Skip to main content

Work experience

2016 - Present

Royalty

Faculty of Continuing Education, Division of Postgraduate Courses

2009 - Present

Associate Professor

Faculty of Rehabilitation, Department of Rehabilitation

2008 - Present

Head of the Department

Faculty of Rehabilitation, Department of Rehabilitation

Education and training

1999 - 2006

Dr. med.

Rīga Stradiņš University

"Bone tissue adaptation research in rehabilitation clinical setting", supervisor prof. Valdis Keris, scientific consultant prof.Haralds Jansons.

1972 - 1979

Medical doctor's diploma

Rīga Medical institute

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

 

2015. Thesis RSU Scientific Conference

2015. Thesis 4. Baltic and Noarth See Rehabilitation Conference Riga, Latvia

2014. Thesis RSU Scientific Conference​

2014. Thesis 3. Baltic and Noarth See Rehabilitation Conference​ Hannover, Germany

2013. Thesis RSU Scientific Conference​

2012. Training course „Pedagogical skills development in adult education" Rīga RSU;

2012. Training course „Statistic in research works – methodology and practise" Rīga, RSU;

2011. Training course​ „US guided muscle injections" Paris, France;

2011. International masterclass on spasticity treatment Nice, France;

2011. Thesis RSU Scientific Conference​

2011. Thesis 6. World Congress ISPRM Puertorico, USA;

2011. Training course​ „Informatics and electronic resoursi in medicine"

2010. Thesis RSU Scientific Conference​

2010. Thesis 1. Baltic and Noarth See Rehabilitation Conference Stoskholm, Sweden​

2009. International masterclass on spasticity treatment ​Barselona, Spain;

2009. Training course ​"Medical Education" ( University of Dundee, UK) Riga;

2009. Thesis​ European Congress „Research in Rehabilitation" Riga, Latvia;

2009. International training course „Standards for PhD Education in Biomedicine and Health Science" Riga;

2009. Keynot lecture 6. Latvian Physician's Congress Riga;​

2009. Keynot lecture 6. Baltic Neurologist Congress Vilnius, Lithuania;

2009. Training course „Goal attainment scaling" Milano, Italy;

2008. Thesis international conference „Toxins 2008" Baveno, Italy;

2008. Thesis European Stroke conference Nice, France;

2008. European sertification in PRM.

2008. Thesis ESPRM conference Brige, Belgium;

2007. Thesis 4. ISPRM congress Seul,Korea;

2006. Thesis ESPRM congress Madride, Spain;

2006. Thesis 4. WFNR congress Honkong, China;

2005. Thesis 3. ISPRM congress Sanpaulo, Brazil;

2004. Thesis ESPRM congress Vine, Austria;

2003. Thesis 2. ISPRM congress Praga, Cheh Republic;

2001. Thesis 1. ISPRM congress Amsterdam, Netherlands;

2001. Field work "Queen" University Rehabilitation clinic Kingston, Canada; 2000. Thesis 3. Meditherrianium congress Athens, Griece;

1999. Field work "Queen" University Rehabilitation clinic Kingston, Canada​

1998. Thesis Eiropean Neurologist congress and training course Sevilla, Spain etc.

 

 

Field of research

 

Bone tissue acoustic properties.

Stroke rehabilitation

Spasticity

Pediatric rehabilitation

 

Supervised study programme

 

Training programm PRM

Supervising of master programm Ŗehabilitation"

 

Head of the study programme

 

Training programm "Physical and rehabilitaion medicine" ​

 

Supervised study course

General rehabilitation

Lectured study course

Basics of Rehabilitation

Clinical Rehabilitation

General rehabilitation

Multiprofessional Rehabilitation Team

Pain Medicine

Scientific Evidence-Based Rehabilitation

Supervised and reviewed student research papers

 

Supervised:

doctoral theses: 5

Master's theses: 10

bacelaur papers: 15

Reviewed:

Master's theses: 15

bacelaur papers: 20

 

Awards and recognitions

 

2014.g. Latvian Health Ministry Diploma ​

 

Publications

 

Research articles​​

 

Vētra, Anita. Kritieni un to profilakse gerontoloģijā / A.Vētra // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2010), 21.-25.lpp.

