Skip to main content

Work experience

2010 - Present

Professor

Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases

2000 - Present

Lecturer

Riga Stradins university

2010 - 2013

Associate professor

Riga Stradins university

2007 - 2010

Assistant professor

Riga Stradins university

Education and training

2001 - 2005

PhD

Rīga Stradiņš University

. „Different approache of radiofrequency catheterablation for treatment of permanent atrial fibrillation". Supervisors : professor Janis Jirgensons, professor Romans Lacis

1981 - 1987

Medical Doctor’s Diploma

Riga Stradins University (form.Riga Medical Institut,), cum laudae

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2008. – Londona, Imperial College, Brompton Hospital. Heart Anatomy and Electrophysiology.

2008. – Hamburga, ETHICON, CARTO 3 – D cardiac maping. 2006. – Aarhus, Aarhus University hospital, Denmark. CARTO 3 – D cardiac maping

2002. – Praque, Chech Republik, IKEM, catheterablation, clinical arrhythmology.

2001. – Utreht, Netherland. Utreht University hospital, 3 – D cardiac maping, catheterablation, clinical arrhythmology

2000. – Leipzig, Germany. Catheterablation, clinical arrhythmology.

2000. – Šzezyn, Poland. Medical Academy. Catheterablation, clinical arrhythmology

2000. – Praque, Chech Republik, IKEM, catheterablation, clinical arrhythmology

1999. – Praque, Chech Republik, IKEM, catheterablation, clinical arrhythmology.

1997. – Berlin, Germany, Biotronik learning Zentrum.​

Field of research

▪ Atrial Fibrillation, mechanisms, stroke and embolism prevention

▪ Risk of Sudden Cardiac Death.

▪ Cardiomyopathies, Sport cardiology.

▪ Linked risk factors in internal medicine.

▪ Chronic Heart failure, Cardiac Resynchronisation Therapy.

Supervised study programme

Head of educational programm in Cardiology, Riga Stradins University

Head of the study programme

Head of educational programm in Cardiology, Riga Stradins University

Supervised study course

Contemporary Cardiology

Electrocardiography

Internal Diseases (Cardiology)

Head of study course

Clinical cardiology

Lectured study course

Contemporary Cardiology

Differential Diagnostics and Current Issues in Treatment of Internal Diseases

Electrocardiography

Internal Diseases (Cardiology)

Topical Issues in Cardiology and Pulmonology

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

doctoral theses: 10

Master's theses: 2

qualification papers: 5

Reviewed:

doctoral theses: 4

Master's theses: 1

qualification papers: 7

Projects

LZP grants 09.1102/ Z – 6 160 – 008 leading investigator

ATTEST – ATrial FibrillaTion ProgESsion Trial, Principal Investigator

GLORIA - AF: Global Registry on Long-Term Oral Anti-thrombotic TReatment In PAtients with Atrial Fibrillation - National Coordinator.

EORP General AF un EORP A-T-A (EURObservational Research Programme) – principal investigator

SPIRIT – ICD, principal investigator


Memberships

2015. – Fellow of the American College of Cardiology (FACC) 2014. – Member of International Expert Group of Prevention of Thrombosis and Embolism. 2014. – Award "Teacher of The Year in Medicine 2013." 2013. – Fellow of the American Heart Association (FAHA) 2013. – Fellow of the Heart Rhythm Society (FHRS) 2013. – Member of the Scientific Expert Commitee Latvian Academy of Science 2012. – European Cardiac Arrhythmias Society „The Outstanding Supports Award 2012". 2012. – Member of International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy (Gouvernor) 2012. – Member of American Society of Echocardiography 2012. – Member of Council of Sport Medicine American College of Cardiology 2011. – Member of American Heart Association (AHA). 2011. – Member of AHA Councils :

  • ​ Council on Clinical Cardiology - Council Member
  • Stroke Council - Council Member
  • Council on Cardiopulmonary, Critical Care, Perioperative and Resuscitation - Council Member

2010. – Member of Promotional Scientific Board Riga Stradins University

2009. – Member on SPAF (Stroke Prevention on Atrial fibrillation).

2008. – Member on Board of National Society of Cardiology, chairman of National Working Group on Arrhythmology.

2008. – Member of American College of Cardiology (ACC).

2005. – Fellow of the European Society of Cardiology (FESC)

2005. – Founding Member of European Cardiac Arrhythmias Society (ECAS)​

2011. – currently. Head of educational programm in Cardiology, Riga Stradins University.

2011. – currently. Official National Guidelines Coordinator.

2012. – currently. Rewiewer of Journal of Atrial Fibrillation, Scientific Papers (Riga Stradins University), proceedings of Latvian Academy of Science.

2008. – currently. Chairman of National Working Group on Arrhythmology.

2005. – currently. Co-chair of National Comitee of Heart Failure – Arrhythmias.

2005. – currently. Leading investigator.

2001. – currently. Member of National Guidelines Comitee. Latvian Society of Cardiology.

2001. – currently. Chair of National PM/ICD Register​

Publications

Research articles​​

Orālo antikoagulantu klīniskā lietojuma tendenču salīdzinājums divu gadu laika posmā pacientiem ar priekškambaru mirgošanu / A.Strēlnieks, M.Vikmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 119.-133.lpp.

Plaušu artēriju trombembolijas attēldiagnostikas metožu informatīvais salīdzinājums / L.Liepiņa, A.Mača, K.Trušinskis, S.Smagare, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 92.-109.lpp.

