Skip to main content

Work experience

2013 - Present

Head of the Study Programme, Orthotics prosthetics

Riga Stradiņš university

2010 - Present

Certified prosthetist orthosists, head of VaivariOrthotic and prosthetic center

National rehabilitation center "Vaivari"

Education and training

2010 - 2013

Magister degree at social work

Riga Stradiņš university

2006 - 2010

Bacherlor`s degree at health care

Riga Stradiņš university

1994 - 2006

Secondary education

Ryga French lycee

Achievements

Head of the Study Programme

Riga Stradiņš university, Bachelor`s degree, full time studies, Orthotics - Prosthetics

Docētie studiju kursi

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Ievads specialitātē

Klīniskā prakse II

Ortozēšana ar cietajām ortozēm

Valsts eksāmens

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Piemērs:

vadītie:

bakalaura darbi: 4

recenzētie:

Bakalaura darbi:1

Publications

Raksti​​

Švēde, Ēriks. Profesija dzīves kvalitātes paaugstināšanai / Ē.Švēde // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 73.-74.lpp.

Contacts

Colleagues

Signe Tomsone
Dean, Director of Study Programme, Academic Staff
Daina Šmite
Academic Staff, Director of Study Programme
Guna Bērziņa
Head of the Department, Academic Staff
Ilze Blūmentāle
Director of Study Programme, Academic Staff
Inese Znotiņa
Vice-Dean, Academic Staff, Director of Study Programme
Daiga Bruzgule
Academic Staff
Ieva Jēkabsone
Academic Staff
Darja Ņesteroviča
Researcher, Doctoral student, Academic Staff
Zoja Osipova
Academic Staff
Zane Rožkalne
Academic Staff
Viesturs Drunks
Academic Staff
Līga Savicka
Scientific assistant (acting), Doctoral student