Pārlekt uz galveno saturu
Pētnieki tuvplānā
Doktorantiem
Zinātnes nedēļa 2019
Tiesības

Kamēr pasaulē medicīnas tiesības ir ievērojami attīstīta jurisprudences joma, Latvijā tā ir samērā jauna tēma – tikai nesen latviski iznākusi pirmā medicīnas tiesībām veltītā grāmata, bet Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatītas vien dažas šāda rakstura lietas. Tieši šis perspektīvais virziens ir RSU doktorantes un docētājas Karinas Palkovas (attēlā) promocijas darba fokusā, un par to viņa runās arī RSU starpdisciplinārās konferences PLACES tiesībzinātņu sekcijā.

palkova-portrets.jpg

Mēs tiekamies brīdi pirms jaunā pētniece dodas uz Latvijas Radio, lai stāstītu par mazo pacientu, vecāku un mediķu tiesībām vakcinācijas kontekstā. Tikpat dedzīgi, kā viņa runā par pētniecības procesu, Karina izturas pret pētniecības rezultātu lietderību sabiedrībai. “Pacienti Latvijā ir nobijušies un nezina savas tiesības – ir ļoti svarīgi viņus izglītot šajos jautājumos, bet vienlīdz svarīgi ir izglītot ārstniecības personas. Strauji attīstoties biomedicīnai un citiem jautājumiem, piemēram, klonēšanai, medicīnas tiesību aktualitāte tikai pieaugs,” saka jaunā pētniece.

Kāpēc pētu?

Kopš vien sevi atceros – ja man rodas kāds jautājums, ko vēlos izzināt, tad netērēju laiku un metos ar visu savu enerģiju to pētīt. Līdz ar to uz jautājumu “kāpēc pētu” atbildu: tāda ir mana būtība. Savulaik sapņoju par skolotājas profesiju un to, kā savās zināšanās dalīšos ar citiem. Arī stājoties juristos Latvijas Policijas akadēmijā, šo domu neatmetu – domāju, ka kādā brīdī pievienošos tiesībzinātņu mācībspēkiem. Pēc tam radās vēlme pastudēt angļu valodā, tāpēc maģistrantūru absolvēju Rīgas Juridiskajā augstskolā. Pa vidu visam bija darbs gan valsts un pašvaldības iestādēs, gan privātajā sektorā, bet doma par pētniecību un pasniegšanu nepazuda. Loģisks nākamais solis bija iestāties doktorantūrā. Šobrīd manu interešu fokusā ir ārstniecības personu un nepilngadīgo pacientu tiesisko attiecību problemātika, un janvārī jātop gatavam manam promocijas darbam.   

Izvēloties pētījuma virzienu, vadījos no pasaulē populārākajām tendencēm. Medicīnas tiesības ir salīdzinoši jauna tiesību nozare, it īpaši Latvijā, kas paver plašus pētniecības virzienus gan Eiropas, gan mūsu valsts teritorijā. Ņemot vērā manu interesi tieši par medicīnas tiesību jomu, universitātes izvēle bija likumsakarīga – man jābūt augstskolā, kam ir dziļas saknes medicīnas izglītībā. Hipokrāts ir teicis, ka ārstam ir jādara savs darbs klusi, un tam ir jānes labums. Pārfrāzējot Hipokrātu, jāsaka, ka arī pētnieka darbs jādara klusi, bet pētniecības rezultātam noteikti ir jābūt noderīgam sabiedrībai.

Kāpēc es došos uz RSU starptautisko starpdisciplināro sociālo zinātņu konferenci PLACES?

RSU rīkotās konferences vienmēr ir bijušās augsta līmeņa konferences – saturīgas un inovatīvas. Arī PLACES aptvers vairākas mūsdienās aktuālākās nozares, līdz ar to, es došos uz šo konferenci, lai ne tikai iegūtu jaunas zināšanas, diskutētu par man aktuāliem jautājumiem starpdisciplinārā mērogā, bet arī lai iegūtu iedvesmu jauniem pētījumiem, kas, iespējams, taps kopā ar kādu no konferences dalībniekiem.

Kāpēc jums būtu jādodas uz šo konferenci?

Šāda mēroga konference būtu jāapmeklē vairāku iemeslu dēļ, un pirmais, manuprāt, ir informācijas apjoms un kvalitāte. Otrais ir universitātes pieredze starptautisko konferenču rīkošanā. Trešais iemesls ir sniegt mums visiem, kas jau pieņēma lēmumu apmeklēt šo konferenci, iepazīt jūs, jūsu pētījumus, idejas. Un ceturtais – atbalstīt savus draugus, kolēģus jaunu zinātniekus ne tikai uzklausot vai iepazīstot sagatavotus pētījumus, bet arī iesaistoties diskusijās.

Gatavojoties Rīgas Stradiņa universitātes Zinātnes nedēļai, kas notiks 2019. gada aprīlī, mūsu pētnieki atbild uz trim īsiem jautājumiem, kas sniedz priekšstatu par viņu paveikto un sasniegumiem, kā arī šābrīža pētnieciskajām interesēm. Aicinām jūs laikus rezervēt savā kalendārā nedēļu no 1. līdz 5. aprīlim, lai būtu daļa no RSU zinātnes gada notikuma!