Plaušu artēriju trombembolijas sastopamība un cēloņi, kā arī radioloģiskās ainas un D-dimēru līmeņa korelācija / A.Strēlnieks, A.Mača, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 80.-91.lpp.

Sievietes medicīnā 21.gadsimta Latvijā / diskusijā piedalās: RSU docents V.Sīlis, prof. B.Rozentāle, prof.O.Kalējs ...[u.c.] ; materiāla sagat. Z.Kalniņa // Medicus Bonus. - Nr.24 (2016, janv./febr./marts), 10.-13.lpp.

Sinkope kardiologa skatījumā / K.Jubele, O.Kalējs, B.Dambe, N.Ņesterovičs // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2016, janv.), 72.-76.lpp.

Ātriju fibrilācija un faktori, kas ietekmē atkārtotus paroksismu recidīvus pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vilmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 137.-156.lpp.

Kalējs, Oskars. Pārdomas par antihipertensīvās terapijas nozīmi un iespējamām kombinācijām / O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2015, dec.), 26.-28.lpp.

Kalējs, Oskars. Priekškambaru fibrilācijas un undelācijas paroksisms : taktika, ārstēšanas iespējas / O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2015, apr.), 14.-23.lpp.

Kardiovaskulāro notikumu risks pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, E.Miglāne, K.Trušinskis, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 122.-136.lpp.

Patoloģiskas elektrokardiogrāfiskās atrades biežums un elektrokardiogrāfiskā atbilstība līdz šim pieņemtajām normām pirmās klases skolēnu populācijā Latvijā / K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 172.-181.lpp.

Poliņš, Dāvis. Hipertrofisku kardiomiopātiju ārstēšana / D.Poliņš, O.Kalējs // Doctus. - Nr.11 (2015, nov.), 29.-34.lpp.

Problems of cardioembolic stroke primary and secondary prevention in the Latvian population / E.Miglāne, O.Kalējs, A.Millers, Z.Priede ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, Nr.5 (2015), 199.-204.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Roze, Rūdolfs. Aritmijas un koronārā sirds slimība... vai pārmēru plašs jautājumu loks ar sarežģītām atbildes iespējām? / R.Roze, A.Mača, O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2015, nov.), 11.-21.lpp.

Sirds magnētiskās rezonanses prognostiskā nozīme pēc ST elevācijas miokarda infarkta / K.Trušinskis, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 106.-121.lpp.

Sirds resinhronizācijas iekārtu implantācijas efektivitātes kritēriju izvērtējums pacientiem ar mērenu un smagu sirds mazspēju Latvijas populācijā / M.Vilmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 157.-171.lpp.

Sokolova, Emma. Statīnu mijiedarbība ar antikoagulantiem / E.Sokolova, M.Zabunova, O.Kalējs // Doctus. - Nr.5 (2015, maijs), 6.-8.lpp.

Vahere, Baiba. Ģenētiskie medikamenti : diskusijas turpinās / B.Vahere; viedokli izsaka: S.Purviņa, O.Kalējs ...[u.c.] // Doctus. - Nr.5 (2015, maijs), 56.-61.lpp.

Dzīvību apdraudošo kambaru aritmiju biežums, riska faktori un ietekme uz klīnisko iznākumu slimniekiem ar akūtu koronāro sindromu / A.Mača, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 128.-137.lpp.

Kalējs, Oskars. Hipertensija un terapijas izvēle / O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2014, marts), 26.-31.lpp.

Kalējs, Oskars. Insulta profilakse mirdzaritmijas pacientiem : [stāsta Rīgas Stradiņa universitātes prof.] / O.Kalējs ; materiāla sagat. Z.Vitenberga // Medicus Bonus. - Nr.16 (2014, janv./febr./marts), 19.-20., 22.-[23.]lpp.

Kalējs, Oskars. Kāds ir reālais priekškambaru fibrilācijas pacientu skaits? / O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2014, sept.), 28.-33.lpp.

Orālo antikoagulantu klīniskā pielietojuma problēmu analīze pacientiem ar priekškambaru mirgošanu / O.Kalējs, A.Strēlnieks, M.Vikmane, D.Behmane, G.Bahs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 138.-159.lpp.

Perorālo antikoagulantu un medikamentu farmakoloģiskā mijiedarbība pacientiem ar priekškambaru fibrilāciju / K.Puķīte, B.Lūriņa, I.Urtāne, O.Kalējs // Materia Medica. - Nr.11 (2014), 39.-40.lpp.

Subjektīvu un objektīvu diagnostisko parametru korelācija sirds mazspējas slimniekiem 12 mēnešus pēc sirds resinhronizācijas terapijas / M.Vikmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 116.-127.lpp.

Erektilā disfunkcija nav tikai vīrieša un viņa urologa problēma, bet arī ... / diskusijā piedalās : O.Kalējs, A.Baumanis, P.Vaganovs ...[u.c.] ; rakstu sagat. S.Pildava // Doctus. - Nr.12 (2013, dec.), 16.-20.lpp.

Kalējs, Oskars. Daži ātriju fibrilācijas ārstēšanas aspekti un klīnisko ieguvumu samērojamība : no vadlīnijām līdz klīniskajai praksei / O.Kalējs // Doctus. - Nr.11 (2013, nov.), 4., 6.-8.lpp.

Kalējs, Oskars. Jaunie antikoagulanti pret varfarīnu : pierādījumi, realitāte, emocijas / O.Kalējs, D.Behmane, B.Luriņa // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2013, janv.), 32.-34., 36.-37.lpp.

