Skip to main content

Work experience

2013 - Present

Coordinator of ERASMUS and ERASMUS+ Programme Clinical Practice

Rīga Stradins University, Rehabilitation Faculty, Study Programme "Physiotherapy"

2010 - Present

Lecturer

Faculty of Rehabilitation, Department of Rehabilitation

2010 - Present

Head of Rehabilitation Department, Physical and Rehabilitation Medicine Doctor

SIA "Rīga 2. slimnīca"

2012 - 2015

Coordinator of Clinical Practice

Rīga Stradins University, Rehabilitation Faculty

2010 - 2013

Rehabilitation Medicine Doctor

SIA "Līvānu slimnīca"

2009 - 2012

Coordinator of Clinical Practice

Riga Stradins University, Rehabilitation Faculty, Study Programme "Physiotherapy"

2004 - 2010

Assistant teacher

Riga Stradins University, Rehabilitation Faculty, Academic School of Physiotherapy

2004 - 2009

Coordinator of Clinical practice

Riga Stradins University, Rehabilitation faculty, Accademic School of Physiotherapy

2003 - 2009

Rehabilitation Medicine Doctor

National Rehabilitation Centre "Vaivari" Department of Ortopaedics

1996 - 2004

Assistant v.i.

Riga Stradins University, Rehabilitation faculty, Accademic School of Physiotherapy

1996 - 2003

Rehabilitation Medicine Doctor

P.Stradins Clinical University Hospital

1999 - 2000

Rehabilitation Medicine Doctor

SIA "Veselības nams 5"

Education and training

1995 - 1996

Physiotherapist`s Diploma

Medical Academy of Latvia

1981 - 1988

Medical Doctor’s Diploma

Rīga Medical Institute

1970 - 1981

Aloja Auseklis Secondary School

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade


1997. -1998. AML Rehabilitācijas fakultāte "Kurss fizioterapijas apmācības programmu izveidē"​, Rīga, Latvia

1999. SIA "Veselības un medicīniskās rehabilitācijas izglītības centrs "Kursi

"A"cikls "Mioskeletālā medicīna." (75 hours) Vadītāja Dr. M. Horinova (Čehija), Rīga, Latvia

1999. Latvijas Fizioterapeitu asociācija. "Ievadkurss PNF metodē" (50 hours), Līgatne, Latvia.

1999. AML/RSU pēcdiploma izglītības fakultāte. Kursi "Agrīnā vecuma bērna psihomotorā attīstība un tās novērtēšana. Fizioterapija bērniem līdz viena gada vecumam." (15 hours), Rīga, Latvia

1999. Piedalīšanās Baltijas Rehabilitologu asociācijas 2. kongresā, Rīga, Latvia

2000. Piedalīšanās Latvijas Fizioterapeitu asociācijas seminārā "Muguras slimību izmeklēšana, ārstēšana un profilakse." (8 hours) Lektors H.D.Saunders (ASV), Rīga, Latvia

2000. Kursi "PNF metodes pamati" Līgatnē, Latvia

2001. Piedalīšanās Pasaules latviešu ārstu 4. kongresā, Rīgā, Latvijā.​

2001. Kursi "Kompleksā plecu joslas un muguras jostas daļas izmeklēšana un terapija (40 hours), Līgatne, Latvia​

2002. Piedalīšanās LMA/RSU Medicīnas nozares zinātniskajā konferencē

2002.g. Starptautiskie kursi (Viļņas Universitāte, RSU, Tartu Universitāte,

Kopenhāgenas Fizioterapijas skola, Oslo Universitātes koledža) ergonomikā (150 hours), Vilnius, Lithuania

un Rīgā, Latvijā.

