Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Rehabilitācijas fakultāte, Rīga (Latvija)

Audiologopēdijas programmas menedžēšana​​

2006 - pašlaik

Asistenta p.i.

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

2006 - pašlaik

Logopēds

RDIJSD Pedagoģiski medicīniskā komisija, Rīga (Latvija)

Izglītojamo konsultācijas par runa, valodas, komunikācijas attīstību un nepieciešamās izglītības programmas izvēli ​​

2005 - 2010

Logopēds

Klīniskā slimnīca “Gaiļezers”, Rīga (Latvija)

Runas, valodas un komunikācijas spēju atjaunošana ​​

Izglītība

2000 - 2003

Veselības zinātņu maģistra grāds – Veselības zinātnē

Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (Latvija)

1998 - 2000

2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība Logopēda kvalifikācija

Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Rīga (Latvija)

1991 - 1997

Ārsta diploms

Latvijas medicīnas akadēmija, Rīga (Latvija)

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

23.05.2016. Sertifikāts Nr. 2015/16-364. Izglītības procesa īstenošana speciālajās izglītības iestādēs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. B programma 72 stundas.

17.05.2016. Apliecība Nr. K-0171/2016. Apguva pedagoga pilnveides kursu programmu „Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests (LMST-II) un tā lietošana"36 stundu apjomā.​

30.01 31.01.2015 Basics in Oro-Myofunctional Therapy, Riga, Certificate of attending 26. - 27.03.

​25.06.2015. līdz 30.07.2015 dalība tematiskā ciklā „Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati" 22. ak. stundas. RSU

24.10.2015. Apliecība Nr. 2015/7-13. Apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma. "Aktuāli „jautājumi logopēdijā. Bērnu neiropsiholoģija". 24 stundas (23 TIP).​

13.05.-19.05.2014 Dalība Grundtvig Workshop darba grupā. „Literacy for Empowerment", Murren/Switzerland.

23.03.2013 Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma „Pirmsskolas vecuma bērnu ar autisma sindromu audzināšana un apmācība"., 24 stundas, apliecība.​

17.05.2013. Apgūts kurss LP 9440 Cervical Auscultation in Dysphagia Management:A, practical workshop for speech pathologists, civic registration number 701108-P366, 3KP apjomā

​28.08.2013. Apliecinājums par mācību semināru „Valodas sistēmas nepietiekamas attīstības (VSNAS) trīs līmeņu diagnostika" sagatavošanu un novadīšanu Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide", (Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) laika posmā no 2012.gada maija līdz 2013. gada 30. jūnijam, 72 akadēmisko stundu apjomā

​17.04.2012. Iegūta 4. Pedagogu Profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, Eiropas Sociālā fonda projekta „ Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos", apliecinājuma numurs 00363, apliecība.

21.09.2012. Profesionālās pilnveides seminārs „Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metode (MFAD)", 24 stundas, apliecība. (Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001). ​

Pētniecības darbības virzieni

Valodas audiometrijas testa izveide pirmsskolas vecuma bērniem​

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Audiologopēdija

Izstrādātie studiju kursi

Artikulācijas un fonoloģiskie traucējumi bērniem.

Dažādas izcelsmes runas traucējumi.

Valodas traucējumi bērniem

Vadītie studiju kursi

Agrīnās attīstības logopēdija un ievads logopēdijā

Artikulācijas un fonoloģiskie traucējumi bērniem

Attīstības psiholoģija bērniem ar funkciju traucējumiem

Dažādas izcelsmes runas traucējumi

Disfāgija pieaugušajiem un bērniem

Logopēdija

Neirologopēdija

Valodas traucējumi bērniem

Docētie studiju kursi

Agrīnās attīstības logopēdija un ievads logopēdijā

Disfāgija pieaugušajiem un bērniem

Klīniskā prakse

Logopēdija

Neirologopēdija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

bakalaura darbi: 15

​maģistra darbi: 6


recenzētie:

bakalaura darbi: 5

​​maģistra darbi: 3

Projekti

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide", (Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/ „Valodas sistēmas nepietiekamas attīstības (VSNAS) trīs līmeņu diagnostika" semināru sagatavošanu un novadīšanu, projekta logopēda pienākumu pildīšana.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Dalība valdē LALA

Publikācijas

Raksti​​

Blūmentāle, Ilze. No ierobežojumiem uz robežu paplašināšanu / I.Blūmentāle // Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi : 1994-2014 : [rakstu krājums] / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 95.-96.lpp.

Artjomenko, Viktorija. Integrēta pieeja runas kvalitātes izvērtēšanā pacientiem ar izņemamām zobu protēzēm / V.Artjomenko, K.Broka, I.Blūmentāle // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2013), 9.-10.lpp.

Dažāda veida dzirdes traucējumu rehabilitācijas iespējas ar kaulā ievietojamām (osseointegrētajām) dzirdes palīgiekārtām Latvijā / S.Kušķe, I.Blūmentāle, I.Tērauds ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 150.-158.lpp.

