Skip to main content

Work experience

2005 - Present

Assistant Professor

Rīga Stradiņš University (RSU), Faculty of Pharmacy, Department of Dosage Form Technology

2004 - 2005

Acting Assistant Professor

RSU, Faculty of Pharmacy, Department of Dosage Form Technology

1998 - 2004

Assistant Professor

RSU, Faculty of Pharmacy, Department of Dossage Form Technology

2013 - Present

Member of the Council

RSU, Faculty of Pharmacy

2012 - Present

Postgraduate programm in Pharmacy branch Pharmacognosy manager

2012 - 2013

Pharmaceutical editor

Latvijas Ārstu biedrība (Latvian Physicians Association)

2011 - 2012

Member of the Working Group

Ministry of Health of the Republic of Latvia

2005

Pharmaceutical editor

Publishing house Medols and Publishing house Kodols

2001 - 2003

Member of the Pharmaceutical Advisory Board

Ministry of Health of the Republic of Latvia

2001 - 2003

Member of the Council

State Agency of Medicines of the Republic of Latvia

1998 - 2002

Chief editor

SIA Zāļu grāmata

1992 - 1997

Pharmaceutical editor

Latvian Physicians Association and Riga International Medical and Pharmaceutical Science Center

1985 - 1998

Assistant

RSU (ex. Riga Medical Institute, later - Riga Medical Academy), Faculty of Pharmacy, Department of Dosage Form Technology

1984 - 1985

Senior Laboratory Assistant

Leningrad Chemical and Pharmaceutical Institute (Russia), Department of Botany and Pharmacognosy

1981

Senior Laboratory Assistant

Riga Medical Institute, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognosy

Education and training

1988

Candidate of Pharmaceutical Science degree (since 1993 - Dr. pharm. - pharmaceutical PhD)

1981 - 1984

Postgraduate (specialty - pharmaceutical chemistry and pharmacognosy)

Leningrad Chemical and Pharmaceutical Institute, Russia

1976 - 1981

Pharmacist diploma

Riga Medical Institute, Faculty of Pharmacy

Achievements

Developed, supervised/head study course

Pharmaceutical information

Pharmacognosy with Phytotherapy Course

Placement in Pharmacognosy

Food supplements

Lectured study course

Pharmaceutical information

Pharmacognosy with Phytotherapy Course

Placement in Pharmacognosy

Food supplements

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

Doctoral theses: 1

Master's theses: 3

student research work: 23

Reviewed:

dissertation topic application: 1

scholarships filed dissertation plan rating: 1

Master's theses: 1

student research work: 2

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas Farmaceitu biedrība (Pharmacists Society of Latvia)

Publications

Romāne E. Nobela prēmijas vērts sapnis par jaunām zālēm un tam veltīta dzīve // Materia Medica. - Nr.7/8(2018). - 10.-15. lpp.

Sīle I., Romāne E., Šubins K., Grīnberga S., Makarova E., Dambrova M. Parastās ievas ziedu un augļu ķīmiskā sastāva analīze un drogu izmantošana latviešu tautas ticējumos // 2018. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g.22.-23. martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga,2018. - 199. lpp.

Joņina V., Romāne E. Latvijas tirgū pieejamo holesterīna un triglicerīdu līmeņa normalizēšanai paredzēto uztura bagātinātāju lietderīguma tendences // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23. martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga,2018. – 226.lpp.

Sile I, Romane E, Shubin K, Grinberga S, Dambrova M. Analysis of chemical composition and traditional medicinal use in Latvia of bird cherry flowers Padus avium. 2nd International Conference in Pharmacology: from Cellular Processes to Drug Targets, Riga, Latvia, Oct.19-20, 2017. Abstract book: Intrinsic Activity, 2017; 5(Suppl.2):A2.33. doi:10.25006/IA.5.S2-A2.33

Joņina V., Romāne E. Latvijā pieejamo uztura bagātinātāju lietderības vērtējums holesterīna / triglicerīdu līmeņa normalizēšanai // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.- 7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga,2017. – 249.lpp.

Sīle I., Reinsone S., Romāne E., Dambrova M. Ārstniecības augi latviešu tautas ticējumos // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga,2017. – 234.lpp.

V.Joņina V., Romāne E. Pārskats par dabas vielu izmantošanas iespējām dislipidēmijas gadījumā // Materia Medica. - Nr.2(2017). - 30-40 lpp.

Sīle I., Reinsone S., Romāne E., Dambrova M. Ārstniecības augi latviešu tautas ticējumos – Zinātniskie raksti: 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RSU.

Books

Latvijas farmindekss 2013 / Latvijas Ārstu biedrība ; [sast. un farmācijas red. E.Romāne ; galv. red. P.Apinis]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2013. - 1407, [1] lpp.

Latvijas zāļu formulārs 2005/2006 / [farmakoloģijas redaktors: S.Jankovskis, farmācijas redaktore: E.Romāne]. - Rīga : Medols ; Kodols, 2005. - 537 lpp.

Latvijas Zāļu grāmata 2002 / galvenā redaktore E.Romāne ; farmakoloģijas redaktors S.Jankovskis. - Rīga : Zāļu grāmata, 2002. - 1175 lpp.

Latvijas Zāļu grāmata 2000 / galvenā redaktore E.Romāne ; farmakoloģijas redaktors S.Jankovskis. - Rīga : Zāļu grāmata, 2000. - 1124 lpp.

Latvijas Zāļu grāmata 1997/1998 / galvenā redaktore I.Gunne ; farmācijas redaktore E.Romāne ; farmakoloģijas redaktors S.Jankovskis. - Rīga : Rīgas Starptautiskā medicīnas zinātnes un farmācijas centra apgāds, 2007. - 947 lpp.

Dictionary of Drug Names and Pharmaceutical Substances: Zāļu un zāļu vielu sinonīmu vārdnīca: Словарь синонимов лекарственных средств [elektronisks resurss] / sast. E.Romāne. - Rīga:RSMFZC. - 1995.


Rokasgrāmata ārstam, farmaceitam un medicīnas studentam / red. E.Romāne u.c. - Rīga: RSMFZC, 1994. - 416 lpp.


Pharmindex = Latvijas farmindekss 1993 / galv. red. P.Apinis; farm. red. E.Romāne u.c. - Rīga, LĀB, 1993. - 1304 lpp.

Contacts

Colleagues

Santa Purviņa
Head of the Department, Deputy Chair
Maija Dambrova
Academic Staff
Dace Bandere
Dean, Head of the Department, Head of Study Programme, Academic Staff
Baiba Mauriņa
Vice-Dean, Head of Study Programme, Academic Staff
Elita Poplavska
Head of the Department, Leading Researcher
Pāvels Sudmalis
Academic Staff, Researcher
Inga Urtāne
Acting Head of Department, Academic Staff