Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Asociētais profesors

Zobārstniecības fakultāte, Ortodontijas katedra

2014 - pašlaik

Prodekāns

Zobārstniecības fakultāte

2003 - pašlaik

Ārsts-ortodonts

RSU Stomatoloģijas institūts

2012 - 2016

Docents

Zobārstniecības fakultāte, Ortodontijas katedra

2011 - 2012

Aistents

Somatoloģijas fakultāte, Ortodontijas katedra

2010 - 2011

Asistenta p.i.

Stomatoloģijas fakultāte, Ortodontijas katedra

Izglītība

2006 - 2010

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Sejas mīksto audu izmaiņas pēc divu žokļu ortognātiskās operācijas

2003 - 2006

Ortodonta kvalifikācija

Rīgas Stradiņa universitāte

1997 - 2002

Zobārsta diploms

Rīgas Stradiņa universitāte

1988 - 1997

Atestāts par vidējo izglītību

Rīgas 93. vidusskola

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 

2014. Tālākizglītības pasākums, "Ārsta loma terapeitisku attiecību ar pacientu veidošanā".

2013. "Electronic Learning @ADEE", Apvienotā Karaliste, Birmingema.

2012. Invisalign Certification Course. Krievija, Maskava.

2010. 7th International Orthodontic Congress. Austrālija, Sidneja.

2010. 110th Annual session of the American Association of Orthodontists. ASV, Vašingtona.

2008. The Incognito lingual bracket system certification course. Krievija, Sanktpēterburga.​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

 • Sejas mīksto audu izmaiņas;
 • 3 dimensiju tehnoloģijas.​

 

Izstrādātie studiju kursi

 

3 dimensiju tehnoloģiju pielietojums zobārstniecībā.

 

Vadītie studiju kursi

 

3 dimensiju tehnoloģiju pielietojums zobārstniecībā.​

 

Docētie studiju kursi

 

Ortodontija.

Ievads specialitātē.

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

​maģistra darbi: 23

recenzētie:

​​maģistra darbi: 5

 

 

Projekti

 

IZM projekts: Dentofaciālo anomāliju morfoģenēze un individualizētās ārstēšanas plānošana". (2006)

IZM projekts: Sejas žokļu deformāciju (anomāliju) imunohistoķīmiskie, radioloģiskie un klīniskie pētījumi. (2007)

IZM projekts Nr. 09.1408 „Sejas žokļu deformāciju kaulaudu un mīksto audu radioloģiskā un imunohistoķīmiskā izpēte" (2009-2012)

RSU projekts "Sejas žokļu deformāciju skeletālo un mīksto audu dismorfisma saistība ar ārstēšanas rezultātu stabilitāti" (2013-pašlaik)

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Zobārstu asociācijas biedrs

Latvijas Ortodontu asociācijas biedrs

The Royal College of Surgeons of Edinburgh

ADEE biedrs

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Ābeltiņš, Andris. Mīksto audu biezuma izmaiņas pēc divu žokļu ortognātiskās operācijas Angle III klases korekcijai / A.Ābeltiņš, G.Jākobsone // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 255.-261.lpp.

Ābeltiņš, Andris. Mīksto un cieto audu izmaiņas pēc divu žokļu ortognātiskās operācijas vīriešiem / A.Ābeltiņš, G.Jākobsone // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 320.-328.lpp.

Ābeltiņš, Andris. Soft tissue thickness changes after correcting Class III malocclusion with bimaxillar surgery / A.Abeltins, G.Jakobsone // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 3 (2011), p.87-91. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The stability of bilateral sagittal ramus osteotomy and vertical ramus osteotomy after bimaxillary correction of class III malocclusion / A.Abeltins, G.Jakobsone, I.Urtane, A.Bigestans // Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. - Vol.39, N 8 (2011, dec.), p.583-587. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

Does manual dexterity training on virtual dental simulators (Simodon Moog) improve dental students results in preclinical training in prosthodontics? / A.Abeltins, A.Slaidina, U.Soboleva, E.Nikitina // 41st Annual Meeting "Communication and interaction in dentistry" (Szeged, Hungary, Aug.26-29, 2015) : [Abstracts] / Association for Dental Education in Europe. - Szeged, 2015. - P.119.

