Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2005 - pašlaik

Docente

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2004 - 2005

Docenta p.i.

RSU, Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

1998 - 2004

Docente

RSU, Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2013 - pašlaik

Domes locekle

RSU, Farmācijas fakultāte

2012 - pašlaik

Doktora studiju programmas Farmācija apakšnozares Farmakognozija vadītāja

RSU

2012 - 2013

Farmācijas redaktore

Latvijas Ārstu biedrība

2011 - 2012

Darba grupas locekle

Veselības ministrija

2005

Farmācijas redaktore

Izdevniecības nams Medols/apgāds Kodols

2001 - 2003

Farmācijas jomas konsultatīvās padomes locekle

Veselības ministrija

2001 - 2003

Padomes locekle

BO VAS Zāļu aģentūra

1998 - 2002

Galvenā redaktore

SIA Zāļu grāmata

1992 - 1997

Farmācijas redaktore

Latvijas Ārstu biedrība/Rīgas Starptautiskais medicīnas zinātnes un farmācijas centrs

1985 - 1998

Asistente

RSU (bij. Rīgas Medicīnas institūts, vēlāk - Rīgas Medicīnas akadēmija) Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

1984 - 1985

Vecākā laborante

Ļeņingradas Ķīmijas un farmācijas institūts, Farmakognozijas un botānikas katedra

1981

Vecākā laborante

Rīgas Medicīnas institūts, Farmācijas fakultāte, Farmakognozijas katedra

pašlaik

Docents

Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

Izglītība

1988

Farmācijas zinātņu kandidāta grāds (kopš 1993. - Dr. pharm. - farmācijas doktora zinātniskais grāds)

1981 - 1984

Aspirante

Ļeņingradas Ķīmijas un farmācijas institūts (specialitāte - farmācijas ķīmija un farmakognozija)

1976 - 1981

Provizora (tagadējais kvalifikācijas nos. - farmaceits) diploms

Rīgas Medicīnas institūts, Farmācijas fakultāte

Sasniegumi

Izstrādātie studiju kursi

Farmācijas fakultātes studentiem: Farmaceitiskā informācija, Uztura bagātinātāji, Farmakognozija ar fitoterapijas kursu, Farmakognozijas mācību prakse. Rehabilitācijas fakultātes studiju programmas Uzturs studentiem: Uztura bagātinātāji.

Vadītie studiju kursi

Farmācijas fakultātes studentiem: Farmaceitiskā informācija, Uztura bagātinātāji, Farmakognozija ar fitofarmācijas kursu, Farmakognozija ar fitoterapijas kursu, Farmakognozijas mācību prakse. Rehabilitācijas fakultātes studiju programmas Uzturs studentiem: Uztura bagātinātāji.

Docētie studiju kursi

Farmācijas fakultātes studentiem: Farmaceitiskā informācija, Uztura bagātinātāji, Farmakognozija ar fitofarmācijas kursu, Farmakognozija ar fitoterapijas kursu, Farmakognozijas mācību prakse. Rehabilitācijas fakultātes studiju programmas Uzturs studentiem: Uztura bagātinātāji.

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadītie:

promocijas darbs: 1

maģistra darbi: 3​

studentu pētnieciskie darbi: 27

Recenzētie:

promocijas darba tēmas pieteikums: 1

stipendijas saņemšanai iesniegtā promocijas darba plāna vērtējums: 1

​​maģistra darbi: 1

studentu pētnieciskie darbi: 2

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

06.02.2020. Kā veidot vienotu un efektīvu komunikāciju RSU sociālajos tīklos.

28.11.2019. UAB Prolabas apmācība darbam ar augstas veiktspējas plānslāņa hromatogrāfijas sistēmu RSU projekta Studiju vides attīstība RSU ietvarā.

12.04.2019. RSU PIC rīkotas mācības Microsoft PowerPoint prezentāciju veidošanas pamati.

01.04.-03.2019. RSU Zinātnes nedēļa.

06.03.2019. Ievadnodarbība par kompetences pilnveidi sadarbībai ar industriju projekta RSU akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana ietvarā.

