Pārlekt uz galveno saturu
Ziņas

RSU Valodu centra lektore Inga Laizāne 7. jūnijā Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē aizstāvēs promocijas darbu Latviešu valoda kā svešvaloda: lingvodidaktikas virziena attīstība Latvijā un ārpus tās filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās valodniecības apakšnozarē.

Darba recenzentes ir profesore Dr. paed. Diāna Laiveniece (Liepājas Universitāte), profesore Dr. philol. Sanita Lazdiņa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija) un docente Dr. philol. Regina Kvašīte (Šauļu Universitāte).

Lektore I. Laizāne RSU vada studiju kursus Latviešu valoda medicīnā (Ārvalstu studentu nodaļai) un Medicīnas terminoloģija latviešu valodā.