Kiukucāne, Evita. Funkcionālā elektriskā stimulācija rokas funkcijas atjaunošanā pacientiem pēc insulta / E.Kiukucāne, A.Vētra, D.Stirāne // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 342.-349.lpp.

Mihejeva, Illa. Urīna nesaturēšana pirmajos mēnešos pēc smadzeņu infarkta / I.Mihejeva, A.Vētra // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 335.-341.lpp.

Stirāne, Dace. Kaulaudu biomehānisko īpašību izmaiņas mioskeletālās sistēmas slodzes apstākļos pacientiem pēc insulta / A.Vētra, D.Stirāne // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 350.-358.lpp.

Vētra, Anita. Reimatisko slimību pacientu rehabilitācija / A.Vētra, I.Logina // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2011), 25.-29.lpp.

Mihejeva, Illa. Correlation between urinary incontinence and localization of brain lesion and severity of neurological lesion caused by a stroke / I.Mihejeva, A.Vetra // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00020-p.1-00020-p.7. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Mihejeva, Illa. Correlation between urinary incontinence and severity of neurological lesion caused by stroke / I.Mihejeva, A.Vetra // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.77-82.

Mihejeva, Illa. Urīna nesaturēšana pēc smadzeņu infarkta un tās saistība ar bojājuma lokalizāciju / I.Mihejeva, A.Vētra // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 136.-140.lpp.

The consequences of shoulder pain intensity on quality of life and community participation in paraplegic wheelchair users / D.Stirane, E.Kiukucane, A.Vetra, A.Nulle // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00033-p.1-00033-p.7. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Vētra, Anita. Sociālais darbinieks rehabilitācijas komandā / A.Vētra // Var pazīt pēc darbiem: sociālā darba izglītībai Latvijā 20 gadi: 1991/1992, 2011/2012 / [par izdevumu atb. A.Mukāne]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2012. - 84.-85.lpp.

Bērtule, Dace. Aptaujas anketu "Aprūpes procesa novērtējums" un "Ģimenes vajadzību aptauja" adaptācija latviešu valodā / D.Bērtule, A.Vētra // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 2.sēj., 79.-86.lpp.

Guserova, Jeļizaveta. Characteristics of patients with spinal cord injuries and primary rehabilitation analysis for patients with incomplete tetraplegia after traumatic spinal cord injuries / J.Guserova, D.Smite, A.Vetra // Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.71-76.

Bērtule, Dace. Ģimenes, kurā ir pirmsskolas vecuma bērns ar cerebrālo trieku, specifiskās vajadzības / D.Bērtule, A.Vētra // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 224.-231.lpp.

Bērtule, Dace. The family needs of parents of preschool children with cerebral palsy : the impact of child's gross motor and communications functions / D.Bertule, A.Vetra // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.6 (2014), p.323-328. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bērziņa, Guna. Rehabilitācijas ideja un komandas loma / G.Bērziņa, A.Vētra // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 13.-22.lpp.

Vētra, Anita. Radīt dzīves jēgu, kuru var piedāvāt arī cietiem / A.Vētra // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 61.-62.lpp.

Bērtule, Dace. Cerebrālā trieka - pacientu funkcionālo traucējumu klasifikācijas sistēmas / D.Bērtule, A.Vētra // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2015, marts), 52.-54.lpp.

Bērtule, Dace. Pirmsskolas vecuma bērna ar cerebrālo trieku kustību traucējumu līmeņa saistība ar ģimenes specifiskajām vajadzībām / D.Bērtule, A.Vētra // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 206.-214.lpp.

Stunžāne, Jeļena. Pēdu deformācijas : no jaundzimušā līdz pieaugušajam / J.Stunžāne, A.Vētra, A.Kāposte // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2015, jūn./jūl.), 86.-89.lpp.

 

Abstracts​​

 

Aršauska, Ilva. Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas izmantošana indivīda funkcionēšanas un vides faktoru izpētē / I.Aršauska, A.Vētra // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 342.lpp.

Cipule, Liene. Līdzsvara, ķermeņa stabilitātes funkcijas un vestibulārie traucējumi geriatriskiem pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu / L.Cipule, A.Vētra // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 325.lpp.

Invaliditātes ekspertīzes rezultātu tendences Latvijā 2005.-2009.gadā / M.Taube, An.Vētra, A.Vētra ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 321.lpp.

