Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2005 - pašlaik

Docente

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2004 - 2005

Docenta p.i.

RSU, Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

1998 - 2004

Docente

RSU, Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2013 - pašlaik

Domes locekle

RSU, Farmācijas fakultāte

2012 - pašlaik

Doktora studiju programmas Farmācija apakšnozares Farmakognozija vadītāja

RSU

2012 - 2013

Farmācijas redaktore

Latvijas Ārstu biedrība

2011 - 2012

Darba grupas locekle

Veselības ministrija

2005

Farmācijas redaktore

Izdevniecības nams Medols/apgāds Kodols

2001 - 2003

Farmācijas jomas konsultatīvās padomes locekle

Veselības ministrija

2001 - 2003

Padomes locekle

BO VAS Zāļu aģentūra

1998 - 2002

Galvenā redaktore

SIA Zāļu grāmata

1992 - 1997

Farmācijas redaktore

Latvijas Ārstu biedrība/Rīgas Starptautiskais medicīnas zinātnes un farmācijas centrs

1985 - 1998

Asistente

RSU (bij. Rīgas Medicīnas institūts, vēlāk - Rīgas Medicīnas akadēmija) Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

1984 - 1985

Vecākā laborante

Ļeņingradas Ķīmijas un farmācijas institūts, Farmakognozijas un botānikas katedra

1981

Vecākā laborante

Rīgas Medicīnas institūts, Farmācijas fakultāte, Farmakognozijas katedra

Izglītība

1988

Farmācijas zinātņu kandidāta grāds (kopš 1993. - Dr. pharm. - farmācijas doktora zinātniskais grāds)

1981 - 1984

Aspirante

Ļeņingradas Ķīmijas un farmācijas institūts (specialitāte - farmācijas ķīmija un farmakognozija)

1976 - 1981

Provizora (tagadējais kvalifikācijas nos. - farmaceits) diploms

Rīgas Medicīnas institūts, Farmācijas fakultāte

Sasniegumi

Izstrādātie studiju kursi

Farmācijas fakultātes studentiem: Farmaceitiskā informācija, Uztura bagātinātāji, Farmakognozija ar fitoterapijas kursu, Farmakognozijas mācību prakse. Rehabilitācijas fakultātes studiju programmas Uzturs studentiem: Uztura bagātinātāji.

Vadītie studiju kursi

Farmācijas fakultātes studentiem: Farmaceitiskā informācija, Uztura bagātinātāji, Farmakognozija ar fitoterapijas kursu, Farmakognozijas mācību prakse. Rehabilitācijas fakultātes studiju programmas Uzturs studentiem: Uztura bagātinātāji.

Docētie studiju kursi

Farmācijas fakultātes studentiem: Farmaceitiskā informācija, Uztura bagātinātāji, Farmakognozija ar fitoterapijas kursu, Farmakognozijas mācību prakse. Rehabilitācijas fakultātes studiju programmas Uzturs studentiem: Uztura bagātinātāji.

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadītie:

promocijas darbs: 1 (pašlaik)

maģistra darbi: 3​

studentu pētnieciskie darbi: 23

Recenzētie:

promocijas darba tēmas pieteikums: 1

stipendijas saņemšanai iesniegtā promocijas darba plāna vērtējums: 1

​​maģistra darbi: 1

studentu pētnieciskie darbi: 2

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

28.09.-05.10.2018. RSU PIC rīkots tematisks cikls Atsauču pārvaldīšanas rīks EndNote.

23.08.2018. RSU Mācību departamenta rīkotas mācības par E-studiju atjauninājumiem.

22.-23.03.2018. RSU zinātniskā konference.

04.10.,15.11.2017. RSU PIC rīkots tematisks cikls Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei.

22.09.-10.11.2017. RSU PIC rīkots tematisks cikls Darba uzsākšana ar Microsoft Excel.

14.03.-16.05.2017. RSU PIC rīkots tematisks cikls Pētniecības metodoloģija un datu statistiska apstrāde.

06.-07.04.2017. RSU zinātniskā konference.

07.12.2016.-25.01.2017. RSU PIC rīkots tematisks cikls Pareizs un atbilstošs mūsdienu latviešu valodas lietojums profesionālajā darbībā.

21.09.-19.10.2016. RSU Mācību departamenta rīkots tematisks cikls E-studiju (Moodle) lietošanas iespējas.

27.10.2016. Latvijas Ārstu biedrības, RSU, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas rīkota konference Uztura bagātinātāji.

07.06.2016. RSU PIC rīkotas mācības Europass dokumentu portfolio.

01.06.2016. RSU PIC rīkota vieslekcija Kanādas Britu Kolumbijas universitātes pieredze flipped classroom īstenošanā.

03.-17.05.2016. RSU PIC rīkots tematisks cikls Pētniecības darbu efektīva vadīšana.