2002. Baltijas rehabilitologu asociācijas 3. kongress, Tallin, Estonia

2002. Kurss „Kompleksā fizikālā terapija limfas sastrēguma novēršanai" (46 hours), Līgatne, Latvia.

2003. Piedalīšanās LMA/RSU Medicīnas nozares zinātniskajā konferencē

2002. - 2004. Projekts "Rehabilitācija pacienta sociālajā vidē-ieviešana un attīstība", LR Labklājības ministrija sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitāti, NRC "Vaivari", CIDA -Kanādas starptautisko attīstības aģentūru un Queen University Canada, Jurmala, Latvia

2003. Kurss "Feldenkraisa metode"(12 hours), Rīga, Latvia.​

2004. Lēnertas Šrotas (Lehnert Schrott) trīsdimensionālā skoliozes terapija (10 hours), Jurmala, Latvia​

2004. Piedalīšanās RSU Medicīnas nozares zinātniskajā konferencē.​

2004. Kurss „Gaitas 3D (trīsdimensiju) analīzes datoru programmas pielietošana" Gēteborga, Sweden

2004. Piedalīšanās 14.Eiropas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas kongresā un kursos elektromiogrāfijas datu izvērtēšanā un fizisko vingrinājumu fizioloģijā Vīne, Austria.

2004. Kurss pedagoģijā „Inovācijas augstākās izglītības sistēmā", Daugavpils

University (40 hours), Rīga, Latvia.

2004. 13. ESMAC (European Society of Movement Analysis for adult and Children) Conference and Basic course Varsaw, Poland

2004. Starptautiskās rehabilitācijas dienas Rīga, Latvia.​

2005. Piedalīšanās RSU Medicīnas nozares zinātniskajā konferencē​

2005. Latvijas Ārstu kongress Rīga, Latvia.​

2005.14. ESMAC organizētajos gaitas analīzes datu interpretācijas kursos

un konferencē, Barselona, Spain

2005. g. Baltic Association for Rehabilitation Congress​, Palanga, Lituania.

2006. Piedalīšanās RSU 5. zinātniskajā konferencē ar zinātnisku darbu​

2006. Salzburg Weill Cornell seminar in Rehabilitation Medicine, Austria​

2007. Piedalīšanās RSU 6. zinātniskajā konferencē ar zinātnisku darbu​

2007. Conference "The Regional Aspects of Physiotherapy and

Rehabilitation: Accessibility and Possibilities Nowadays" Daugavpils, Latvia

2007. "New goals for Occupational Therapy and Physiotherapy: a Problem Solving​ Perspective " ERASMUS Teaching Staff Mobility University of Zaragoza, Spain​

2007. 16. ESMAC Conference Athens, Greece

2008. ENPHE (European Network Physiotherapy Education) Conference

Valensia, Spain

2008. Piedalīšanās RSU 7. zinātniskajā konferencē ar zinātnisku darbu​

2008. Lifelong Learning programme ERASMUS Teaching Staff Mobility Lithuanian Academy of Physical Education

2008. 2nd European Congress on Physiotherapy Education Stockholm, Sweden

2008. ENPHE/NUF (European Network of Physiotherapy in Higher Education/ Nordiska UndervisningsFysioterapeuter) International Conference Carolinska Institutet, Stockholm, Sweden

2008. Baltic Association for Rehabilitation 6th Congress Rīga, Latvia

2009. Conference of European Network of Physiotherapy in Higer Education

„Innovative approaches in physiotherapy education" Rotterdam, Netherlands

2009. Piedalīšanās RSU 8. zinātniskajā konferencē

2010. Piedalīšanās RSU 9. zinātniskajā konferencē​

2010. Conference European Network of Physiotherapy in Higer Education „Transparency in Physiotherapy Education without Borders" Rīga, Latvia

2010. K – Active Association Basic Course Kinesiology Taping​

2010. Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienībaBaltijas valstu konference „Bērnu agrīna rehabilitācija" (8 hours)

2010. - 2011. Eiropas Sociālā fonda projekta mācību procesa realizētāji

SIA „Baltmedika" un SIA „Laudo"„Fizioterapijas speciālās metodes dažādu patoloģiju ārstēšanā – proprioceptīvā neiromuskulārā facilitācija" (112 hours)

2010. The McKenzie Institute International (Centre for Postgraduate study in Mechanical Diagnosis and Therapy) Part A „The Lumbar Spine" (28 hours)

2010. The McKenzie Institute International (Centre for Postgraduate study in Mechanical Diagnosis and Therapy) Part B „The Cervical and Thoracic Spine" (28 hours)

2011. The McKenzie Institute International (Centre for Postgraduate study in

Mechanical Diagnosis and Therapy) Part C „Mechanical Diagnosis and Therapy Advanced Lumbar Spine & Extremities – Lower Limb" (28 hours)

2011. Piedalīšanās RSU 10. zinātniskajā konferencē

2011. Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari" un Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība „Agrīna bērnu rehabilitācijas organizēšana un individuālie rehabilitācijas plāni bērniem un pieaugušajiem prognozējamas invaliditātes gadījumā" (5 hours)

2011. Latvijas ārstu biedrība Nacionālās sabiedrības veselības

institūts „Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas programma ārstu profesionālajai pilnveidei" (140 hours)

2012. Lifelong Learning programme ERASMUS Teaching Staff Mobility University of Valencia, Spain

2012. Piedalīšanās Latvijas ārstu rehabilitologu asociācijas organizētajā „Latvijas rehabilitācijas ārstu 2.kongress" (14 hours)

2013. Piedalīšanās RSU 12. zinātniskajā konferencē​

2013. Lifelong Learning programme ERASMUS Teaching Staff Mobility Haapsalu, Estonia: teaching 8 hours

2013. Piedalīšanās Latvijas ārstu biedrības Nacionālās sabiedrības veselības institūta organizētajos kursos „Psihisko un uzvedības traucējumu mūsdienīgas terapijas principi stacionārā un ambulatorā praksē" un „Aprūpes un rehabilitācijas principi pacientiem ar ilgtermiņa psihiskiem un

uzvedības traucējumiem" (64 st.)

2014. Piedalīšanās RSU 13.zinātniskajā konferencē

2014. LĀRA konference "Profesionālie resursi rehabilitācijā, invaliditātes un

darbaspēju ekspertīze"

2015. Redcord Education Program Neurac 1 Rīga,​ Latvia

2015. Piedalīšanās RSU zinātniskajā konferencē​

2015.g. Conference of Baltic Association for Rehabilitation Rīga, Latvia​

2016. Piedalīšanās RSU zinātniskajā konferencē​

2016. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra mācības "Turnitin darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana"

2016.ERASMUS+ Teaching Mobility Instituto Politecnico de Coimbra -Escola Superior de Tecnologia da Saude de Coimbra, Portugal

2016. 20th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine Estoril, Portugal


Supervised study course

Basics of Physiotherapy

Motor control

Head of study course


Clinical practice

Lectured study course

Basic Physiotherapy

Clinical placement

Functional assesment and treatment in physiotherapy

General rehabilitation

Introduction to specialty

Kinesiology

Motor control

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

Master's theses: 2

qualification papers: 10

Reviewed:

qualification papers: 15

Memberships


Member of LĀRA ( Latvian Association of Rehabilitation Doctors)

Member of LFA ( Latvian Association of Physiotherapists)Publications

Abstracts​​

Kuļša, Māra. Strādājošo fizioterapeitu un pēdējā studiju gada studējošo viedoklis par fizioterapeitam nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm / M.Kuļša, I.Straumēna, E.Kandere // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 446.lpp.

Related news

Colleagues

Aivars Vētra
Academic Staff, Manager
Signe Tomsone
Dean, Head of Study Programme, Academic Staff
Anita Vētra
Head of the Department, Academic Staff
Daina Šmite
Academic Staff, Head of Study Programme
Ruta Balode
Academic Staff
Ilze Blūmentāle
Head of Study Programme, Academic Staff
Daiga Bruzgule
Academic Staff
Dace Driba
Academic Staff
Velga Gaļanska
Academic Staff
Zane Liepiņa
Head of Study Programme, Academic Staff
Illa Mihejeva
Academic Staff
Daiga Pulmane
Academic Staff
Ieva Rugina
Academic Staff
Liene Saukuma
Academic Staff