Zobārstniecības studentu praktiskā darba rezultātu salīdzinājums, strādājot ar tradicionālajiem un virtuālajiem klīniskajiem simulatoriem / A.Slaidiņa, A.Ābeltiņš, U.Soboļeva, E.Ņikitina // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 298.lpp.

Surgically assisted orthodontic : [abstract] / I.Urtane, A.Abeltins, D.Osleja, A.Bigestans // 8th Congress of the Baltic Orthodontic Association (Tallinn, Estonia, May 24-25, 2013). - Tallinn, 2013. - P.17-18.

Bone mineral density and edentulous jaw bone quantity and quality : [abstract] / A.Slaidina, B.Springe, U.Soboleva, A.Abeltins, A.Lejnieks ...[et al.] // 6th Annual Congress of the Pan European Region of the International Association for Dental Research (PER/IADR) (Helsinki, Finland, Sept.12-15, 2012). - Helsinki, 2012. - P.219.

Kaulu minerālblīvuma izmaiņu ietekme uz bezzobu žokļu alveolārā kaula resorbciju ilgtermiņā : pilotpētījums / A.Slaidiņa, A.Ābeltiņš, U.Soboļeva, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 305.lpp.

Residual ridge resorbtion and osteoporosis : [abstract] / E.Nikitina, A.Slaidina, B.Springe, A.Abeltins, U.Soboleva, A.Lejnieks // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.14, Suppl.8 (2012), p.32. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Soft tissue changes after bimaxillary orthognathic surgery to correct a class III malocclusion / A.Abeltins, G.Jakobsone, I.Urtane, G.Salms // 88th Congress of the European Orthodontic Society (EOS) (Santiago de Compostela, Spain, June 18-23, 2012) : Abstract Book. - Santiago de Compostela, 2012. - P.165-166.

Ābeltiņš, Andris. Soft tissue changes after bimaxillary orthognathic surgery to correct Class III malocclusion : [abstract] / A.Abeltins // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 1 (2011), p.ix. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between loss of the general bone mineral density and reduction of the residual ridge in edentulous postmenopausal females : a 4-year pilot study : [abstract] / A.Slaidina, B.Ozola, A.Abeltins, U.Soboleva, A.Lejnieks // 14th Meeting of the International College of Prosthodontists (Hawaii, Big Island, Sept.8-12, 2011) : Conference Program. - Hawaii, 2011. - P.181-182.

Ābeltiņš, Andris. Soft tissue thickness changes after bimaxillary surgery to correct Class III malocclusion : [abstract] / A.Abeltins, G.Jakobsone // 110th Annual Session "Passion for excellence" (Washington, DC, USA, Apr.30-May 4, 2010) : On-site Program / American Association of Orthodontists. - Washington, 2010. - Poster N 2.

 

The impact bone mineral and age on residual ridge resorbtion detected by CBCT. Nikitina E., Slaidina A., Springe B., Abeltins A., Soboleva U., Lejnieks A. The 20th Anniversary Meeting of the European Association for Osteointegration.​ 2012.

 

 

Girts Salms., Andris Bigestans, Gunars Lauskis, Andris Abeltins, Gundega Jakobsone. BSSO VS VRO in Bimaxillary Surgery for Correction of Class III malocclusion// 1st Baltic Sea Conference in Orthognathic Surgry and Orthodontics (BSCOSO)/ Stomatologija, 2009, Suppl.9, XX. (Viļņa, Lietuva)​

 

 

 • Ābeltiņš A., Jākobsone G. Mīksto audu biezuma izmaiņas pēc bimaksillāras ķirurģijas Angle III klases korekcijai./2009. gada RSU medicīnas nozares zinātniskā conference /tēzes/ 206.(Rīga, Latvija)

 

 

