atvērtās piekļuves un profesionālo publikāciju īpatsvars, kā arī par pētniecībā balstītiem radošo darbību rezultātiem. Reģionālā iesaiste vērtēta kā otra RSU labākā joma, kurā tāpat kā iepriekšējā gadā trīs “A” vērtējumi iegūti par bakalaura un maģistra programmu absolventu nodarbinātības iespējām reģionā, kā arī par publikāciju īpatsvaru ar līdzautoriem no reģiona. Tāpat šā gada institucionālajā reitingā RSU ir izdevies uzlabot savus rezultātus starptautiskās ievirzes jomā, kur “A” vērtējums iegūts ne tikai par ārvalstu akadēmiskā personāla īpatsvaru kā pērn, bet arī par publikāciju īpatsvaru ar ārvalstu līdzautoriem.

Tikmēr U-Multirank 2021 medicīnas reitingā ir sasniegts ļoti labs rezultāts, ņemot vērā, ka RSU tajā šogad piedalījās pirmo reizi, uzreiz iegūstot deviņus “A” vērtējumus. Šā gada medicīnas reitinga izdevumā trīs “A” vērtējumi piešķirti tādos mācīšanas un mācīšanās jomas rādītājos kā pieejamo gultasvietu skaitu veselības aprūpes iestādēs, kuras studējošajiem ir pieejamas medicīnas studiju laikā, kā arī inovatīvas novērtēšanas formas un dzimuma līdzsvars. Savukārt pētniecības, starptautiskās ievirzes un reģionālās iesaistes jomā iegūti vēl seši “A” vērtējumi – pa diviem katrā minētajā jomā. Piemēram, pētniecības sadaļā par atvērtas piekļuves publikācijām medicīnas zinātnēs un spēju piesaistīt ārējo finansējumu. Tāpat medicīnas reitinga starptautiskās ievirzes jomā ar augstāko vērtējumu novērtēts ārvalstu pētniecības projektu īpatsvars un medicīnas fakultātes studiju programmu starptautiskā orientācija.

RSU vienlīdz labi līdzsvarota ir gan starptautiskā, gan reģionālā orientācija, to parāda ne vien jaunākie U-Multirank institucionālā, bet arī medicīnas reitinga rezultāti, kur reģionālās iesaistes jomā “A” vērtējumi saņemti gan par spēju īstenot pētījumus sadarbībā ar vietējiem uzņēmumiem un institūcijām, gan arī par prakses vietu nodrošinājumu vietējās veselības iestādēs un klīnikās.

Jaunākie U-Multirank rezultāti

Jaunākie U-Multirank medicīnas reitinga rezultāti