Skip to main content

Work experience

2017 - Present

Vice-Dean

RSU, Faculty of Public Health and Social Welfare

2020 - Present

Assistant Professor

RSU, Department of Public health and Epidemiology

2017 - 2020

Acting Lecturer

RSU, Department of Public Health and Epidemiology

2017 - 2017

Senior Expert

Ministry of Health of the Republic of Latvia, Project Management Unit

2015 - 2017

Head of Mental Health Promotion Unit

Centre for Disease Prevention and Control of Latvia

2015 - 2015

Deputy Head of Disease Prevention Unit

Centre for Disease Prevention and Control of Latvia

2008 - 2015

Public Health analyst

Centre for Disease Prevention and Control of Latvia

Education and training

2015 - 2019

Doctor’s Degree in medicine, subspeciality: public health and epidemiology

Rīga Stradiņš University

2011 - 2015

Attestation of Doctoral Studies Study programme Medicine graduation

Rīga Stradiņš University

2009 - 2011

Master’s degree of Health Sciences in Health Care

Rīga Stradiņš University

2005 - 2009

Professional Bachelor’s degree of Health Care in Public Health

Rīga Stradiņš University

Achievements

Field of research

  • Suicide epidemiology and associated risk factors;
  • Suicidal behaviour epidemiology and associated risk fators;
  • Public Mental Health;
  • Violence against children and youth, risk factors and impact on health and welfare.

Supervised study course

Public Health and Epidemiology

Semester Paper in Public Health

Term Paper in Public Health

Lectured study course

Bachelor’s Thesis

Course Paper

Current Research in Psychology Within the Context of Health Care and Interdisciplinary Approach

Development and presentation of the Masters work

Epidemiology

General Rehabilitation

Global Problems in Public Health

Health Promoti.Policy _ Practice

Integrated Health and Social Service Management

Master’s Thesis

Psychosocial Aspects and Psychosocial Rehabilitation of Health and Diseases

Public Health

Public Health and Epidemiology

Term Paper in Public Health

The Basics of Public Health

Theory of Public Health

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

Master's theses: 2

Bachelor's thesis: 5

Reviewed:

Bachelor's theses: 8

Projects

Leading manager in Latvia: project "Joint Action on Mental Health and Well-Being (MH-WB)" (European Commision joint action project).

Memberships

2019 - ... Co-Head, WHO Collaborationg Center of Health Professional Education.

2013 - ... Member of the Board, Latvian Public Health Association.

2012 - 2017 - WHO Latvian focal point on Mental Health.

2011 - 15.05.2017 - Latvian representative (expert), European Commision group of Governmental Experts of Mental Health and Well-Being.

Publications

Research articles​​

Self-reported suicide attempts and exposure to different types of violence and neglect during childhood : findings from a young adult population survey in Latvia / T.Pulmanis, L.Springe, A.Villeruša ...[et al.] // Scandinavian Journal of Public Health. - Vol.44, No.4 (2016, June), p.411-417. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Prevalence and sociodemographic characteristics of self-reported suicidal behaviours in Latvia in 2010 : a population-based study / E.Rancans, T.Pulmanis, M.Taube, L.Spriņģe ...[et al.] // Nordic Journal of Psychiatry. - Vol.70, No.3 (2016), p.195-201. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kiberņirgāšanās izplatība Latvijas skolēnu vidū saistībā ar sociāli demogrāfiskiem faktoriem un ņirgāšanos skolā / E.Kvante, T.Pulmanis, I.Gobiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2016.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 215.-222.lpp.

Latvijas jauniešu psihoemocionālo traucējumu saistība ar bērnībā pieredzētu vardarbību ģimenē / L.Spriņģe, K.Vulāne, T.Pulmanis, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 276.-285.lpp.

Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā : pašnāvības plānu sakarība ar ģimeni, vienaudžiem un skolu saistītiem faktoriem / T.Pulmanis, M.Trapencieris, L.Spriņģe, M.Taube // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 197.-205.lpp.

Vesels! : [par veselības platformas Vesels! virzieniem un labās prakses piemēriem] / Dz.Mozgis, I.Straume, T.Pulmanis ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2015, dec.), 6.-10.lpp.

Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā : sakarības ar atkarību izraisošo vielu lietošanu / T.Pulmanis, L.Spriņģe, M.Trapencieris, M.Taube // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 300.-307.lpp.

Pašnāvnieciskās uzvedības mūža prevalence un tās izmaiņas dinamikā 15-16 gadus veciem pusaudžiem dzimumu grupās Latvijā / T.Pulmanis, L.Spriņģe, M.Trapencieris, M.Taube // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 167.-172.lpp.

Vardarbībā gūtās traumas skolas vecuma bērniem Latvijā : demogrāfiskais raksturojums, ievainojumu veidi un traumas gūšanas vieta / L.Spriņģe, M.Vegnere, T.Pulmanis, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 235.-241.lpp.

Ģimenes, vardarbības un psihoemocionālo faktoru sakarības ar pašnāvības mēģinājumiem 13-18 gadus vecu skolēnu vidū / T.Pulmanis, M.Taube, K.Pulmane, M.Trapencieris // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 183.-192.lpp.

Taube, Māris. Latvijas iedzīvotāju garīgā veselība ekonomiskās lejupslīdes gados – rīcība un perspektīvas : [par Latvijas garīgās veselības galvenajām tendencēm un attīstības perspektīvām] / M.Taube, T.Pulmanis, A.Pelne // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2012), 13.-17.lpp.