Pildava, Santa. Sirds ir viena, bet slimību daudz... : atskats uz ESC kongresu Amsterdamā : [par Eiropas Kardiologu biedrības ikgadējo kongresu Nīderlandē] / S.Pildava, O.Kalējs, A.Skride // Doctus. - Nr.10 (2013, okt.), 22.-24.lpp.

Kalējs, Oskars. Hipertrofiskā kardiomiopātija – riski un to agrīnas atpazīšanas iespējas / O.Kalējs, L.Zvaigzne, I.Cgojeva // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2012), 24.-30.lpp.

Kalējs, Oskars. Pēkšņa kardiālā nāve jauniem cilvēkiem : [par pēkšņas kardiālas nāves riskiem] / O.Kalējs, V.Stirna, K.Jubele // Latvijas Ārsts. - Nr.7/8 (2012), 34.-39.lpp.

Perorālo antikoagulantu lietošanas riski un problēmas pacientiem ar ātriju mirgošanu / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 82.-95.lpp.

Vikmane, Maija. Sirds resinhronizācijas terapija sirds mazspējas ārstēšanā / M.Vikmane, O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2012), 24.-28.lpp.

Amiodarona farmakokinētisko īpašību un klīniski terapeitiskās efektivitātes kopsakarības / M.Zeibārts, S.Purviņa, O.Kalējs ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 305.-312.lpp.

Blood pressure control in treated hypertensive patients in daily practice of Latvian family physicians / I.Stukena, G.Bahs, A.Kalvelis, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.586-592. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dažādu sirds kambaru elektrostimulācijas metožu salīdzinošā efektivitāte pacientiem ar sirds mazspēju un pastāvīgu ātriju fibrilāciju / O.Kalējs, A.Strēlnieks, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 146.-161.lpp.

Elektrokardiogrāfijas loma agrīnā dzīvību apdraudošo aritmiju atpazīšanā sportistiem 2010. gadā / O.Kalējs, K.Jubele, A.Lejnieks ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 162.-177.lpp.

Kalējs, Oskars. Kā palīdzēt miokarda šūnai : [par sirds mazspējas ārstēšanu ar metabolo terapiju] / O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2011), 48., 50.-[51.]lpp.

Kalējs, Oskars. Vēlreiz par kombinētās antihipertensīvās terapijas klīnisko nozīmību : zinātniskas un nedaudz arī filozofiskas pārdomas... / O.Kalējs // Latvijas Ārsts. - Nr.6 (2011), 20.-22.lpp.

Pagarināta QT sindroma izraisītas kambaru aritmijas bērniem un to diagnostiskās problēmas / O.Kalējs, A.Lejnieks, K.Jubele ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 183.-189.lpp.

Summary statement : EHRA summit 2010 with the participation of Central-Eastern European countries : "ICD for Life" initiative--fighting against sudden cardiac death in emerging economies / B.Merkely ...[et al.] ; EHRA Summit 2010 : O.Kalejs ...[et al.] // Europace. - Vol.13, N 8 (2011, Aug.), p.1209-1210. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kalējs, Oskars. Jaunumi aritmiju ārstēšanā - kā izvēlēties antikoagulantu terapiju / O.Kalējs, M.Vikmane, L.Lismane // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2010), 28.-33.lpp.

Palielinātas sirdsdarbības frekvences novērtēšana un korekcija koronārās sirds slimības pacientiem ar sinusa ritmu : Latvijas Kardiologu biedrības zinātniskais nolēmums / sagat. darba grupa : A.Kalvelis, M.A.Ozoliņa, O.Kalējs ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2010), 14.-22.lpp.

Racionāla antiaritmiskā terapija : skats pēc Latvijas Kardiologu biedrības Vienošanās dokumenta un Sirds ritma biedrības (Heart Rhythm Society) kongresa / O.Kalējs, L.Lismane, A.Lišņovs, M.Tokmanceva // Latvijas Ārsts. - Nr.6 (2010), [35.-41.]lpp.

Abstracts​​

Depression symptomatics and oxidative stress parameters relationship with manifestations of stable coronary heart disease / V.Voicehovskis, O.Kalejs, J.Voicehovska, A.Skesters ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 43.lpp.

Kardioemboliska cerebrāla infarkta ilgtermiņa rezultāti Latvijā / E.Miglāne, O.Kalējs, Z.Priede, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 74.lpp.

Pirmie rezultāti maģistrālā kriptogēna cerebrāla infarkta slimnieku monitorēšanā ar Reveal ierīci / E.Miglāne, O.Kalējs, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 72.lpp.

PKP2 gēna analīze aritmogēnas labā kambara displāzijas reģistra pacientiem Latvijā / Z.Dobele, L.Piekuse, O.Kalējs ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 36.lpp.

Primārā un sekundārā profilakse pacientiem ar cerebrālu infarktu un priekškambaru fibrilāciju Latvijā / E.Miglāne, O.Kalējs, Z.Priede, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 78.lpp.

Riska novērtēšana pacientiem ar permanento ātriju fibrilāciju / O.Kalējs, R.Erts, A.Kalinin, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 38.lpp.

Aritmogēnas labā kambara displāzijas reģistrs Latvijā / E.Sokolova, O.Kalējs, L.Piekuse ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 73. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2015.g. 20.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2015. - 80.lpp.

Aritmogēnās labā kambara kardiomiopātijas reģistra pilotprojekts Latvijā : pirmie dati / O.Kalējs, L.Piekuse, Z.Šteinberga ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 185.lpp.

