Skip to main content

Rīgas Stradiņa universitātes fonds ir dibināts 2011. gada 10. martā.

Fonda mērķi

  • Veicināt augstākās izglītības un zinātniskās darbības attīstību
  • Atbalstīt trūcīgo un sociāli mazaizsargāto jauniešu studijas, kā arī dažādus izglītības, zinātnes, kultūras, veselības veicināšanas un sporta pasākumus

Fonds ir iekļauts Ministru kabineta 08.08.2001. rīkojumā Nr. 385 „Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām”.

Fonda vēlme ir celt un uzturēt RSU kultūras pasākumu līmeni un prestižu, jo RSU jauktajam korim Rīga un Tautas deju ansamblim Ačkups ir senas tradīcijas — tie dibināti 1951. gadā. Koris Rīga tā pastāvēšanas laikā ir guvis ievērojamus sasniegumus un arī godalgotas vietas Latvijā un ārzemēs, izpildot ne tikai Latvijas, bet arī starptautiski atzītu mākslinieku skaņdarbus un pirmatskaņojumus Baltijas valstīs. Savukārt Tautas deju ansamblis Ačkups regulāri piedalās Dziesmu un deju svētkos, kā arī dažādos Latvijas un ārzemju deju pasākumos u. c. Līdz ar to fonds ir izveidojis un sekmīgi realizē Kultūrizglītības stipendiju.

Ar vēlmi celt un uzturēt RSU sporta aktivitāšu līmeni un prestižu fondā ir nodibināta arī Basketbola stipendija un Volejbola stipendija. Atbalstot jauniešus, fonds sniedzis palīdzību RSU basketbola komandai Eiropas universitāšu sporta spēlēs, kā arī RSU studentu volejbola, florbola u. c. čempionātiem un treniņnometnēm.

Fonds aktīvi līdzdarbojies zinātnes veicināšanā, sniedzot atbalstu zinātnisko konferenču norisei, sekmējot zinātniskos grantus u. c. zinātniskos projektus. Ir plānots veidot nodibinājuma „Rīgas Stradiņa universitātes fonds” Zinātnieku stipendiju, kuras mērķis ir finansiāli atbalstīt un stimulēt talantīgus RSU studējošos veikt pētījumus zinātnes jomās.

Pēc savas iniciatīvas fonds ir veicis aktīvu ziedojumu vākšanu dažādu pasākumu ietvaros, saņemtos ziedojumus izmantojot savu mērķu realizācijai, kā arī bērnu ar veselības traucējumiem atbalstīšanai.

 

Fonda rekvizīti

Nodibinājums „Rīgas Stradiņa universitātes fonds”
Reģ. Nr.: 40008174899
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Swedbank, S.W.I.F.T. HABALV22
Konta Nr.: LV73HABA0551030723453

Ar Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu no 2011. gada 21. jūnija fondam ir piešķirts arī sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarības un zinātnes veicināšanas darbības jomās, kas ziedotājiem dod iespējas saņemt atbilstīgus nodokļu atvieglojumus.

Lūdzam norādīt maksājuma mērķi (piemēram, ziedojums Rīgas Stradiņa universitātes fondam Kultūras stipendijas izmaksu veikšanai, zinātnes vai sporta veicināšanai u. c.).

Ar Rīgas Stradiņa universitātes fondu iespējams sazināties pa e-pastu fondsatrsu[pnkts]lv.