Pārlekt uz galveno saturu
Par mums medijos
Studentiem
Darbiniekiem
Pētniecība

Ceturtdien, 1. oktobrī, žurnāla Ir jaunākajā numurā publicēts raksts Ceļā uz izcilību. Tajā analizēti trīs Latvijas lielāko augstskolu – Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes (LU) – attīstības plāni studiju jomā un pētniecībā. 

cela uz izcilibu.jpg

Žurnālā pozitīvi atzīmēti RSU sasniegumi studiju kvalitātes monitorēšanā un pētniecībā. Raksta autore, žurnāliste Gunita Nagle norāda:

"Katra augstskola attīsta arī savus iekšējos kritērijus studiju kvalitātes novērtēšanai. Pēc intervijām visās trijās lielākajās augstskolās radās priekšstats, ka vislabākā sistēma izveidota RSU. Tajā ir 14 kritēriji, ko regulāri monitorē.

"Pirms gadiem bija problēma ar pārbaudījumu objektivitāti. Tad nonācām pie anonimizētiem pārbaudījumiem un to dažādošanas," saka RSU studiju prorektore Tatjana Koķe.

Pēc katra kursa beigām studenti aizpilda aptaujas anketu, docētāji iepazīstas ar to apkopojumu, un viņu pienākums ir atbildēt uz šo vērtējumu. Nākamie studenti ar šo informāciju var iepazīties. "Mūs interesē arī docētāja pētniecības gaitas un tas, kā viņš tajās iesaista studentus." Nozīme ir arī tehniskajam nodrošinājumam, piemēram, bez medicīnas tehnoloģiju centra RSU ir tiesu izspēles zāle.

Arī ārvalstu studentu īpatsvars, kas ir viens no kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, RSU ir visaugstākais – 28,5 %, bet viszemākais tas ir LU (4 %). Jautāta, kā ārzemju studenti palīdz izaugsmē, T. Koķe smaidot atbild: "Viņi skaidri zina, ko vēlas. Ja vakar atnāca ar prasību, tad jau rīt pajautās, vai tas ir izpildīts.""

Žurnālā pozitīvi uzsvērta arī RSU izaugsme pētniecībā

"Tas, cik augstā līmenī ir katras zinātniskās institūcijas darbība, jānosaka starptautiskai ekspertu komisijai. Pēdējā izvērtēšana Latvijā notika 2013. gadā, un jaunā sākta 2019. gadā, bet rezultāti būs zināmi šī gada nogalē, tāpēc ministrija augstskolu izvērtēšanā pagaidām iesaka balstīties uz diviem kritērijiem: zinātnisko publikāciju skaits un dalība starptautiskos pētnieciskos projektos.

Par publicitāti spriežot pēc starptautiskajām datubāzēm Web of Science un Scopus, izcili sasniegumi ir RSU, savukārt LU šis rādītājs ir pat zemāks nekā vidēji Latvijā.

Taču gan RSU, gan abās pārējās universitātēs uzskata — pret šiem kritērijiem jāizturas kritiski.
Ministrija kvalitātes mērīšanai uzskaita Web of Science un Scopus rakstus, bet neņem vērā publikācijas citās zinātnisko rakstu vietnēs, piemēram, PubMed.

RSU pašlaik veido savu zinātniskās darbības informācijas sistēmu, kur vērtēt gan publikāciju skaitu, gan to ietekmi. "Piemēram, RSU zinātnieku grupai ir pētījums, kurā atklāts, ka telomēras (daļa no hromosomas — red.) cilvēkiem, kas piedalījušies Černobiļas katastrofas glābšanas darbos, ir īsākas nekā citiem viņu vienaudžiem. Tādējādi aizsākts pasaulē jauns pētījumu virziens," saka RSU zinātņu prorektore Agrita Kiopa."

Avots:
Gunita Nagle Ceļā uz izcilību, žurnāls Ir, Nr. 39 (544) 1.–7.10.2020., 16.-21. lpp.

Raksts RSU darbiniekiem pieejams LETA mediju monitoringa mājaslapā.