Alkohola lietošana un suicidālās tieksmes skolēnu vidū / J.Skrule, T.Pulmanis, M.Taube, Ģ.Briģis // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 349.-356.lpp.

Abstracts​​

Adolescent self-reported lifetime gender-specific suicidal ideation in Latvia : association with peer-related factors / T.Pulmanis, L.Spriņģe, M.Taube, I.Millere // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.675.

Rancāns, Elmārs. Suicides and suicidal behaviours in 21st century in Latvia / E.Rancans, T.Pulmanis, A.Kivite // WPA Inter Zonal Congress (Vilnius, Lithuania, May 3-6, 2017) : Oral Session Abstracts Book. - Vilnius, 2017. - P.74.

Association between adolescent self reported lifetime suicide attempts and use of synthetic cannabinoids and other addictive substances in Latvia / L.Springe, M.Taube, T.Pulmanis ...[et al.] // 15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (Tallinn, Estonia, Aug.27-30, 2014) : Abstract Book. - Tallinn, 2014. - P.103.

Association between exposure to physical and emotional neglect in childhood and self- reported lifetime suicide attempts in Latvian youth / L.Springe, A.Villerusa, T.Pulmanis ...[et al.] // 15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (Tallinn, Estonia, Aug.27-30, 2014) : Abstract Book. - Tallinn, 2014. - P.96.

Pulmanis, Toms. Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā : pašnāvības plānu sakarības ar ģimeni, vienaudžiem un skolu saistītiem faktoriem / T.Pulmanis, M.Trapencieris, M.Taube // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 103.lpp.

Association between exposure to family violence in childhood and self-reported lifetime suicide attempts in Latvian youth : [abstract] / L.Springe, A.Villerusa, T.Pulmanis ...[et al.] // European Journal of Epidemiology. - Vol.28, Suppl.1 (2013), p.S213-S214. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pulmanis, Toms. Adolescent self-reported lifetime suicide attempts in Latvia : family related factors : [abstract] / T.Pulmanis, M.Trapencieris, M.Taube // Atención Primaria. - Vol.45, Suppl.2 (2013, May), p.123. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pulmanis, Toms. Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā : sakarības ar atkarību izraisošo vielu lietošanu / T.Pulmanis, M.Trapencieris, M.Taube // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 126.lpp.

Pašnāvniecisko tieksmju prevalence 15-16 gadus veciem pusaudžiem Latvijā / T.Pulmanis, M.Taube, M.Trapencieris, M.Vegnere // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 199.lpp.

Pulmanis, Toms. Adolescent self-reported lifetime suicidal behaviours in Latvia / T.Pulmanis, M.Trapencieris, M.Taube // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe, Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme (Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 53.-54.lpp.

Neirožu un depresijas slimnieku aprūpe ģimenes ārstu praksēs / M.Taube, E.Rancāns, T.Pulmanis, J.Vrubļevska // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 69.lpp.

Pulmanis, Toms. Duālo psihisko slimību izplatība ārstēto narkotiku lietotāju vidū Latvijā / T.Pulmanis, M.Trapencieris, M.Taube // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 131.lpp.

Books and brochures​​

Pulmanis, Toms. Sabiedrības veselības un veselību ietekmējošo paradumu epidemioloģiskais aspekts / T.Pulmanis // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 2.1.nod., 58.-68.lpp.

Pulmanis, Toms. Psihiskā veselība Latvijā 2014. gadā [Elektroniskais resurss] : tematiskais ziņojums / T.Pulmanis, S.Jepeniņa, M.Taube. - Rīga : Slimību profilakses un kontroles centrs, 2015. - 58 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/

Pulmanis, Toms. Psihiskā veselība Latvijā 2013. gadā [Elektroniskais resurss] : tematiskais ziņojums / T.Pulmanis, A.Pelne, M.Taube. - Rīga : Slimību profilakses un kontroles centrs, 2014. - 53 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/

Pulmanis, Toms. Psihiskā veselība Latvijā 2012. gadā [Elektroniskais resurss] : tematiskais ziņojums / T.Pulmanis, A.Pelne, M.Taube. - Rīga : Slimību profilakses un kontroles centrs, 2013. - 61 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/

Pulmanis, Toms. Psihiskā veselība Latvijā 2011. gadā [Elektroniskais resurss] : tematiskais ziņojums / T.Pulmanis, A.Pelne, M.Taube. - Rīga : Slimību profilakses un kontroles centrs, 2012. - 84 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/

Pulmanis, Toms. Garīgā veselība Latvijā 2010. gadā [Elektroniskais resurss] : tematiskais ziņojums / T.Pulmanis, M.Taube, A.Pelne. - Rīga : Veselības ekonomikas centrs, 2011. - 67 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/

Garīgā veselība Latvijā 2009. gadā [Elektroniskais resurss] : tematiskais ziņojums / M.Taube, A.Pelne, T.Pulmanis ...[u.c.]. - Rīga : Veselības ekonomikas centrs, 2010. - 58 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.spkc.gov.lv/sabiedribas-veselibas-datu-analize/

Contacts

Related news

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff, Chair of the Board
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Director of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olafs Brūvers
Academic Staff, Chair
Olav Götz
Academic Staff
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Director
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Voldemārs Arnis
Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff
Jeļena Koļesņikova
Director of Study Programme, Academic Staff, Manager
Daiga Behmane
Vice-Dean, Leading Researcher, Project Manager, Director of Study Programme
Jeļena Ļubenko
Academic Staff, Leading Researcher
Inese Stars
Academic Staff, Leading Researcher
Agita Melbārde-Kelmere
Assistant Professor (acting), Director of Study Programme