Kiukucāne, Evita. Funkcionālā elektriskā stimulācija rokas funkcijas atjaunošanā pacientiem pēc insulta / E.Kiukucāne, D.Stirāne, A.Vētra // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 332.lpp.

Mihejeva, Illa. The correlations between clinical types of post-stroke urinary incontinence and brain lesion location and neurologic symptoms / I.Mihejeva, A.Vetra // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.67.

Mihejeva, Illa. Urīna nesaturēšana pirmajos mēnešos pēc insulta / I.Mihejeva, A.Vētra // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 331.lpp.

Mihejeva, Illa. Urinary incontinence 3 months after acute stroke / I.Mihejeva, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.42, N 4 (2010, Apr.), p.409-410. - Abstracts from the 1st Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine "Reclaim Function!" (Stockholm, Sweden, Apr.14-16, 2010). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vētra, Anita. Musculosceletal disorders and chronic pain / An.Vetra // II International Conference "Pain in the Baltics" (Riga, Latvia, Nov.12-13, 2010) : Abstracts & Poster Book. Scientific Program. - Riga, 2010. - P.15.

Bērziņa, Guna. Pilot study of international spinal cord injury data sets and SCIM-III for assessment and documentation / G.Berzina, A.Nulle, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.43, N 9 (2011, Sept.), p.847. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Džeriņa, Māra. Sabiedriskā transporta izmantošanas iespējas personām pēc insulta / M.Džeriņa, An.Vētra // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 65.lpp.

Lavrentjeva, Nataļja. Insulta slimnieku depresijas saistība ar funkcionālās neatkarības līmeni rehabilitācijas laikā / N.Lavrentjeva, Ļ.Renemane, An.Vētra // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 111.lpp.

Lokšinska, Inga. Insulta slimnieku pārvietošanās spēju līmeņa prognozēšana rehabilitācijas laikā / I.Lokšinska, A.Vētra // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 347.lpp.

Lokšinska, Inga. Measures used in stroke rehabilitation as predictors of walking capacity / I.Lokshinska, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.43, N 9 (2011, Sept.), p.852. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihejeva, Illa. Functional recovery for patients with post-stroke urinary incontinence 6 months after stroke / I.Mihejeva, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.43, N 9 (2011, Sept.), p.864. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihejeva, Illa. Pēcinsulta urīna nesaturēšanas saistība ar bojājuma lokalizāciju / I.Mihejeva, A.Vētra // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 352.lpp.

Nulle, Anda. Changes in testosterone levels for male with traumatic spinal cord injuries : [abstract] / A.Nulle, An.Vetra // 6th Congress of the Baltic Spinal Cord Society (Riga, Latvia, Apr.15, 2011). - Riga, 2011. - P.12-13.

Nulle, Anda. Dzimumhormonu līmeņa izmaiņas vīriešiem ar traumatisku muguras smadzeņu bojājumu / A.Nulle, A.Vētra // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 363.lpp.

Stirāne, Dace. Funkcionālas elektrostimulācijas izmantošanas iespējas parētiskās pleca locītavas sāpju mazināšanā un augšējās ekstremitātes motorās funkcijas uzlabošanā pacientiem pēc insulta / D.Stirāne, E.Kiukucāne, A.Vētra // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 346.lpp.

Aniņa, Linda. Sekundārās profilakses medikamentu lietošana insulta pacientu populācijā / L.Aniņa, An.Vētra, I.Tanenberga // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 130.lpp.

Bērtule, Dace. Rehabilitācijas pakalpojumi pacientu vecāku skatījumā : "Aprūpes procesa novērtējuma" validācija latviešu valodā / D.Bērtule, A.Vētra, L.Cibule // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 460.lpp.

Bērtule, Dace. Specifiskās vajadzības ģimenēs ar bērnu ar īpašām vajadzībām : "Ģimenes vajadzību aptaujas" validācija latviešu valodā / D.Bērtule, A.Vētra, L.Cibule // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 461.lpp.

Bērtule, Dace. The impact of family-centered practice on family needs of parents of children with neurodevelopmental disorders : [abstract] / D.Bertule, A.Vetra // Developmental Medicine & Child Neurology. - Vol.54, Issue Suppl.s3 (2012, May), p.52. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bērtule, Dace. The unmet family needs and perceived stress in parents with children with neurodevelopmental disorders / D.Bertule, A.Vetra // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.21.

Bulaņenko, Darja. Self-awareness of fall risk factors among elderly people / D.Bulanenko, D.Stirane, A.Vetra // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.27-28.

Fine motor ability correlations with walking outcomes after one side transfemoral prosthetics [Elektroniskais resurss] : [abstract] / E.Kiukucane, D.Stirane, A.Vetra, A.Vetra ...[et al.] // 18th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (Thessaloniki, Greece, 28 May-1 June, 2012) [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.epostersonline.com/esprm2012/?q=node/2461. - T.p. žurn. "European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine". - Vol.48, Suppl.1, N 2 (2012), p.188. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Funkcionēšanas traucējumi pacientiem pēc pārciesta insulta / I.Mihejeva, An.Vētra, D.Stirāne, E.Kiukucāne // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 348.lpp.

Guserova, Jeļizaveta. Pacienti ar traumatiska muguras smadzeņu bojājuma izraisītu daļēju tetraplēģiju : raksturojums un agrīnās rehabilitācijas analīze / J.Guserova, D.Šmite, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 333.lpp.

Mihejeva, Illa. Funkcionāla atveseļošanās pacientiem ar urīna nesaturēšanu vienu gadu pēc insulta / I.Mihejeva, An.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 349.lpp.

Nulle, Anda. The impact of traumatic spinal cord injury on person's health related quality of life / A.Nulle, A.Vetra // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.80-81.

Small countrys' experience educating rehabilitation professionals : [abstract] / A.Vetra, D.Novicka, Jr J.Vetra, A.Vetra // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.48, Suppl.1, N 2 (2012), p.40. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Svara sadalījums uz pēdām pusaudžiem ar mugurkaula skoliotiskiem izliekumiem 10-13 gadu vecumā / D.Stirāne, D.Bindemanis, An.Vētra, A.Vētra, I.Mihejeva // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 129.lpp.

Bērtule, Dace. Funkcionēšanas ierobežojumi 2-7 gadus veciem bērniem ar cerebrālo trieku / D.Bērtule, A.Vētra // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 177.lpp.

Bērtule, Dace. Ģimenes, kurā ir pirmsskolas vecuma bērns ar cerebrālo trieku, specifiskās vajadzības / D.Bērtule, A.Vētra // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 238.lpp.

Šilvāne, Alīna. Dzīves kvalitāte un fiziskā stāvokļa apzināšanās pacientiem ar idiopātisko skoliozi korsetes valkāšanas laikā / A.Šilvāne, A.Vētra, E.Dubiņina // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 76.lpp.

Šilvāne, Alīna. Health-related quality of life and physical self-concept of adolescents with idiopathic scoliosis during the brace wearing / A.Šilvāne, A.Vētra, E.Dubiņina // Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2013.g. 10.-12.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2013. - 33.lpp.

Bērtule, Dace. Pirmsskolas vecuma bērna ar cerebrālo trieku kustību ierobežojuma līmeņa saistība ar ģimenes specifiskajām vajadzībām / D.Bērtule, A.Vētra // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 345.lpp.

Bērziņa, Guna. Rasch analysis of Functional Independence Measure, Latvian version / G.Berzina, A.Vetra // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 364.lpp.

Accessibility and requirements for assistive devices in children with spina bifida in Latvia / A.Zakajeva, A.Vētra, A.Vētra ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.784-785. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bērtule, Dace. Inter-relationship between gross motor and communication function classification systems in pre-school children with cerebral palsy / D.Bertule, A.Vetra // Developmental Medicine & Child Neurology. - Vol.57, Issue Suppl.s4 (2015), p.31-32. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bērtule, Dace. Vecāku apmierinātība ar rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar cerebrālo trieku / D.Bērtule, A. Vētra // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 324.lpp.