Ātriju fibrilācijas recidīvu riska faktori un antiaritmiskās farmakoterapijas efektivitāte pacientiem pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vikmane, K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 187.lpp.

Clinical aspects in real life patients with atrial fibrillation and different oral anticoagulants : [abstract] / B.Lurina, E.Miglane, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Europace. - Vol.17, Suppl.3 (2015, June), poster No.1672. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Clinical aspects in real-life patients with atrial fibrillation and different oral anticoagulants / B.Luriņa, K.Jurjāns, E.Miglāne, O.Kalējs // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A9. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dabigatrāna, rivaroksabāna un varfarīna drošības un efektivitātes salīdzinājums pacientiem ar ieilgušu persistējošu ātriju fibrilāciju un augstu embolisma risku pirms un pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, M.Vikmane, K.Jubele, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 188.lpp.

Different oral anticoagulants in real-life patients with atrial fibrillation : clinical aspects and problems / B.Lurina, E.Miglane, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.42, Issue 3 (2015, Apr.), p.312. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Holtera monitorēšanas nozīme diabētiskās kardiālās autonomās neiropātijas agrīnā diagnostikā / R.Erts, A.Kalinin, O.Kalējs, A.Lejnieks, I.Konrāde ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 69.lpp.

Kardioemboliska cerebrāla infarkta profilakses problēmas Latvijas populācijā pacientiem ar ātriju fibrilāciju / E.Miglāne, O.Kalējs, A.Millers, Z.Priede ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 327.lpp.

Klīnisko notikumu salīdzinājums pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, E.Miglāne, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 186.lpp.

Laboratorisko rādītāju izmaiņas pacientiem ar plaušu artērijas trombemboliju / A.Mača, L.Liepiņa, K.Griķis, O.Kalējs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 147.lpp.

Perorālo antikoagulantu pielietojuma tendences reālajā klīniskajā praksē pacientiem ar ātriju fibrilāciju / J.Raibarts, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 189.lpp.

Risk factors, incidence and efficacy of pharmacotherapy of ventricular arrhythmias and its impact on clinical outcomes in patients with acute coronary syndrome : [abstract] / O.Kalejs, A.Maca, K.Trusinskis, A.Erglis ...[et al.] // Europace. - Vol.17, Suppl.3 (2015, June), poster No.907. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rivaroxaban and dabigatran and versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-standing atrial fibrillation / A.Strēlnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks, O.Kalējs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A16-A17. - Abstracts from the 8th Baltic Congress of Neurology, BALCONE (Riga, Latvia, Sept.24-26, 2015). - T.p. žurn. "European Heart Journal". - Vol.36, Suppl.1 (2015, Aug.), p.378. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rivaroxaban and dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Europace. - Vol.17, Suppl.3 (2015, June), abstr. No.107. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rivaroxaban and two dosages dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Heart Rhythm. - Vol.12, No.5, Suppl. (2015, May), p.532. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sirds resinhronizācijas iekārtu implantācijas efektivitātes kritēriju izvērtējums pacientu ar mērenu un smagu sirds mazspēju ārstēšanā Latvijas populācijā / M.Vikmane, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 184.lpp.

The risk of cardiovascular events in patients with atrial fibrillation after electrical cardioversion / A.Strēlnieks, E.Miglāne, O.Kalējs ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.69, No.5 (2015), p.A14-A15. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The risk of cardiovascular events in patients with atrial fibrillation after electrical cardioversion / O.Kalejs, A.Strelnieks, I.Konrade, E.Miglane, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.42, Issue 3 (2015, Apr.), p.265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Two dosages dabigatran versus warfarin in patients with high risk of stroke and embolism undergoing electrical cardioversion with persistent and long-acting atrial fibrillation / O.Kalejs, M.Vikmane, A.Strelnieks, B.Lurina, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Journal of the American College of Cardiology (JACC). - Vol.65, No.10, Suppl.A (2015, March), p.A82. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of the main problems in clinical usage of oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation / J.Raibarts, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.39, Suppl.1 (2014), p.S81-S82. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. 12th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations in Cardiac Arrhythmias and Device Therapy (Tel-Aviv, Israel, March 3-5, 2014) : Program & Abstracts.- Tel-Aviv, 2014.- P.119.

Antikoagulantu terapijas pielietojuma un effektivitātes novērtēšana insulta slimniekiem ar ātriju mirgošanu / A.Strēlnieks, B.Tilgale, O.Kalējs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 155.lpp.

Dažādas antikoagulantu pieejas drošības un efektivitātes salīdzinājums slimniekiem ar persistējošu un ieilgušu persistējošu ātriju fibrilāciju, veicot plānveida elektrisko kardioversiju / O.Kalējs, A.Strēlnieks, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 108.lpp.

Disruption of day and night (circadian) heart rate rhythm is associated with increase of mortality risk and emergency hospitalization in permanent atrial fibrillation patients / O.Kalejs, R.Erts, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.39, Suppl.1 (2014), p.S77-S78. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Jubele, Kristīne. Elektrokardiogrammu un antropometrisko rādītāju informatīvs salīdzinājums profesionāliem un amatieru sportistiem / K.Jubele, M.Purenkovs, O.Kalējs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 150.lpp.

Kambaru aritmiju biežums, riska faktori un ietekme uz klīniskiem iznākumiem pacientiem ar akūtu koronāru sindromu / A.Mača, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 109.lpp.

Klīnisko notikumu salīdzinājums pacientiem ar ātriju fibrilāciju pēc plānveida elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 156.lpp.

