Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes fonds ir dibināts 2011. gada 18. martā.

Fonda mērķi

  • Veicināt augstākās izglītības un zinātniskās darbības attīstību
  • Atbalstīt trūcīgo un sociāli mazaizsargāto jauniešu studijas, kā arī dažādus izglītības, zinātnes, kultūras, veselības veicināšanas un sporta pasākumus

Fonds ir iekļauts Ministru kabineta 08.08.2001. rīkojumā Nr. 385 Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām.

Fonda vēlme ir celt un uzturēt RSU augstākās izglītības un arī kultūras pasākumu līmeni un prestižu, līdz ar to fonds ir izveidojis un sekmīgi realizē dažādas stipendijas.

Ar mecenāta un RSU Goda doktora Egila Gulbja iniciatīvu un sarūpētajiem finanšu līdzekļiem fonds sniedz materiālo atbalstu labākajiem RSU studiju programmas Medicīna un Pediatrija studentiem Egila Gulbja medicīnas sociālās stipendijas ietvaros. Ar šo stipendiju tiek atbalstīti jaunieši no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī jaunieši ar īpašām vajadzībām.

Savukārt ar vēlmi celt un uzturēt RSU sporta aktivitāšu līmeni un prestižu fondā ir nodibināta arī Basketbola stipendija un Volejbola stipendija. Atbalstot jauniešus, fonds sniedzis finansiālu palīdzību RSU basketbola komandas dalībai Eiropas universitāšu sporta spēlēs, kā arī RSU studentu volejbola, florbola u. c. čempionātu un treniņnometņu organizēšanā.

Fonds aktīvi līdzdarbojies zinātnes veicināšanā, sniedzot atbalstu zinātnisko konferenču un projektu norisē.

Fonds ir finansiāli atbalstījis arī RSU jaukto kori Rīga un Tautas deju ansambli Ačkups, kuriem ir senas tradīcijas – tie dibināti 1951. gadā. Koris Rīga tā pastāvēšanas laikā ir guvis ievērojamus sasniegumus un  godalgotasvietas Latvijā un ārzemēs, izpildot ne tikai Latvijas, bet arī starptautiski atzītu mākslinieku skaņdarbus un pirmatskaņojumus Baltijas valstīs. Savukārt Tautas deju ansamblis Ačkups regulāri piedalās Dziesmu un deju svētkos, kā arī dažādos Latvijas un ārzemju deju pasākumos.

Pēc savas iniciatīvas fonds ir veicis aktīvu ziedojumu vākšanu dažādu pasākumu ietvaros, saņemtos ziedojumus izmantojot savu mērķu realizācijai, kā arī bērnu ar veselības traucējumiem atbalstīšanai.

Atbalsts Ukrainas studējošajiem

Lai sniegtu atbalstu Ukrainas karā cietušajiem, RSU aktīvi iesaistās un organizē atbalstu RSU studentiem no Ukrainas.

Ņemot vērā ilggadīgo pieredzi ārvalstu studentu apmācībā, RSU ir gatava piedāvāt vēl lielākam jauniešu skaitam no Ukrainas studēt sociālo zinātņu un veselības aprūpes studiju programmās.

Augstskolas resursi ir ierobežoti, tāpēc RSU aicina uzņēmumus ziedot finanšu līdzekļus nodibinājumam Rīgas Stradiņa universitātes fonds ar mērķziedojumu "Atbalsts Ukrainas pilsoņiem – RSU studētgribētajiem, studentiem un kursu apmeklētājiem".

ukraine.png

Ziedotie finanšu līdzekļi ļaus segt:

  • studiju maksas atlaidi attiecīgajam akadēmiskajam gadam,
  • izmaksas par Atvērtās universitātes kursiem vai profesionālās pilnveides kursiem,
  • reģistrācijas maksas atlaidi jaunajiem studentiem.
RSU piedāvā uzņēmumiem publicitāti, kā arī to logotipu izvietošanu RSU mājaslapā.

Fonda rekvizīti

Nodibinājums Rīgas Stradiņa universitātes fonds
Reģ. Nr.: 40008174899
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Swedbank, S.W.I.F.T. HABALV22
Konta Nr.: LV73HABA0551030723453

Ar Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu no 2011. gada 21. jūnija fondam ir piešķirts arī sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarības un zinātnes veicināšanas darbības jomās, kas ziedotājiem dod iespējas saņemt atbilstīgus nodokļu atvieglojumus.

Lūdzam norādīt maksājuma mērķi (piemēram, ziedojums Rīgas Stradiņa universitātes fondam augstākās izglītības, zinātnes vai sporta veicināšanai).

Ar Rīgas Stradiņa universitātes fondu iespējams sazināties pa e-pastu fondsatrsu[pnkts]lv (fonds[at]rsu[dot]lv).