01.04.-31.08.2019. stažēšanās pie komersanta (SIA Silvanols) projekta RSU akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana ietvarā.

10.01.-2019. Viesseminārs RSU promocijas darbu vadītājiem Kā būt veiksmīgam promocijas darba vadītājam.

02.01.-03.01.2019. Vieslekcija RSU par testu izstrādi un adaptāciju.

28.09.-05.10.2018. RSU PIC rīkots tematisks cikls Atsauču pārvaldīšanas rīks EndNote.

23.08.2018. RSU Mācību departamenta rīkotas mācības par E-studiju atjauninājumiem.

22.-23.03.2018. RSU zinātniskā konference.

04.10.,15.11.2017. RSU PIC rīkots tematisks cikls Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei.

22.09.-10.11.2017. RSU PIC rīkots tematisks cikls Darba uzsākšana ar Microsoft Excel.

14.03.-16.05.2017. RSU PIC rīkots tematisks cikls Pētniecības metodoloģija un datu statistiska apstrāde.

06.-07.04.2017. RSU zinātniskā konference.

07.12.2016.-25.01.2017. RSU PIC rīkots tematisks cikls Pareizs un atbilstošs mūsdienu latviešu valodas lietojums profesionālajā darbībā.

21.09.-19.10.2016. RSU Mācību departamenta rīkots tematisks cikls E-studiju (Moodle) lietošanas iespējas.

27.10.2016. Latvijas Ārstu biedrības, RSU, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas rīkota konference Uztura bagātinātāji.

07.06.2016. RSU PIC rīkotas mācības Europass dokumentu portfolio.

01.06.2016. RSU PIC rīkota vieslekcija Kanādas Britu Kolumbijas universitātes pieredze flipped classroom īstenošanā.

03.-17.05.2016. RSU PIC rīkots tematisks cikls Pētniecības darbu efektīva vadīšana.

2016.gada februāris-marts. RSU Mācību departamenta rīkots tematisks cikls E-studiju (Moodle) lietošanas iespējas.

2014./2015.akad.gads. RSU Mācību departamenta rīkotas mācības E-studiju (Moodle) lietošanas potenciāls izglītībā: e-studiju rīku pratības nodarbības.

2014./2015.akad.gads. RSU Mācību departamenta rīkotas mācības Studiju kursu aprakstu rediģēšana.

Publikācijas

Sile, I., Romane, E., Reinsone, S., Maurina, B., Tirzite, D. and Dambrova, M. 2020. Data on medicinal plants in the records of Latvian folk medicine from the 19th century. Data in brief. 28. Available from: doi: 10.1016/j.dib.2019.105024

Sile, I., Romane, E., Reinsone, S., Maurina, B., Tirzite, D. and Dambrova, M. 2020. Medicinal plants and their uses recorded in the Archives of Latvian Folklore from the 19th century. Journal of Ethnopharmacology. 249. Available from: doi: 10.1016/j.dib.2019.112378

Sile, I., Romane, E., Reinsone, S., Tirzite, D. and Dambrova, M. 2019. The use of ethnomedicinal plants in the Latvian-populated territory. In: Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences '' Knowledge for Use in Practice'' (Riga, Latvia, Apr. 1-3, 2019): Abstracts. Riga: RSU, 397.

Ионина, В. Н и Романе, Э. Я. 2019. Оценка полезности биологически активных добавок (БАД) для нормализации уровня холестерина включенных в реестр БАД продовольственной и ветеринарной службы Латвии. В: Гаммермановские чтения: сборник научных трудов (30-31 января 2019 г.). Москва: РУСАЙНС, 2018, 362.

Romāne, E. 2018. Nobela prēmijas vērts sapnis par jaunām zālēm un tam veltīta dzīve. Materia Medica. 7/8,10-15.

Sīle, I., Romāne, E., Šubins, K., Grīnberga, S., Makarova, E. un Dambrova, M. 2018. Parastās ievas ziedu un augļu ķīmiskā sastāva analīze un drogu izmantošana latviešu tautas ticējumos. No: 2018. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018. g. 22.-23. martā). Rīga: RSU, 199.

Joņina, V. un Romāne, E. 2018. Latvijas tirgū pieejamo holesterīna un triglicerīdu līmeņa normalizēšanai paredzēto uztura bagātinātāju lietderīguma tendences. No: 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018. g. 22.-23. martā). Rīga: RSU, 226.

Sile, I., Romane, E., Shubin, K., Grinberga, S. and Dambrova, M. 2017. Analysis of chemical composition and traditional medicinal use in Latvia of bird cherry flowers Padus avium. In: 2nd International Conference in Pharmacology: from Cellular Processes to Drug Targets (Riga, Latvia, Oct.19-20, 2017). Abstract book: Intrinsic Activity. 5 (Suppl. 2), A2.33. Available from: doi:10.25006/IA.5.S2-A2.33


Joņina, V. un Romāne, E. 2017. Latvijā pieejamo uztura bagātinātāju lietderības vērtējums holesterīna/triglicerīdu līmeņa normalizēšanai. No: 2017. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017. g. 6.-7.aprīlī). Rīga, RSU, 249.

Sīle, I., Reinsone, S., Romāne, E. un Dambrova, M. 2017. Ārstniecības augi latviešu tautas ticējumos. No: 2017. gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017. g. 6.-7.aprīlī). Rīga: RSU, 234.

Joņina, V. un Romāne, E. 2017. Pārskats par dabas vielu izmantošanas iespējām dislipidēmijas gadījumā. Materia Medica. 2, 30-40.

Sīle, I., Reinsone, S., Romāne, E. un Dambrova, M. 2017. Ārstniecības augi latviešu tautas ticējumos. No: Zinātniskie raksti: 2017. g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. Rīga: RSU, 233-240.

Grāmatas

Romāne, E., sast. un farmācijas red. un Apinis, P., galv. red. 2013. Latvijas farmindekss 2013. Rīga: Medicīnas apgāds.

Romāne, E., farmācijas red. un Jankovskis, S., farmakoloģijas red. 2005. Latvijas zāļu formulārs 2005/2006. Rīga: Medols; Kodols.

Romāne, E., galv. red. un Jankovskis, S., farmakoloģijas red. 2002. Latvijas Zāļu grāmata 2002. Rīga: Zāļu grāmata.

Romāne, E., galv. red. un Jankovskis, S., farmakoloģijas red. 2000. Zāļu grāmata 2000. Rīga: Zāļu grāmata.

Gunne, I., galv. red.; Romāne, E., farmācijas red. un Jankovskis, S., farmakoloģijas red. 1997. Latvijas Zāļu grāmata 1997/1998. Rīga: Rīgas Starptautiskā medicīnas zinātnes un farmācijas centra apgāds.

Romāne, E., sast. 1995. Dictionary of Drug Names and Pharmaceutical Substances: Zāļu un zāļu vielu sinonīmu vārdnīca: Словарь синонимов лекарственных средств [elektronisks resurss]. Rīga: Rīgas Starptautiskā medicīnas zinātnes un farmācijas centra apgāds.

Romāne, E., red. 1994. Rokasgrāmata ārstam, farmaceitam un medicīnas studentam. Rīga: Rīgas Starptautiskā medicīnas zinātnes un farmācijas centra apgāds.

Apinis, P., galv. red. un Romāne, E. u. c., farmācijas red. 1993. Pharmindex = Latvijas farmindekss 1993. Rīga: Latvijas Ārstu biedrība.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Dace Bandere
Dekāne, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Farmācija" direktore
Santa Purviņa
Docētāja, Priekšsēdētāja vietniece
Baiba Mauriņa
Prodekāne, Studiju programmas direktore, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Docētāja
Inga Stuķēna
Vadītāja, Docētāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Agnese Brangule
Vadošā pētniece
Elita Poplavska
Docētāja, Vadošā pētniece
Inga Sīle
Docētāja
Inga Urtāne
Katedras vadītāja, Docētāja