Miokarda kodolmagnētiskās rezonanes informatīvā loma prognozes noteikšanā pacientiem ar nozīmīgu miokarda bojājumu pēc ST elevācijas miokarda infarkta : 12 mēnešu rezultāts / L.Zvaigzne, A.Mača, S.Sergejenko, O.Kalējs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 123.lpp.

Patoloģiskās elektrokardiogrāfiskās atrades biežums un tās korelācija ar tālākiem izmeklējumiem pirmās klases skolēnu populācijā Latvijā / A.Lejnieks, O.Kalējs, K.Jubele ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 107.lpp.

Perorālo antikoagulantu pielietojuma aspekti reālajā klīniskajā praksē pacientiem ar ātriju fibrilāciju / A.Strēlnieks, J.Raibarts, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 154.lpp.

Puķīte, Katrīna. Perorālo antikoagulantu un medikamentu farmakoloģiskā mijiedarbība pacientiem ar ātriju fibrilāciju / K.Puķīte, I.Urtāne, O.Kalējs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 174.lpp.

Radiofrekvences kateterablācijas efektivitāte Latvijas Kardioloģijas centrā 2013. gadā / K.Kupics, K.Jubele, O.Kalējs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 152.lpp.

Recidivējošas ātriju fibrilācijas riska faktori un sinusa ritma uzturēšanas terapijas efektivitāte pēc elektriskās kardioversijas / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 153.lpp.

Safety and efficacy of dabigatran versus warfarin in patients with persistent and long-acting atrial fibrillation undergoing electrical cardioversion : [abstract] / O.Kalejs, A.Strelnieks, M.Vikmane, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of the American College of Cardiology (JACC). - Vol.63, No.12, Suppl.1 (2014, Apr.), p.A328. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology". - Vol.39, Suppl.1 (2014, March), p.S16-S17; krāj. "Cardiostim 2014" (Nice, France, June 18-21, 2014) : Final Program. - Nice, 2014. - P.ii116; krāj. "12th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations in Cardiac Arrhythmias and Device Therapy" (Tel-Aviv, Israel, March 3-5, 2014) : Program & Abstracts. - Tel-Aviv, 2014. - P.99.

Sirdsdarbības analīze pēc Holtera monitorēšanas datiem mirstības riska novērtēšanā slimniekiem ar permanento ātriju mirgošanu un cukura diabētu / O.Kalējs, R.Erts, I.Konrāde, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 122.lpp.

Sirenko, Anita. Elektrokardiogrammu izvērtējums bērniem un jauniešiem, kuri nodarbojas ar sportu / A.Sirenko, K.Jubele, O.Kalējs // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 149.lpp.

Terapijas efektivitātes predisponējošo faktoru izvērtējums mērenas un smagas hroniskas sirds mazspējas ārstēšanā, pielietojot sirds resinhronizācijas iekārtas / O.Kalējs, A.Lejnieks, M.Vikmane ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 106.lpp.

Zvaigzne, Ligita. Prognostic role of cardiac magnetic resonance in patients with severe ST-elevation myocardial infarction : 12-month follow-up / L.Zvaigzne, S.Sergejenko, O.Kalejs // European Heart Journal Cardiovascular Imaging. - Vol.15, Issue Suppl.2 (2014), p.i23 - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of problems in oral anticoagulants clinical usage by patients with atrial fibrillation / O.Kalejs, A.Strelnieks, A.Lejnieks ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 101.lpp.

Analysis of problems with oral anticoagulants in real clinical practice in patients with atrial fibrillation / J.Raibarts, J.Pokrotnieks, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with International participation (Riga, Latvia, Dec.7, 2013) / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - Suppl.1, p.62.

Data of Holter recordings may be used in risk assessment in patients with diabetes and permanent Atrial Fibrillation / I.Kurcalte, O.Kalejs, A.Kalnins, A.Lejnieks // Diabetes Technology & Therapeutics. - Vol.15, Suppl.1 (2013), p.A107-A108. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Diennakts sirdsdarbības frekvences izmaiņu analīzes pielietošana pastāvīgās mirdzaritmijas pacientu mirstības riska novērtēšanā [Elektroniskais resurss] : tēzes / O.Kalējs, R.Erts, A.Lejnieks ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 8.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=87

Holtera monitorēšanas datu pielietošana permanentas mirgošanas aritmijas pacientu mirstības riska novērtēšanā / O.Kalējs, R.Erts, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 131.lpp.

Incidence and risk factors of ventricular arrhythmias in patients with acute coronary syndrome - data from Latvian acute coronary syndrome registry 2011 / O.Kalejs, A.Maca, G.Kamzola ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 102.lpp.

Pēkšņas kardiālas nāves notikumu analīze cilvēkiem līdz 35 gadu vecumam / J.Vamze, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 140.lpp.

Priekškambaru mirdzēšanas paroksismu kupēšanas agrīna stratēģija / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 108.lpp.

Sirds resinhronizācijas terapijas ietekme uz pacientu subjektīvu un objektīvu diagnostisko parametru izmaiņām 12 mēnešus pēc ierīces implantācijas / O.Kalējs, A.Lejnieks, M.Vikmane ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 83.lpp.

Sudden death in young - causes and morphological finding ; Data from Latvian register from year 2011 / O.Kalejs, A.Lejnieks, J.Vamze ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 103.lpp.