Šalms G., Abeltins A., Bigestans A., Lauskis G., Jakobsone G. The stability of bilateral ramus osteotomy and vertical ramus osteotomy after bimaxillary correction of Class III malocclusion.// 6th Congress of Baltic Orthodontic Association /abstracts/ 7.(Rīga, Latvija​​

 

 

 • G. Jākobsone, A. Ābeltiņš, I. Urtāne. Ilgtermiņa stabilitāte pēc bimaksilārām ortognātiskajām operācijām Angle III klases korekcijai/2008 gada RSU medicīnas nozares zinātniskā konference /tēzes/ 186.(Rīga, Latvija)

 

 

 • A.Bigestans, G.Salms, G.Lauskis, A.Skagers, G.Jakobsone, A.Abeltins, I.Urtane. Bimaxillary surgery (BSSO vs VRO) correcting Class III malocclussion.//3rd Baltic Scientific conference in Dentistry, 6-8th November 2008, Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, 2008, Vol.10.,Suppl.5, 14.( Viļņa, Lietuva)

 

 

 • A.Bigestans, G.Salms, G.Lauskis, A.Skagers, G.Jakobsone, A.Abeltins, I.Urtane. Skeletal stability after bimaxillary surgery BSSO vs VRO correction// Abstracts from September 9th- 12th 2008,. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 36 (2008) Suppl.1, 104.( Boloņa, Itālija)

 

 

Ābeltiņš A., Jākobsone G. Mīksto audu īstermiņa un ilgtermiņa izmaiņas pēc bimaksillāras ortognātiskās ķirurģijas skeletālas Angle III klases korekcijai./2007. gada RSU medicīnas nozares zinātniskā konference /tēzes/ 213.(Rīga, Latvija) ​​

 

 

 • J.Pugaca, I. Jankovska, A. Abeltins, I. Urtane. The severity of malocclusion and need for orthodontic treatment in age aspect and periodontal status. 5Th Congress of Baltic Orthodontic Association /abstracts/ 19. (Tallina, Igaunija)

 

 

 • J. Pugaca, A. Ābeltiņš, I. Jankovska, I. Urtāne. Dentofaciālo anomāliju smaguma pakāpes un ortodontiskās ārstēšanas nepieciešamība un komplicētība Latvijas populācijā. 2006. gada RSU Medicīnas nozares zinātniskā konference /tēzes/ 124. lpp (Rīga, Latvija)

 

 

 • Šalms Ģ., Skaģers A., Bīgestāns A., Lauskis G., Ābeltiņš A., Jankovska I. Apakšžokļa zara vertikāla osteotomija II klases disgnātiju ķirurģijā: vēlīnie rezultāti./ Latvijas Ārstu kongress, Tēzes, 16.-18. jūnijs 2005; 43.(Rīga, Latvija)

 

 

 • Salms G., Abeltins A., Jankovska I. Occlusal and skeletal stability in class III dysgnathias after vertical ramus osteotomies/ BOA congress, Thesis, 2004, 24 (Viļņa, Lietuva)

 

 

Salms G., Skagers A., Abeltins A., Jankovska I. Occlusal and skeletal stability in class III dysgnathias after vertical ramus osteotomies/ Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, Vol. 32, Suppl.1, September, 2004, 151.(Parīze, Francija)​​

 

 

 • Salms G., Abeltins A., Grybauskas S. Vertical ramus osteotomies for correction of class III dysgnathias: Two year follow up// Rostocker Medizinische Beitrage/ Universitat Rostock. 2003.- Heft 11.-s.25-26 (Rostoka, Vācija)

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Akota
Katedras vadītāja, Docētāja
Anda Brinkmane
Katedras vadītāja, Docētāja
Ingrīda Čēma
Katedras vadītāja, Docētāja
Una Soboļeva
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilga Urtāne
Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Gundega Jākobsone
Katedras vadītāja, Docētāja
Egita Senakola
Studiju programmas direktore, Docētāja
Ģirts Šalms
Docētājs, Valdes loceklis
Ilona Viduskalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Ieva Bāgante
Docētāja, Vecākā speciāliste mācību darbā