Tēzes​​

Sīpola, Evija. Vārdu krājuma novērtēšanas materiāls bērniem psihometrisko īpašību pārbaudei / E.Sīpola, D.Šmite, I. Blūmentāle // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 355.lpp.

Runas kvalitātes pašnovērtējums un tā saistība ar izņemamo zobu protēžu funkcionālo vērtību / V.Artjomenko, K.Broka, A.Vidžis, I.Blūmentāle, V.Cauce // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 342.lpp.

Services of speech therapist, as well as possibilities of medical rehabilitation in home health care in Latvia / I.Blumentale, I.Vaciete, I.Kovaleva ...[et al.] // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.81.

Stole, Signe. Orālās, artikulārās un verbālās apraksijas pazīmes bērniem ar noturīgiem skaņu izrunas traucējumiem / S.Stole, I.Blūmentāle, I.Klatenberga // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 361.lpp.

Izņemamo zobu protēžu kvalitātes saistība ar pacientu runas kvalitāti / V.Artjomenko, K.Broka, A.Vidžis, I.Blūmentāle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 318.lpp.

Klatenberga, Ilze. The hearing perception of preschool children with combined cleft lip and cleft palate / I.Klatenberga, S.Kuske, I.Blumentale // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.51.

Klatenberga, Ilze. Valodas skaņu uztvere un diferencēšana mulvārdu valodas attīstības traucējuma gadījumos skolas vecuma bērniem ar kohleāro implantu / I.Klatenberga, S.Kušķe, I.Blūmentāle // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 343.lpp.

Kušķe, Sandra. Rehabilitation possibilities in Latvia with Bone Anchored Hearing Aids in different types of hearing impairments / S.Kuske, I.Klatenberga, I.Blumentale // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.62.

Rutmane-Lazda, Inga. Pirmsskolas vecuma bērnu saskarsmes prasmju ietekme uz runas un valodas attīstību / I.Rutmane-Lazda, I.Blūmentāle // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 148.lpp.

Speech rhythm and reading abilities in children aged 7-9 with specific speech and language difficulties / A.Vabale, G.Glezere-Krusa, I.Blumentale, J.Sokolovs // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.105-106.

The clinical expression of dysphagia and assessment possibilities for patients with neurological disorders in Latvia / I.Blumentale, S.Kuske, I.Klatenberga, A.Vabale, I.Kaleja, A.Vetra, M.Mazjane // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.22-23.

Blūmentāle, Ilze. Hearing perception and development of speech after meningitis / I.Klatenberga, S.Kuske, I.Blumentale // 5th Baltic Otorhinolaryngology Congress (Riga, Latvia, Sept.16-18, 2011) : Abstracts. - Riga, 2011. - P.112.

Blūmentāle, Ilze. Valodas uztveres un skaņu izrunas spēju attīstība bērniem ar kohleāro implantu pēc pārslimota bakteriāla meningīta / I.Blūmentāle, S.Kušķe, I.Klatenberga // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 336.lpp.

Klatenberga, Ilze. Evaluation of children speech abilities after 3 years use of cochlear implant / I.Klatenberga, S.Kuske, I.Blumentale // 5th Baltic Otorhinolaryngology Congress (Riga, Latvia, Sept.16-18, 2011) : Abstracts. - Riga, 2011. - P.111.

Klatenberga, Ilze. Valodas spēju un dzirdes uztveres izvērtējums skolas vecuma bērniem ar kohleāro implantu / I.Klatenberga, S.Kušķe, I.Blūmentāle // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 345.lpp.

Kušķe, Sandra. Dažāda veida dzirdes traucējumu rehabilitācijas iespējas ar kaulā ievietojamām (osseointegrētām) dzirdes palīgiekārtām Latvijā / S.Kušķe, I.Klatenberga, I.Blūmentāle // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 344.lpp.

Rutmane, Inga. Saistība starp ģimenes krīzes izraisošiem faktoriem un pirmskolas vecuma bērnu runas un valodas attīstību = Connection between factors evoking family crisis and speech and language development in preschool-aged children = Связь между факторами влияния семейного кризиса и развития речи и языка детей дошкольного возраста / I.Rutmane, I.Blūmentāle // Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference "Krīze un tās pārvarēšanas iespējas" : programma un tēzes = International interdisciplinary scientific conference "Crisis and its management possibilities" : programme and abstracts = Международная междисциплинарная научная конференция : программа и тезисы (Rīga, 2011.g. 4.-5.marts). - Rīga, 2011. - 47.lpp. - Teksts paral. krievu, latviešu, angļu, val.

Kolēģi

Aivars Vētra
Docētājs, Vadītājs
Signe Tomsone
Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Guna Bērziņa
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Daina Šmite
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētniece
Zane Liepiņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Marita Spuntele-Kondrjakova
Docētāja, Mācību speciāliste