The comparative effectiveness of different pacing sites during radiofrequency catheter ablation for patients with heart failure and atrial fibrillation : [abstract] / O.Kalejs, A.Lejnieks, A.Erglis ...[et al.] // Heart Rhythm. - Vol.10, Issue 5, Suppl. (2013, May), p.S117. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Twenty-four-hour heart rate evaluation for permanent atrial fibrillation patients risk assessment [Elektroniskais resurss] : [abstract] / O.Kalejs, R.Erts, A.Lejnieks ...[et al.] // Journal of Atrial Fibrillation [Elektroniskais resurss]. - Special Issue (2013, Oct.), p.29. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Aneurismatic changes in coronary sinuses with thrombosis before TAVR Procedures - coplex imaging investigation : [abstract] / L.Zvaigzne, A.Strelnieks, O.Kalejs, A.Erglis // Cardiac MRI & CT "Clinical Update 2012" (Cannes, France, Apr.20-22, 2012). - Cannes, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Benefit from CRT is greater in patients without than in those with significant coronary artery disease / M.Vikmane, G.Kamzola, O.Kalejs ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.33, N 3 (2012), p.323. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Benefit from CRT is similar in patients with insignificant and without coronary artery disease : [abstract] / G.Kamzola, M.Vikmane, O.Kalejs ...[et al.] // 11th International Dead Sea Symposium on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy (IDSS) (Jerusalem, Israel, Febr.26-29, 2012). - Jerusalem, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Diagnostics of metatstatic process in blood vessels : [abstract] / L.Zvaigzne, A.Strelnieks, O.Kalejs, A.Erglis // Cardiac MRI & CT "Clinical Update 2012" (Cannes, France, Apr.20-22, 2012). - Cannes, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Informative role of ECG in diagnostics of different pathologies in adolescents : [abstract] / M.Vikmane, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // 11th International Dead Sea Symposium on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy (IDSS) (Jerusalem, Israel, Febr.26-29, 2012). - Jerusalem, 2012. - [Nav norādītas lpp.].

Kalējs, Oskars. Redzes traucējumu ietekme uz kardioloģisko pacientu dzīves kvalitāti / O.Kalējs, Ņ.Bogdanova, A.Aligera // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 53.lpp.

Kurcalte, Irēna. Ambulatorās (Holtera) EKG monitorēšanas pielietošana mirstības riska novērtēšanā pacientiem ar hronisko mirgošanas aritmiju / I.Kurcalte, O.Kalējs, A.Lejnieks // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 104.lpp.

Kurcalte, Irēna. Circadian heart rate variations calculated from holter recordings can be used for assessment of risk of mortality in patients with chronic atrial fibrillation / I.Kurcalte, A.Lejnieks, O.Kalejs // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.33, N 3 (2012), p.376. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Līcis, Renārs. Factors characterising high qualification sport game referees / R.Licis, A.Rudzitis, O.Kalejs // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.66-67.

Life-threatening arrhythmias in acute coronary syndrome / O.Kalejs, A.Maca, I.Zakke ...[et al.] // Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.33, N 3 (2012), p.373. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Life-threatening arrhythmias in acute coronary syndrome in early in-hospital time : data from Latvian ACS Register 2008-2010 / O.Kalejs, A.Maca, I.Zakke ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 341.lpp.

Life-threatening arrhythmias in patients hospitalised with acute coronary syndrome : data from Latvian Registry 2008-2011 : [abstract] / O.Kalejs, A.Maca, I.Zakke ...[et al.] // 11th International Dead Sea Symposium on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy (IDSS) (Jerusalem, Israel, Febr.26-29, 2012). - Jerusalem, 2012. - [Nav norādītas lpp.]. - T.p. krāj. "Resuscitation Science Symposium" (Los Angeles, USA, Nov.3-6, 2012) : Final Program.-P.96.

Miokarda bioķīmisko marķieru un ehokardiogrāfisko izmaiņu nozīme dzīvību apdraudošo tahiaritmiju prognozēšanā akūta koronārā sindroma gadījumā / E.Siliņa, A.Mača, K.Jubele, O.Kalējs // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 359.lpp.

Similar benefit from CRT in patients with insignificant and without coronary artery disease / M.Vikmane, G.Kamzola, O.Kalejs ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 342.lpp.

Sirds, vainagartēriju, aortas un to maģistrālo asinsvadu izmeklēšana pirms transkatetra aortas vārstuļa implantācijas un datortomogrāfijas izmeklējumu protokolu izveide / A.Strēlnieks, O.Kalējs, L.Zvaigzne ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 111.lpp.

Benefit from cardiac resynchronization therapy is similar in patients with insignificant and without coronary artery disease / G.Kamzola, L.Glazere, O.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.2. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Clinical problems with warfarin use in patients with atrial fibrillation / A.Strelnieks, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Interventional Medicine & Applied Science. - Vol.3, N 3 (2011, Sept.), p.152. - 19th International Meeting of the Alpe Adria Association of Cardiology (Budapest, Hungary, Sept.15-17, 2011) : [Abstracts]. - T.p. žurn. "Journal of Cardiovascular Electrophysiology". - Vol.22, Suppl.1 (2011), p.s18.

Comparison of different efficiency parameters in patients with permanent atrial fibrillation and cardiac resynchronization therapy after catheter ablation / M.Vikmane, N.Nesterovics, O.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.30. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "Journal of cardiovascular electrophysiology".-Vol.22, Suppl.1 (2011), p.S8.

Dažādu efektivitātes kritēriju salīdzinošā informativitāte pacientiem ar ātriju mirgošanu pēc katetrablācijas un sirds resinhronizācijas / O.Kalējs, A.Lejnieks, M.Vikmane ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 116.lpp.