2016.gada februāris-marts. RSU Mācību departamenta rīkots tematisks cikls E-studiju (Moodle) lietošanas iespējas.

2014./2015.akad.gads. RSU Mācību departamenta rīkotas mācības E-studiju (Moodle) lietošanas potenciāls izglītībā: e-studiju rīku pratības nodarbības.

2014./2015.akad.gads. RSU Mācību departamenta rīkotas mācības Studiju kursu aprakstu rediģēšana.

Publikācijas

Romāne E. Nobela prēmijas vērts sapnis par jaunām zālēm un tam veltīta dzīve // Materia Medica. - Nr.7/8(2018). - 10.-15. lpp.

Sīle I., Romāne E., Šubins K., Grīnberga S., Makarova E., Dambrova M. Parastās ievas ziedu un augļu ķīmiskā sastāva analīze un drogu izmantošana latviešu tautas ticējumos // 2018. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g.22.-23. martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga,2018. - 199. lpp.

Joņina V., Romāne E. Latvijas tirgū pieejamo holesterīna un triglicerīdu līmeņa normalizēšanai paredzēto uztura bagātinātāju lietderīguma tendences // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23. martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga,2018. – 226.lpp.

Sile I, Romane E, Shubin K, Grinberga S, Dambrova M. Analysis of chemical composition and traditional medicinal use in Latvia of bird cherry flowers Padus avium. 2nd International Conference in Pharmacology: from Cellular Processes to Drug Targets, Riga, Latvia, Oct.19-20, 2017. Abstract book: Intrinsic Activity, 2017; 5 (Suppl. 2): A2.33. doi:10.25006/IA.5.S2-A2.33


Joņina V., Romāne E. Latvijā pieejamo uztura bagātinātāju lietderības vērtējums holesterīna / triglicerīdu līmeņa normalizēšanai // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga,2017. – 249.lpp.

Sīle I., Reinsone S., Romāne E., Dambrova M. Ārstniecības augi latviešu tautas ticējumos // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga,2017. – 234.lpp.

V.Joņina V., Romāne E. Pārskats par dabas vielu izmantošanas iespējām dislipidēmijas gadījumā // Materia Medica. - Nr.2(2017). - 30-40 lpp.

Sīle I., Reinsone S., Romāne E., Dambrova M. Ārstniecības augi latviešu tautas ticējumos – Zinātniskie raksti: 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RSU.

Grāmatas

Latvijas farmindekss 2013 / Latvijas Ārstu biedrība ; [sast. un farmācijas red. E.Romāne ; galv. red. P.Apinis]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2013. - 1407, [1] lpp.

Latvijas zāļu formulārs 2005/2006 / [farmakoloģijas redaktors: S.Jankovskis, farmācijas redaktore: E.Romāne]. - Rīga : Medols ; Kodols, 2005. - 537 lpp.

Latvijas Zāļu grāmata 2002 / galvenā redaktore E.Romāne ; farmakoloģijas redaktors S.Jankovskis. - Rīga : Zāļu grāmata, 2002. - 1175 lpp.

Latvijas Zāļu grāmata 2000 / galvenā redaktore E.Romāne ; farmakoloģijas redaktors S.Jankovskis. - Rīga : Zāļu grāmata, 2000. - 1124 lpp.

Latvijas Zāļu grāmata 1997/1998 / galvenā redaktore I.Gunne ; farmācijas redaktore E.Romāne ; farmakoloģijas redaktors S.Jankovskis. - Rīga : Rīgas Starptautiskā medicīnas zinātnes un farmācijas centra apgāds, 1997. - 947 lpp.

Dictionary of Drug Names and Pharmaceutical Substances: Zāļu un zāļu vielu sinonīmu vārdnīca: Словарь синонимов лекарственных средств [elektronisks resurss] / sast. E.Romāne. - Rīga: RSMFZC. - 1995.

Rokasgrāmata ārstam, farmaceitam un medicīnas studentam / red. E.Romāne u.c. - Rīga: RSMFZC, 1994. - 416 lpp.

Pharmindex = Latvijas farmindekss 1993 / galv. red. P.Apinis; farm. red. E.Romāne u.c. - Rīga, LĀB, 1993. - 1304 lpp.

Kontakti

Kolēģi

Santa Purviņa
Katedras vadītāja, Priekšsēdētāja vietniece
Dace Bandere
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Baiba Mauriņa
Prodekāne, Studiju programmas vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Elita Poplavska
Katedras vadītāja, Vadošā pētniece
Inga Urtāne
Katedras vadītāja p. i., Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs
Pāvels Sudmalis
Docētājs, Pētnieks