Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Doktorantiem
Darbiniekiem
Pētniecība
Rezidentūra

rsu_nap_esf.jpg

Par vertikāli integrēto projektu (VIP) komandas dalībnieku var pieteikties ikviens RSU students no visām programmām, tostarp doktoranti un rezidenti. Galvenais nosacījums ir interese par komandas pētījuma tematu, vēlme aktīvi darboties un veikt pašam savus pētījumus.

Izlasi aprakstu par katru komandu un piesakies!

 • Iegūsi pieredzi pētniecības veikšanā
 • Veiksi pētniecības aktivitātes attiecīgās jomas ekspertu uzraudzībā
 • Sagatavosi zinātnisko rakstu vai piedalīties konferencēs ar saviem vai komandas pētījuma rezultātiem
 • Varēsi tupināt pētniecisko darbu par izvēlēto tematu ilgtermiņā
 • Sastapsi komandas biedrus ar līdzīgām interesēm no citām nozarēm
 • Lietderīgi pavadīsi laiku
 

Pieteikties (līdz 19. februārim)

Saņemsi atbildi vienas nedēļas laikā pēc pieteikšanās beigām. Galvenais vērtēšanas kritērijs – motivācija būt daļai no izvēlētās komandas.

vip_logo_krasains.jpg

VIP "Psiholoģiskā palīdzība un pašpalīdzība"

Komandas vadītāja: prof. Kristīne Mārtinsone

Komandas darbības mērķis ir sniegt iespēju dažādu studiju programmu studējošajiem apgūt kompetenci starpdisciplināri sadarboties pētniecības darba realizēšanā un organizēšanā, tostarp pētījumu rezultātu izplatīšanā, psiholoģiskās palīdzības jomās.

Pieteikties aicināti:

 • doktoranti;
 • psiholoģijas studenti;
 • Medicīnas fakultātes studenti;
 • veselības komunikācijas studenti.

Paredzamie darba uzdevumi (mazākās apakšgrupās par izvēlēto tematu)

 • 1. grupa. Kognitīvo procesu izpēte un veselīga novecošanās (K. Šneidere). Sabiedrības novecošanās un Covid-19 radītās ietekmes izpēte ir kļuvušas par vienu no pētniecības prioritātēm. Pētījumu skaits kognitīvajā un neiropsiholoģijā Latvijā joprojām ir neliels, tādēļ šīs darba grupas mērķis ir veicināt pētījumus kognitīvajā un neiropsiholoģijā, īpaši – normālas novecošanās kontekstā. Grupā aicināti gan bakalaura, gan maģistra līmeņa studenti ar interesi īstenot savu pētniecisko darbību kognitīvo testu izstrādē un adaptācijā, atmiņas izpētē, objektīvo mērījumu pielietošanā pētniecībā, kā arī veselīgas novecošanās faktoru izpētē.
 • 2. grupa. Latvijas iedzīvotāju psiholoģiskie aspekti Covid-19 pandēmijas situācijā (G. Upesleja). Grupas Latvijas iedzīvotāju psiholoģiskie aspekti Covid-19 pandēmijas situācijā mērķis ir attīstīt prasmes un kompetences pētot Latvijas iedzīvotāju psiholoģiskos un ar tiem citus saistītos aspektus Covid-19 pandēmijās laikā. Iespēja strādāt individuāli un komandā. Grupas atbalsta sniegšana pētījuma projektu izstrādēs, tēžu izstrādāšana konferencēm, sniegt atbalstu un zināšanas kā prezentēt savu darbu.
 • 3. grupa. Profesionālā darbība un pašpalīdzība COVID - 19 pandēmijas un digitalizācijas laikā (K. Mārtinsone). Kursam var pieteikties motivēti studējošie, kuri vēlas attīstīt savas pētniecības, laika plānošanas, sadarbības komandā un prezentēšanas prasmes, izstrādājot savu bakalaura vai maģistra darbu. Lai pieteiktos, lūdzu, sagatavot motivācijas vēstuli 150 – 400 vārdu apjomā, kas ietver formulētu pētījuma ideju un tās pamatojumu, un kurā ir teikts, ko Jūs sagaidāt no kursa un kādu pienesumu komandas darbā Jūs varētu sniegt.
 • 4. grupa. Profesionālā identitāte un tās pārmaiņas Covid-19 un digitalizācijas laikā (E. Akmane). Grupas mērķis ir profesionālās identitātes un tās pārmaiņu pētīšana sabiedrībā un dažādās profesionāļu grupās, saistībā ar Covid-19 un digitalizāciju. Grupā aicināti piedalīties studenti, kuru pētnieciskajās interesēs ir dažādu profesionāļu grupu profesionālās identitātes pārmaiņu jautājumi.
 • 5. grupa. Dzīvesspēks un veselības uzvedība (E. Zelčāne). Šajā VIP komandā pētīsim faktorus, kas ietekmē dzīvesspēku, īpašu akcentu liekot uz dzīvesspēka un veselības uzvedības veicināšanu cilvēkiem ar dažādām hroniskām saslimšanām. Komandā aicināti pieteikties psiholoģijas bakalaura programmas studenti, kuri vēlas izstrādāt savus kursadarbus par šo tēmu.
 • 6. grupa. Sociālā kapitāla transformācija digitālajā laikmetā (S. Šuriņa). Darba grupas mērķis ir pētīt vai un kā sociālais kapitāls ir transformējies digitālajā laikmetā, tostarp Covid-19 pandēmijas laikā. Vai klātienes kontaktu trūkumu spēj aizstāt neklātienes tikšanās, dalība un tīklošanās dažādās sociālajās grupās. Vai šī transformācija ir vērojama sabiedrībā kopumā vai atsevišķās sociāldemogrāfiskajās grupās un kā tas ir saistīts ar psihisko veselību un veselības uzvedību Covid-19 pandēmijas laikā. Komandā gaidīti ir psihoiloģijas bakaulaura un magistra līmeņa studenti.
 • 7. grupa. Emociju regulācija (digitālu rīku izstrāde) (I. Paiča). Grupa ir slēgta, jauni dalībnieki netiek uzņemti.
 • 8. grupa. Uz mūziku balstīta izvērtēšanas instrumenta izveide un aprobācija (J. Duhovska). Grupa ir slēgta, jauni dalībnieki netiek uzņemti.