Dzīvībai bīstamās aritmijas pacientiem ar akūtu koronāru sindromu agrīnā intrahospitālā periodā : Latvijas akūtu koronāru sindromu reģistra dati / O.Kalējs, A.Ērglis, I.Mintāle ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 357.lpp.

Elektrokardiogrāfijas informatīvā nozīme dažādu sirds patoloģiju agrīnā diagnostikā jauniešiem / O.Kalējs, A.Lejnieks, K.Jubele ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 168.lpp.

Elektrokardioversijas terapijas efektivitāte pacientiem ar priekškambaru fibrilāciju / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks, P.Kaņeps // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 195.lpp.

Informative role of ECG in diagnostics of different pathologies in adolescents / K.Jubele, O.Kalejs, A.Lejnieks ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.29. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Intraoperative catheter ablation : 7 years single center experience / O.Kalejs, R.Lacis, P.Stradins ...[et al.] // Journal of Cardiovascular Electrophysiology. - Vol.22, Suppl.1 (2011), p.S51. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kalējs, Oskars. Patients, devices, approaches : 7 years single center experience / O.Kalejs // The journal interventional cardiac electrophysiology. - Vol.30, N2 (2011, Mar.), p.155. - 7th Annual Congress of the European Cardiac Arrhythmia Society (Etoile, Paris, Apr.10-12, 2011) : [Abstracts].

Kalējs, Oskars. Pēkšņa kardiālā nāve - nejaušība vai cēloņsakarība? / O.Kalējs // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 10.lpp.

Katetrablāciju kvantitatīvās un kvalitatīvās attīstības tendences Latvijā (2007.-2010. gada dati) / O.Kalējs, K.Jubele, A.Ērglis ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 153.lpp.

Klīniskās problēmas varfarīna lietošanā pacientiem ar ātriju mirgošanu / A.Strēlnieks, O.Kalējs, A.Lejnieks ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 166.lpp.

Life-threatening arrhythmias in patients with acute coronary syndrome during early hospitalization : data from the Latvian acute coronary syndrome register, 2008-2009 / A.Maca, O.Kalejs, I.Zakke ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.9. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Long Qt syndrome induced ventricular arrhythmias and diagnostic problems in children : [abstract] / K.Jubele, A.Lejnieks, O.Kalejs ...[et al.] // The Journal Interventional Cardiac Electrophysiology. - Vol.30, N2 (2011, Mar.), p.180. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between pharmacokinetic properties and clinical effectiveness of amiodarone / S.Purvina, M.Zeibarts, O.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.28. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Single center 7 years experience with intraoperative catheter ablation : patients, devices, approaches [Elektroniskais resurss] / O.Kalejs, R.Lācis, P.Stradins, A.Lejnieks ...[et al.] // Europace [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, Suppl.3 (2011, June), p.1. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://europace.oxfordjournals.org/conteny/13/suppl_3/NP.12…

Tendencies on catheter ablation in Latvia : experience of a single center 2007-2010 / O.Kalejs, K.Jubele, M.Vikmane ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.28. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The effect of Re-AAS modulation with pharmacotherapy on the results of external cardioversion / A.Strelnieks, M.Vikmane, O.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.25. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. žurn. "Journal of cardiovascular electrophysiology". - Vol.22, Suppl.1, p.S5.

Ātriju undulācijas kupēšanas nefarmakoloģisko neinvazīvo metožu salīdzināšana / J.Karpovs, A.Lejnieks, O.Kalējs, J.Voicehovska ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 83.lpp.

Dažādu sirds ritma traucējumu izplatība starp pacientiem ar vispārēju ķermeņa atdzišanu / O.Kalējs, A.Lejnieks, A.Strēlnieks ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 82.lpp.

Different pacing methods for patients with heart failure and atrial fibrillation after radiofrequency catheter ablation / O.Kalejs, A.Lejnieks, N.Nesterovics ...[et al.] // The 10th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy (Tel Aviv, Israel, Febr.8-10, 2010) : Final Program & Abstracts. - Tel Aviv, 2010. - Vol.1, p.76.

Intraoperative radiofrequency ablation - different patients, devices and approaches : 7 years experience / O.Kalejs, R.Lacis, P.Stradins, E.Strike ...[et al.] // Europace. Supplements. - Vol.12, Suppl.1 (2010, June), p.i96. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Intraoperative radiofrequency ablation - different patients, devices, approaches : 7 years single center experience / O.Kalējs, R.Lācis, P.Stradiņš, E.Strīķe, A.Lejnieks ...[et al.] // The 3rd Asia-Pacific Heart Rhytm Society Scientific Session (Jeju, Korea, Oct.27-30, 2010) : Abstracts. - Jeju, 2010. - P.86. - T.p. žurn. "Journal of Arrhythmia". - Vol.26, Suppl. (2010), p.36-37.

Pirmais ģenētiski apstiprinātais iedzimta pagarināta QT intervāla sindroma gadījums Latvijā / K.Jubele, O.Kalējs, P.Šipačovs, A.Lejnieks // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 84.lpp.

Sirds kambaru elektrostimulācijas metožu salīdzinošā efektivitāte pacientiem ar sirds mazspēju un ātriju fibrilāciju pēc radiofrekvences katetrablācijas / O.Kalējs, A.Lejnieks, N.Nesterovičs ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 85.lpp.