Bērziņa, Guna. Be aware of differences when comparing results of rehabilitation in different countries : [abstract] / G.Berzina, A.Vetra, K.S.Sunnerhagen // International Journal of Stroke. - Vol.10, Suppl.2 (2015, Apr.), p.160-161. - The European Stroke Organisation Conference (ESOC) (Glasgow, UK, Apr.17-19, 2015). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bērziņa, Guna. Comparison of rehabilitation outcomes for persons after stroke in Latvia and Sweden : A PhD Project : [abstract] / G.Berzina, A.Vetra, K.S.Sunnerhagen // International Journal of Stroke. - Vol.10, Suppl.2 (2015, Apr.), p.412-412. - The European Stroke Organisation Conference (ESOC) (Glasgow, UK, Apr.17-19, 2015). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bērziņa, Guna. The importance of being aware of differences when comparing results of stroke rehabilitation in different countries / G.Berzina, A.Vetra, K.S.Sunnerhagen // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.787. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Children and adolescents with obesity and with physical activities out of school have unbalanced diet risk / I.Tase, A.Vetra, I.Dzivīte-Krišāne, J.Gailite ...[et al.] // Obesity Facts. - Vol.8, Suppl.1 (2015, May), p.104. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Eating habits and lifestyle of overweight children and adolescents / A.Vētra, I.Dzivīte-Krišāne, I.Tāse, J.Gailite ...[et al.] // Acta Paediatrica. - Vol.104, Suppl.466 (2015, Oct.), p.24. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jankovska, Vanda. Funkcionēšanas pašvērtējuma saistība ar objektīvi noteiktiem un klīniskiem rādītājiem cilvēkiem ar muguras smadzeņu bojājumu / V.Jankovska, A.Vētra // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 319.lpp.

Physical activity improves functional exercise capacity for children and adolescents with obesity / I.Tase, A.Vetra, I.Dzivīte-Krišāne, J.Gailite ...[et al.] // Obesity Facts. - Vol.8, Suppl.1 (2015, May), p.109. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Riemere, Kristīne. Raitas automatizētas vārdu nosaukšanas stimultesta adaptācija Latvijā / K.Riemere, A.Vabale, A.Vētra // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 332.lpp.

Uztura riska faktori bērniem un pusaudžiem ar lieko svaru / A.Vētra, I.Dzīvīte-Krišāne, I.Tāse, J.Gailīte ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 179.lpp.

Vētra, Anita. Experience of transition from childhood to adulthood in Latvia / A.Vetra, D.Bertule, I.Skestere // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.770. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Fizioterapijas programmu efektivitāte pacientiem pēc miokarda revaskularizācijas un sirds vārstuļu rekonstrukcijas operācijām kardioloģiskās rehabilitācijas pirmajā fāzē / D.Pulmane, A.Vētra, R.Lācis, K.Pulmanis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 2.lpp.

 

Books and brochures​​

 

Veselības aprūpe Latvijā, 2013 / [autori: A.Brinkmane, I.Čēma, E.Senakola, M.Taube, A.Vētra, An.Vētra, J.Vētra, L.Vīksna ...[u.c.] ; galvenais redaktors P.Apinis]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2013. - 318, [1] lpp. - Grāmata izdota sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību un Slimību profilakses un kontroles centru.

Vētra, Aivars. Rehabilitācijas loma medicīnā, Latvija 2013. gads / A.Vētra, An.Vētra // Veselības aprūpe Latvijā 2013 / galv. red. P.Apinis. - Rīga, 2013. - 239.-248.lpp.

Vētra, Anita. Hroniskas sāpes rehabilitācijā / A.Vētra, D.Šmite // Sāpes / I. Loginas redakcijā. - [Rīga] : Medicīnas apgāds, 2013. - 18.nod., 302.-315.lpp.

Related news

Colleagues

Aivars Vētra
Academic Staff, Manager
Signe Tomsone
Dean, Director of Study Programme, Academic Staff
Guna Bērziņa
Head of the Department, Academic Staff
Daina Šmite
Academic Staff, Director of Study Programme
Ruta Balode
Academic Staff
Ilze Blūmentāle
Director of Study Programme, Academic Staff
Daiga Bruzgule
Academic Staff
Dace Driba
Academic Staff
Velga Gaļanska
Academic Staff
Zane Liepiņa
Director of Study Programme, Academic Staff
Illa Mihejeva
Academic Staff
Darja Ņesteroviča
Researcher, Doctoral student, Academic Staff
Daiga Pulmane
Academic Staff
Zane Rožkalne
Academic Staff