Skip to main content

Work experience

2015 - Present

Head of the Study Programme

Faculty of Rehabilitation

2012 - Present

Assistant Professor

Faculty of Rehabilitation, Department of Rehabilitation

2010 - Present

Member of the board and physiotherapist

Laba prakse, Ltd

2008 - 2012

Lecturer

Faculty of Rehabilitation, Department of Rehabilitation

2005 - 2008

Member of the Board

Rehabilitation center Ligatne, State Ltd.

2003 - 2008

Assistant

Faculty of Rehabilitation, School of Physiotherapy

2000 - 2008

Senior physiotherapist

Rehabilitation center Ligatne

1998 - 2000

Physiotherapist

Rehabilitation center Ligatne

Education and training

2005 - 2011

Dr. med.

Rīga Stradiņš University

2000 - 2002

Master’s degree of Health Sciences

Rīga Stradiņš University

1994 - 1998

Physiotherapist degree / Bachelor's degree of health care

Riga Stradiņš University

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2010. Mechanical diagnosis and therapy (Part A: the lumbar spine) (The McKenzie Institute International postgraduate pragramme)

2010. Kinesiology taping (basic course) (B.Larsson (Sweeden))

2009. Clinical reasoning in the context of low back pain (M.Jones (Australia))

2004. sEMG and sEMG biofeedback – application in neuromuscular evaluation and therapy. (Gabriel E. Sella (USA))

2002. Europe Course Tour II (Belgium), "Integrative management of Dynamic Stability and Muscle Balance disoders in the Cervical Spine"

2000. Europe Course Tour I (Belgium), "Movement, Stability and Low back pain. The essential role of the Pelvis."

1999.-2000. Proprioceptive neuromuscular fascilitation (PNF) (introduction course and basic level) (R.Lee (USA, F.Kleibrink, Germany)

Field of research

Chronic pain

Back and neck pain

Psychosomatic medicine and physiotherapy

Biopsychosocial rehabilitation

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Physiotherapy

Supervised study course

Biomechanics

Biomedical Aspects of Human Functioning

Efficient Medical Rehabilitation Programmes

Ergonomics- course work

Functional assesment and treatment in physiotherapy

Human functioning bio-medical aspects

Individual practical work in physiotherapy

Research work and improvement of individual work skills

Lectured study course

Biomechanics

Biomedical Aspects of Human Functioning

Development and presentation of the Masters work

Development of Bachelor’s Thesis and Defence

Efficient Medical Rehabilitation Programmes

Ergonomics- course work

Functional assesment and treatment in physiotherapy

Individual practical work in physiotherapy

Kinesiology

Research work and improvement of individual work skills

Scientific Evidence-Based Rehabilitation

Publications

Research articles​​

Citokīnu, sāpju izpausmes un emocionālo un fizisko traucējumu mijiedarbība hronisku muguras lejasdaļas sāpju pacientiem = Relationship between cytokines, pain expression, emotional and physical disturbances in chronic low back pain patients / D.Šmite, G.Ancāne, P.Tretjakovs, A.Ancāns // Medicīna. - (2010), [146.]-155.lpp. - Kopsav. angļu val.

Šmite, Daina. Psychosomatic aspects of chronic low back pain syndrome / D.Šmite, G.Ancāne // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.5/6 (2010), 202.-208.lpp. - Kopsav. latviešu val.

Ancāne, Gunta. Die Bedeutung emotionaler Belastung für das Schmerzsyndrom bei Patienten mit chronischem Kreuzschmerz : eine empirische Studie / G.Ancane, D.Smite // Ärztliche Psychotherapie und Psychosomatische Medizin. - Vol.6, N 1 (2011), p.49-54. - Kopsav. angļu val.

Leske, Liene. 2. tipa cukura diabēts un fiziskās aktivitātes : Diabēta pacientu skolas programmas rezultāti / L.Leske, D.Šmite // Latvijas Ārsts. - Nr. 3 (2011), 53.-57.lpp.

Šmite, Daina. Sense of social support in chronic pain patients / D.Smite, I.Rudzite, G.Ancane // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00030-p.1-00030-p.6. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Guserova, Jeļizaveta. Characteristics of patients with spinal cord injuries and primary rehabilitation analysis for patients with incomplete tetraplegia after traumatic spinal cord injuries / J.Guserova, D.Smite, A.Vetra // Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.71-76.

Šmite, Daina. Trauksmes simptomu un muskuļu spēka testu rezultātu savstarpējā saistība pacientiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm / D.Šmite, G.Ancāne // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 38.-42.lpp.

Upeniece, Irēna. Nordic walking for patients of type II diabetes mellitus : a critical review / I.Upeniece, D.Smite, V.Arnis // Spring University / ATEE. - No.1 (2014), p.108-112. - Kopsav. latviešu val.

Rīgas Stradiņa universitātes veselības aprūpes virziena studentu aerobās darbaspējas = Aerobic capacity of health care students at Riga Stradiņš University / V.Arnis, I.Vīnberga, I.Upeniece, D.Šmite, M.Hoferte, A.Gauruča // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [457.]-464.lpp. - Kopsav. angļu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Upeniece, Irēna. Nordic walking or traditional walking in patients with intermittent claudication : a critical review / I.Upeniece, D.Šmite, V.Arnis // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, [612].-618.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Abstracts​​

Leske, Liene. Results of short term multidisciplinary treatment and education programme for diabetes patients / L.Leske, D.Smite // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.61.

Šmite, Daina. Sense of social support in chronic pain patients / D.Smite, I.Rudzite, G.Ancane // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.86.

Ancāne, Gunta. Hronisku muguras sāpju pacients psihosomatiskās medicīnas klīnikas praksē : klīniskā gadījuma analīze / G.Ancāne, D.Šmite, M.Šetlere // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 136.lpp.

Cacka, Kristīne. Back pain among physiotherapists in Latvia / K.Cacka, D.Smite // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.28-29.

Guserova, Jeļizaveta. Pacienti ar traumatiska muguras smadzeņu bojājuma izraisītu daļēju tetraplēģiju : raksturojums un agrīnās rehabilitācijas analīze / J.Guserova, D.Šmite, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 333.lpp.

Karole, Kristīne. Agrīnas fizioterapijas efektivitāte krūts vēža slimniecēm pēc mastektomijas / K.Karole, D.Šmite, D.Baltiņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 350.lpp.

Krustiņa, Anna. Professional career analysis of physiotherapists in Latvia / A.Krustina, D.Smite // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.58.

Psihiskās veselības kritēriji / G.Ancāne, A.Utināns, D.Šmite, A.Ancāns, D.Jubase // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 113.lpp.

Šmite, Daina. Mugurkaula lokālās segmentālās stabilitātes un virspusējo muskuļu spēka nozīme muguras jostas daļas sāpju mazināšanā tautas deju dejotājiem / D.Šmite, V.Poikāne // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 132.lpp.

Šmite, Daina. Sense of emotional support in chronic low back pain patients / D.Smite, G.Ancane // Journal of Psychosomatic Research. - Vol.72, Issue 6 (2012), p.470. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Joint physiotherapy education in Bachelor thesis module : experience of students and teachers / D.Smite, M.Kulsa, D.Stirane ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 444.lpp.

Karole, Kristīne. Effectiveness of early physiotherapy in breast cancer patients after mastectomy [Elektroniskais resurss] / K.Karole, D.Šmite, D.Baltiņa // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.16-17, on CD-ROM.

Tiesnese, L. Use of hyperbar cryotherapy in reducing shoulder pain syndrome in patients with hemiparesis [Elektroniskais resurss] / L.Tiesnese, D.Šmite // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.35-36, on CD-ROM.

Upeniece, Irēna. The nordic walking in type II diabetes mellitus patients [Elektroniskais resurss] : literature review / I.Upeniece, V.Arnis, D.Šmite // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.31-32, on CD-ROM.

Zbitkovskis, I. Anxiety reducing techniques in physiotherapist practice [Elektroniskais resurss] : case study / I.Zbitkovskis, D.Šmite // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.34, on CD-ROM.

Hohlova, Anna. Chronic pain experience and social support in seniors : a phenomenological analysis / A.Hohlova, D.Smite // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.26.

Lieldidža-Kolbina, Jeļizaveta. Physiotherapy approach and informal caregiver involvement in adult rehabilitation : narrative analysis of physiotherapists' experience / J.Lieldidza-Kolbina, D.Smite, R.Belikova // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.40.

Šmite, Daina. Emotional well-being and physical functions : relationship between anxiety and muscle strenght in healthy adults / D.Smite, L.Heinacka // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.69-70.

Šmite, Daina. Trauksmes līmeņa un muskuļu spēka testu rezultātu saistība somatiski veseliem indivīdiem / D.Šmite, G.Ancāne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 137.lpp.

Upeniece, Irēna. Nūjošanas ietekme uz veselības rādītājiem pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu : sistemātisks literatūras pārskats / I.Upeniece, D.Šmite, V.Arnis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 460.lpp.

Sīpola, Evija. Vārdu krājuma novērtēšanas materiāls bērniem psihometrisko īpašību pārbaudei / E.Sīpola, D.Šmite, I. Blūmentāle // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 355.lpp.

Šmite, Daina. Mugurkaula lokālās stabilitātes saistība ar ekstremitāšu kinestēziju pacientiem ar hroniskām muguras sāpēm / D.Šmite, N.Pahomova // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 320.lpp.

Tiesnese, Līva. Hiperbārās krioterapijas efektivitāte limfedēmas mazināšanā pacientēm pēc mastektomijas / L.Tiesnese, D.Šmite // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 328.lpp.

Upeniece, Irēna. Nūjošanas nodarbību ietekme uz ķermeņa kompozīciju / I.Upeniece, I.Meirande, D.Šmite // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 40.lpp.

Books and brochures​​

Vētra, Anita. Hroniskas sāpes rehabilitācijā / A.Vētra, D.Šmite // Sāpes / I. Loginas redakcijā. - [Rīga] : Medicīnas apgāds, 2013. - 18.nod., 302.-315.lpp.

Contacts

Colleagues

Aivars Vētra
Academic Staff, Manager
Signe Tomsone
Dean, Head of Study Programme, Academic Staff
Anita Vētra
Head of the Department, Academic Staff
Inese Znotiņa
Vice-Dean, Academic Staff, Head of Study Programme
Ilze Blūmentāle
Head of Study Programme, Academic Staff
Zane Liepiņa
Head of Study Programme, Academic Staff
Ruta Balode
Academic Staff
Daiga Bruzgule
Academic Staff
Dace Driba
Academic Staff
Velga Gaļanska
Academic Staff
Ināra Kalēja
Academic Staff
Māra Kaše
Academic Staff
Evita Kučerova
Academic Staff