The comparative effectiveness of different pacing sites for patients with heart failure and atrial fibrillation after radiofrequency catheter ablation / O.Kalējs, R.Lācis, A.Lejnieks ...[et al.] // The 3rd Asia-Pacific Heart Rhytm Society Scientific Session (Jeju, Korea, Oct.27-30, 2010) : Abstracts. - Jeju, 2010. - P.64. - T.p. žurn. "Journal of Arrhythmia". - Vol.26, Suppl. (2010), p.91-92.

Books and brochures​​

Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā ; [autori: D.Rezeberga, L.Balode, D.Baltiņa, V.Bathena, K.Embure-Zapoļska, B.Geidāne, Z.Grabe, M.Jansone, O.Kalējs, O.Koļesova, I.Konrāde, I.Kreicberga, S.Lejniece, A.Lejnieks, L.Meija, I.Miltiņa, A.Miskova, H.Plaudis, E.Rancāns, N.Vedmedovska, V.Veisa, E.Vītols, D.Zavadska, J.Žodžika ... u.c. ; recenzents J.Zaļkalns]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 858, [1] lpp.

Grūtniecība un sistēmiskas slimības / S.Lejniece, I.Konrāde, A.Lejnieks, V.Veisa, D.Rezeberga, O.Kalējs, E.Vītols, M.Jansone, H.Plaudis, D.Baltiņa ...[u.c.] // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 37.nod., 609.-[766.]lpp.

Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana ģimenes ārsta praksē / I.S.Priedīte, V.Lāriņš, G.Selga ... [u.c.] ; [medicīniskais redaktors O.Kalējs]. - Rīga : Valsts sporta medicīnas centrs, 2014. - 120, [3] lpp., [2] lp. ielīmes. - Grāmata pieejama arī tiešsaistē: http://www.vsmc.gov.lv/wp-content/uploads/2015/03/Portaliem…

Metodiskās rekomendācijas vitamīna K antagonistu lietošanā un kontrolē klīniskajā praksē / darba grupas vad.: A.Lejnieks, J.Ptašeks; darba grupa: O.Kalējs, S.Lejniece, A.Mača, A.Strēlnieks, L.Zvaigzne. - Rīga : 2014. - 47 lpp.

Hroniskas sirds mazspējas klīniskās vadlīnijas / darba grupa : O.Kalējs, A.Kalvelis, J.Lācis, P.Stradiņš ... [u.c.] ; zinātniskie recenzenti : G.Latkovskis, A.Lejnieks ; Latvijas kardiologu biedrība. - Rīga: Latvijas Invazīvās kardioloģijas attīstības biedrība, 2013. - 223 lpp.

Kalējs, Oskars. Sāpes krūtīs / O.Kalējs, A.Strēlnieks // Sāpes / I. Loginas redakcijā. - [Rīga] : Medicīnas apgāds, 2013. - 10.nod., 197.-216.lpp.

Kalējs, Oskars. Sirds audzēji un traumatiski bojājumi / O.Kalējs, G.Kamzola, M.Zabunova // Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā. - Rīga, 2012. - 3.grām., 3.nod., 383.-407.lpp.

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: H.Čerņevskis, A.Kadiša, O.Kalējs, I.Konrāde, J.Kroiča, S.Lejniece, A.Lejnieks, A.Platkājis, I.Mihailova, H.Mikažāne ...[u.c.]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 3.grām., 548 lpp.

Laboratoriskā diagnostika / H.Čerņevskis, A.Kadiša, O.Kalējs, I.Konrāde, S.Lejniece ...[u.c.] // Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā. - Rīga, 2012. - 3.grām., 4.nod., 409.-535.lpp.

Propedeutics / [authors: O.Kalējs, J.Karpovs, J.Lācis, S.Lejniece, G.Orļikovs, K.Pičkurs, J.Voicehovska ... [et al.] ; translate from Latvian J.Voicehovska] ; edited by G.Orļikovs and K.Pičkurs ; Rīga Stradiņš University. Department of Internal Diseases. - Rīga : Rīga Stradiņš University, 2012. - 396, [1] lpp.

Kalējs, Oskars. Elektrokardiogrāfija neatliekamās situācijās / O.Kalējs // Citas specialitātes ārsta pārkvalifikācija par neatliekamās medicīnas ārstu : mācību materiāls / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 4.daļa, 111.-135.lpp.

Kalējs, Oskars. Neatliekamā kardioloģija / O.Kalējs // Citas specialitātes ārsta pārkvalifikācija par neatliekamās medicīnas ārstu : mācību materiāls / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 5.daļa, 136.-157.lpp.

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: H.Čerņevskis, O.Kalējs, S.Lejniece, A.Lejnieks, I.Mihailova, A.Pētersons ... [u.c.]]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2010. - 1.sēj., 942 lpp.

Latvijas Kardiologu biedrības 2010.gada pavasara konsensus dokuments Ātriju Mirgošanas ārstēšanā [elektroniskais resurss] / autori: A.Ērglis, A.Kalvelis, O.Kalējs, S.Jēgere. - Rīga : Latvijas Kardiologu biedrība, 2010. - 24 lpp.

Palielinātas sirdsdarbības frekvences novērtēšana un korekcija koronārās sirds slimības pacientiem ar sinusa ritmu : LKB darba grupas zinātniskais nolēmums / sagat. darba grupa: A.Kalvelis, M.A.Ozoliņa, O.Kalējs ...[u.c.]. - Rīga : Latvijas Kardiologu biedrība, 2010. - 30 lpp.

Contacts

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff