Pārlekt uz galveno saturu
Atzinība

12. jūnijā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Zobārstniecības fakultātes dekānei prof. Ilgai Urtānei pasniegts Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktora diploms par īpašiem nopelniem zobārstniecības izglītībā un pētniecībā.

Ilga_Urtane-lead.jpg

Prof. Ilga Urtāne ir RSU Stomatoloģijas institūta valdes priekšsēdētāja, Ortodontijas katedras profesore, Latvijas Ortodontu asociācijas, Latvijas Zobārstu asociācijas, Baltijas Ortodontu asociācijas, Eiropas Ortodontu asociācijas, Pasaules Ortodontu asociācijas un Amerikas Ortodontu asociācijas biedre. Viņa sadarbojas ar Lielbritānijas, Somijas un Bostonas universitāšu klīnikām. Prof. Ilga Urtāne ir Royal College of Surgeons of Edinburgh un University of Wales College of Medicine Goda biedre un eksaminācijas grupas vadītāja Baltijas valstīm.

Ilga_Urtane_LZA_Goda_doktore-maza.jpgProf. Ilga Urtāne pēc Latvijas Republikas atjaunošanas vairāk nekā 20 gadus, sākot ar RSU Stomatoloģijas institūta izveidošanu, ar savu talantu un aktīvo darbību ir veikusi iepriekšējās iestādes rekonstrukciju visās tās darbības jomās. Ir izveidota moderna tehniskā bāze radioloģisko un vizuālo izmeklējumu veikšanai, kas tiek izmantoti arī pētniecībā. Notiek sadarbība ar ārzemju un Latvijas universitātēm.

Profesore ir daudzu zinātnisko publikāciju autore un līdzautore, piedalījusies vairākos starptautiskos un Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas projektos. Viņa ir Latvijas Zinātņu padomes eksperte. Viņa regulāri piedalās dažādās starptautiskās un Latvijas zinātniskajās konferencēs, klīniskajos kursos un semināros, ieviešot pasaules labāko praksi un jaunākās metodes arī RSU Stomatoloģijas institūta Ortodontijas klīnikā un Stomatoloģijas institūtā. Prof. Ilgas Urtānes vadībā izstrādāti deviņi promocijas darbi.

Būdama vienlaikus SIA RSU Stomatoloģijas institūts valdes priekšsēdētāja un RSU Zobārstniecības fakultātes dekāne, prof. Ilga Urtāne ir sasniegusi augstākajai izglītībai tik nepieciešamo pedagoģiskā, klīniskā un pētniecības darba vienotību. Viņa ir sertificēta speciāliste ortodontiskajai ārstēšanai ar Invisalign un Incognito sistēmu. Prof. Ilgai Urtānei ir vairāk nekā 20 gadu profesionālā pieredze ortodontijā.