Praktiskais darbs paredzēts mazās apakšgrupās atbilstoši izvēlētajam tematam, komunicējot attālināti. 

VIP "Ergonomiskās darba vietas veselīgā vidē: ergonomika"

Komandas vadītāja: doc. Jeļena Reste

Pieteikties aicināti:

 • doktoranti, kuru pētnieciskais darbs saistīts ar muskuloskeletālo veselību un fizioloģiju, biomehāniku un muskuloskeletālo slimību profilaksi;
 • rezidenti (aroda medicīnas, ģimenes medicīnas, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas specialitātē);
 • Medicīnas fakultātes studenti;
 • veselības komunikācijas studenti;
 • fizioterapijas, veselības sporta un rehabilitoloģijas studenti;
 • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studenti.

Laipni aicināts ikviens, kuru interesē ergonomika, biomehānika un ar darbu saistīto veselības traucējumu profilakse.

Maksimālais komandas dalībnieku skaits: 12.

Paredzamie darba uzdevumi (mazākās apakšgrupās par izvēlēto tematu)

 • 1. grupa. Kakla kustību biomehānikas un veselību ietekmējošu faktoru teorētiska un praktiskā izpēte, cilvēkam strādājot ar datora monitoru. Monitora novietošanas augstuma un leņķa ietekme uz kakla muskuļu sasprindzinājumu. Komandas dalībniekiem būs nepieciešams veikt praktiskus kakla muskuļu sasprindzinājuma mērījumus ar miotonometru vai virsmas elektromiogrāfu, apstrādāt iegūtus rezultātus, veikt literatūras analīzi un apkopošanu; iespējama arī sava pētnieciskā darba izstrāde.
 • 2. grupa. Datora peļu un to paliktņu dizaina un materiāla ietekme uz lietotāju rokas veselību, ilgstoši strādājot ar datoru. Komandas dalībniekiem būs nepieciešams piedalīties praktisko mērījumu organizēšanā un veikšanā ar digitālo infrasarkano termogrāfu, apstrādāt iegūtus rezultātus, analizēt un apkopot literatūras avotu datus; varēs izstrādāt arī savu pētniecisko darbu
 • 3. grupa. Amortizējošo paklāju veselības efektu izpēte ilgstošas stāvēšanas gadījumā. Organizēt un piedalīties kustību analīzes un muskuļu sasprindzinājuma mērījumos ar 3D kustību analīzes iekārtu un virsmas elektromiogrāfijas metodi,  apstrādāt iegūtus rezultātus, analizēt un apkopot literatūras avotu datus; varēs izstrādāt arī savu pētniecisko darbu
 • 4. grupa. Mazkustīguma un to veicinošu un mazinošu faktoru izpēte. Komandas dalībniekiem būs nepieciešams piedalīties praktiskajos mērījumos ar portatīvajiem 3D kustību analizatoriem, apstrādāt iegūtus rezultātus, analizēt un apkopot literatūras avotu datus; varēs izstrādāt arī savu pētniecisko darbu

Iegūtos pētījumu rezultātus būs iespēja publiskot konferencēs un zinātniskajos rakstos.

VIP kursa norise

 • Praktiskais darbs paredzēts mazās apakšgrupās atbilstoši izvēlētajam tematam, organizējot kopīgas tikšanās atbilstoši grafikam vienu reizi divās nedēļās (laiks tiks saskaņots), pārējo laiku aktīvi komunicējot attālināti. 
 • Darba veikšanas bāze: RSU zinātniskais centrs Kleisti Rīgā, Rātsupītes ielā 5, vai RSU Aroda un vides medicīnas katedras telpās Rīgā, Baložu ielā 14.
VIP "Ergonomiskās darba vietas veselīgā vidē: iekštelpu gaisa kvalitāte"

Komandas vadītāja: prof. Ivars Vanadziņš, doc. Žanna Martinsone, lekt. Aneka Kļaviņa

Pieteikties aicināti:

 • doktoranti, kuru pētnieciskais darbs saistīts ar aptauju veidošanu, aptauju veikšanu, datu analīzi, cilvēku uzvedības, attieksmes un rīcības izpēti, kā arī vides veselības un drošības jautājumu izpēti;
 • rezidenti (aroda medicīnas, ģimenes medicīnas, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas specialitātē);
 • Medicīnas fakultātes studenti;
 • fizioterapijas un rehabilitoloģijas, psiholoģijas un veselības komunikācijas studenti;
 • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studenti;
 • socioloģijas studenti.

VIP komandā laipni aicināti visi, kuriem interesē vides un darba vides drošības un veselības, iekštelpu gaisa kvalitātes un ķīmisko vielu iedarbības izpētes jautājumi.

Komandas maksimālais dalībnieku skaits: 12.

Paredzamie darba uzdevumi (mazākās apakšgrupās par izvēlēto tematu)

 • 1. tēma. Mēbeļu radītā gaisa piesārņojuma novērtējums: aldehīdi. Dalībnieki veiks: eksperimentu ar materiālu testēšanu, izmantojot speciāli aprīkotu kameru; gaisa kvalitātes mērījumus aldehīdu noteikšanai testēšanas kamerā (dažāda veida materiāliem, dažāda ilguma ekspozīcijas); iespējamās ietekmes uz veselības stāvokli novērtējums – aprēķini. Dalībnieki gatavos rezultātu analīzi, apkopojumu, kas tiks formēts kā zinātniskais raksts.
 • 2. tēma. 3D printeru radītais iekštelpu gaisa piesārņojums. Dalībnieki piedalīsies eksperiments 3D printeru biroja telpā/telpās (dažāda veida 3D printeri) plānošanā un organizēšanā. Tiks veikti iekštelpu gaisa kvalitātes mērījumi (daļiņu skaita / masas koncentrācijas noteikšana, gaistošo organisko savienojumu noteikšana, putekļu daļiņu ķīmiskā sastāva novērtējums u. c., kā arī sagatavota un veikta aptauja un biroja darbinieku veselības stāvokļa novērtējumam. Darba rezultāti: visu datu analīze un apkopojums, kas tiks formēti atbilstoši zinātniskā raksta prasībām.
 • 3. tēma. Ķīmisko produktu dzīves cikls un vides veselība: sabiedrības izpratne, attieksme un rīcība. Dalībnieki izstrādās aptauju par ķīmisko produktu dzīves ciklu, izvēli, sastāvu  u. c. jautājumiem, kā arī tiks veidoti situācijas uzdevumi, kas palīdzēs izprast respondentu attieksmi un rīcību. Dalībnieki arī veikts mājsaimniecībās izmantojamo ķīmisko vielu netiešās ietekmes uz cilvēku un vides veselību novērtējumu, analizējot ķīmisko vielu toksicitāti un vides datus, lai uzskatāmi parādītu rīcības sekas. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai mērķtiecīgi sagatavotu materiālus (arī mācību) sabiedrības izpratnes līmeņa un sociālās atbildības paaugstināšanas veicināšanai.
 • 4. tēma. Darba vides riski un apstākļi. Komanda veiks datu apkopojumu no jau veiktām aptaujām (4 šķērsgriezuma pētījumi ar identisku aptauju), izskatot interesējošos darba vides un drošības jautājumus. Rezultāti tiks apkopoti pārskatos un zinātniskajā rakstā un / vai bakalaura / maģistra darba tēmā(-ās).
 • 5. tēma. Ftalātu ietekme uz bērnu un pusaudžu veselību. Komanda veiks datu apkopojumu (HBM4EU projekta dati) no jau veiktām aptaujām un urīna paraugos identificētiem ftalātu esošiem līmeņiem. Tiks izvēlēti interesējošie jautājumi, saskaņoti ar projekta partneriem, kas tālāk tiks analizēti. Rezultāti tiks apkopoti pārskatos un zinātniskajā rakstā un / vai bakalaura / maģistra darba tēmā(-ās).

Iegūtos pētījumu rezultātus būs iespēja publiskot konferencēs un zinātniskajos rakstos.

VIP kursa norise

Praktiskais darbs paredzēts mazās apakšgrupās atbilstoši izvēlētajam tematam, organizējot kopīgas tikšanās atbilstoši grafikam vienu reizi divās nedēļās (laiks tiks saskaņots), pārējo laiku aktīvi komunicējot attālināti.

Darba veikšanas bāze: RSU Zinātniskais centrs Kleisti Rātsupītes ielā 5 vai RSU Aroda un vides medicīnas katedras telpās Baložu ielā 14.

RSU vertikāli integrētie projekti tiek īstenoti ESF līdzfinansētajā projektā Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (nr. 8.2.3.0/18/A/011).