Skip to main content

Work experience

2012 - Present

Head of the Study Programme

Faculty of Rehabilitation, Riga (Latvia)

Audiology & Speech Therapy Programme Manager​​

2006 - Present

Acting Assistant

Faculty of Rehabilitation, Department of Rehabilitation

2006 - Present

Speech Therapist

" RDIJSD" Pedagogically medical commission, Riga (Latvia)

Speech therapist, speech and language disorders evaluation​​

2005 - 2010

Speech therapist

Clinical Hospital “Ģaiļezers”, Audiology and Speech Therapist, Riga (Latvia)

Speech therapy​​

Education and training

2000 - 2003

Master degree of Health Sciences in Health care

Rīga Stradiņš University

1998 - 2000

Speech Therapist

Liepaja University of Pedagogy, Riga (Latvia)

1991 - 1997

Medical Doctor’s Diploma

Academy of Medicine of Latvia, Riga (Latvia)

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2016. Certificate No. 2015/16-364. Educational process implementation in special educational institution for children with mental retardation. Programme B, 72 hour.

​2016. Courses No. K-0171/2016. Completed education course programme "Latvian language and mathematical skills achievement test (LMST-II) and use of it, 36 hours

​.2015 Basics in Oro-Myofunctional Therapy, Riga, Certificate of attending 26. - 27.03.

​2015. Participation in cycle "Basics in video movies formation', RSU, 22, hours

​2015 Certificate No.2015/7-13, Professional competency programme " Speech therapy actualities. Children neuropsyhology", 24, hours

​2014. Grundtvig Workshop. „Literacy for Empowerment", Murren/Switzerland.

​2013. Professional competency programme: "Precchool children with autism syndrome" 24, hours

​2013. LP 9440 Cervical Auscultation in Dysphagia Management:A, practical workshop for speech pathologists, civic registration number 701108-P366, 3 KP

​2013. Affirmation for preparation and conduct of educational seminar "Specific language impairment diagnostic", 72. hours. European Social fond project "For children with functional disorder support system establishment" (Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001)

​2012. Obtained education professional quality four degree, No. 00363.

​2012. professional competency seminar "MFDD", 24 hours.​

Field of research

Speech audiometry test establishment for preschool children

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Professional Bachelor, Full-time studies, Audiologopaedics

Head of the study programme

Rīga Stradiņš University, Professional Bachelor, Full-time studies, Audiologopaedics

Supervised study course

Articulation and Phonological Disorders in Children

Child Language Disorders

Developing psyhology for children with functional disorders

Different Origins of Speech Disorders

Dysphagia for children and adults

Early development speach therapy and introduction in speach therapy

Neurologopaedics

Voice therapy

Lectured study course

Clinical placement

Dysphagia for children and adults

Neurologopaedics

Speech therapy

Memberships

LALA

Awards and recognitions

Example:* (optional)

2012. Certificate of Recognition of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia.

2014. J. Prīmanis Award for research excellence, preservation of the exhibits of the Institute of Anatomy and Anthropology and the exhibition development.


Publications

Research articles​​

Blūmentāle, Ilze. No ierobežojumiem uz robežu paplašināšanu / I.Blūmentāle // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 95.-96.lpp.

Artjomenko, Viktorija. Integrēta pieeja runas kvalitātes izvērtēšanā pacientiem ar izņemamām zobu protēzēm / V.Artjomenko, K.Broka, I.Blūmentāle // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2013), 9.-10.lpp.

Dažāda veida dzirdes traucējumu rehabilitācijas iespējas ar kaulā ievietojamām (osseointegrētajām) dzirdes palīgiekārtām Latvijā / S.Kušķe, I.Blūmentāle, I.Tērauds ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 150.-158.lpp.

Abstracts​​

Sīpola, Evija. Vārdu krājuma novērtēšanas materiāls bērniem psihometrisko īpašību pārbaudei / E.Sīpola, D.Šmite, I. Blūmentāle // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 355.lpp.

Runas kvalitātes pašnovērtējums un tā saistība ar izņemamo zobu protēžu funkcionālo vērtību / V.Artjomenko, K.Broka, A.Vidžis, I.Blūmentāle, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 342.lpp.

Services of speech therapist, as well as possibilities of medical rehabilitation in home health care in Latvia / I.Blumentale, I.Vaciete, I.Kovaleva ...[et al.] // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.81.

Stole, Signe. Orālās, artikulārās un verbālās apraksijas pazīmes bērniem ar noturīgiem skaņu izrunas traucējumiem / S.Stole, I.Blūmentāle, I.Klatenberga // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 361.lpp.

Izņemamo zobu protēžu kvalitātes saistība ar pacientu runas kvalitāti / V.Artjomenko, K.Broka, A.Vidžis, I.Blūmentāle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 318.lpp.

Klatenberga, Ilze. The hearing perception of preschool children with combined cleft lip and cleft palate / I.Klatenberga, S.Kuske, I.Blumentale // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.51.

Klatenberga, Ilze. Valodas skaņu uztvere un diferencēšana mulvārdu valodas attīstības traucējuma gadījumos skolas vecuma bērniem ar kohleāro implantu / I.Klatenberga, S.Kušķe, I.Blūmentāle // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 343.lpp.

Kušķe, Sandra. Rehabilitation possibilities in Latvia with Bone Anchored Hearing Aids in different types of hearing impairments / S.Kuske, I.Klatenberga, I.Blumentale // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.62.

Rutmane-Lazda, Inga. Pirmsskolas vecuma bērnu saskarsmes prasmju ietekme uz runas un valodas attīstību / I.Rutmane-Lazda, I.Blūmentāle // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 148.lpp.

Speech rhythm and reading abilities in children aged 7-9 with specific speech and language difficulties / A.Vabale, G.Glezere-Krusa, I.Blumentale, J.Sokolovs // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.105-106.

The clinical expression of dysphagia and assessment possibilities for patients with neurological disorders in Latvia / I.Blumentale, S.Kuske, I.Klatenberga, A.Vabale, I.Kaleja, A.Vetra, M.Mazjane // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.22-23.

Blūmentāle, Ilze. Hearing perception and development of speech after meningitis / I.Klatenberga, S.Kuske, I.Blumentale // 5th Baltic Otorhinolaryngology Congress (Riga, Latvia, Sept.16-18, 2011) : Abstracts. - Riga, 2011. - P.112.

Blūmentāle, Ilze. Valodas uztveres un skaņu izrunas spēju attīstība bērniem ar kohleāro implantu pēc pārslimota bakteriāla meningīta / I.Blūmentāle, S.Kušķe, I.Klatenberga // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 336.lpp.

Klatenberga, Ilze. Evaluation of children speech abilities after 3 years use of cochlear implant / I.Klatenberga, S.Kuske, I.Blumentale // 5th Baltic Otorhinolaryngology Congress (Riga, Latvia, Sept.16-18, 2011) : Abstracts. - Riga, 2011. - P.111.

Klatenberga, Ilze. Valodas spēju un dzirdes uztveres izvērtējums skolas vecuma bērniem ar kohleāro implantu / I.Klatenberga, S.Kušķe, I.Blūmentāle // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 345.lpp.

Kušķe, Sandra. Dažāda veida dzirdes traucējumu rehabilitācijas iespējas ar kaulā ievietojamām (osseointegrētām) dzirdes palīgiekārtām Latvijā / S.Kušķe, I.Klatenberga, I.Blūmentāle // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 344.lpp.

Rutmane, Inga. Saistība starp ģimenes krīzes izraisošiem faktoriem un pirmskolas vecuma bērnu runas un valodas attīstību = Connection between factors evoking family crisis and speech and language development in preschool-aged children = Связь между факторами влияния семейного кризиса и развития речи и языка детей дошкольного возраста / I.Rutmane, I.Blūmentāle // Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference "Krīze un tās pārvarēšanas iespējas" : programma un tēzes = International interdisciplinary scientific conference "Crisis and its management possibilities" : programme and abstracts = Международная междисциплинарная научная конференция : программа и тезисы (Rīga, 2011.g. 4.-5.marts). - Rīga, 2011. - 47.lpp. - Teksts paral. krievu, latviešu, angļu, val.

Related news

Colleagues

Signe Tomsone
Dean, Director of Study Programme, Academic Staff
Daina Šmite
Academic Staff, Director of Study Programme
Guna Bērziņa
Head of the Department, Academic Staff
Inese Znotiņa
Vice-Dean, Academic Staff, Director of Study Programme
Daiga Bruzgule
Academic Staff
Ieva Jēkabsone
Academic Staff
Darja Ņesteroviča
Researcher, Doctoral student, Academic Staff
Zoja Osipova
Academic Staff
Zane Rožkalne
Academic Staff
Viesturs Drunks
Academic Staff
Līga Savicka
Scientific assistant (acting), Doctoral student
Ēriks Švēde
Director of Study Programme