Skip to main content

Work experience

2014 - Present

Assistant Professor

Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

2005 - Present

Head of Department of Anesthesiology and Sleep Laboratory

Insititute of Stomatology of Riga Stradiņš University Ltd.

1995 - Present

Lecturer

Riga Stradiņš University, Department of Oral and Maxillofacial Surgery

1999 - Present

Anesthesiologist

Institute of Stomatology of Riga Stradiņš University Ltd.

1992 - 1997

Head of Department of Anesthesiology and Intensive Care

Central Hospital of Jurmala

1986 - 1992

Anesthesiologist

Central Hospital of Jurmala

Education and training

2013 - 2013

Scientific degree a Doctor of Medicine (PgD)

2009 - 2012

Doctoral studies at Riga Stradiņš University

Rīga Stradiņš University

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

8th World Congress on Diabetes&Obesity, Riga, Latvia, 02.-03.07.2015.

RSU Zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 21.-22.03.2013.

7th International Conference on Diabetes&Obesity, Riga, Latvia, 24.-25.10.2013.

10th World Congress on Sleep Apnea, Roma, Italy, 27.08.-01.09.2012.

7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, 20.-22.05.2010.

5th International Baltic of Anaesthesiology and Intensive Care, Tartu, Estonia, 21.-23.10.2010.

RSU Zinātniskā konference, 18.-19.03.2010.

RSU Zinātniskā konference, 2009.

Baltic Dental scientific Conference, Riga, Latvia, 08.-11.11.2007.

8th Joint Symposium Rostock-Riga, 11.-14.05.2006.

3nd International Congress of Anaesthesiology and Intensive Care, 2006.

17th International Conference on Oral&Maxillofacial Surgery, Viena, Austria, 29.08.-02.09.2005.

Klaipeda hospital, Kaunas Medical University, Lithuania association of Maxillofacial surgeons, Case Western Reserve University, The Association of National Health Care Institutions - International conference, Klaipeda hospital, 23.04.2004.

6. Latvijas Ārstu kongress, 2003.

8th symposium of pediatric anaesthesia in conjunction with 2nd Turkish pediatric anaesthesia and reanimation congress, 2003.

Latvijas Anestezioloģijas, Reanimatoloģijas, Intensīvās Terapijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības un Katastrofu Medicīnas kongress, Rīga, Latvija, 13.-14.12.2003.

ICPAFR International sport science symposium, Tartu, Estonia, 05.09.2002.

2. Latvijas Zobārstniecības kongress, 04.05.2000.

Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, Tartu, Estonia, 1999.

Latvijas Anestezioloģijas, Reanimatoloģijas, Intensīvās Terapijas, Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības un Katastrofu Medicīnas Kongress, Rīga, Latvija, 10.-11.12.1999.Field of research

Sleep disordered breathing.

Supervised study programme

Emergency medicine.

Head of the study programme

Emergency medicine.

Anaesthesiology.

Supervised study course

Obstructive Sleep Apnoea Syndrome.

Emergency medicine.

Anaesthesiology.

Head of study course

Obstructive Sleep Apnoea Syndrome

Lectured study course

Obstructive Sleep Apnoea Syndrome.

Emergency medicine.

Anaesthesiology.

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

doctoral theses: 3

Master's theses: 2

qualification papers: 5

Reviewed:

doctoral theses: 4

Master's theses: 5

qualification papers: 6

Memberships

Member of Latvian Physician Association.

Member of Latvian Association of Anesthesiologists and Reanimatologists.

Member of Latvian Sleep Medicine Association.

European Sleep Research Society.

Publications

Research articles​​

Svaža, Juris. Obstruktīvās miega apnojas sindroms : klīniskais gadījums / J.Svaža // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2015, okt.), 62.-64.lpp.

Svaža, Juris. Obstruktīvas miega apnojas sindroma izplatība, kardiometabolās un kognitīvās sekas / J.Svaža // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2015, febr.), 51.-54.lpp.

The Bispectral Index (BIS) as an instrumental method for the measurement of the Excessive Daytime Sleepiness pilot study / J.Svaza, I.Indriksone, M.Vitola, A.Aleksejevs // Proceedings of the 10th World Congress on Sleep Apnea Sleep Respiratory Disorders and Snoring (WCSA) (Roma, Italy, Aug.27-Sept.1, 2012). - Roma, 2012. - P.37-39. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bērnu zobu labošana vispārējā anestēzijā / A.Bicāne, R.Care, S.Titova, J.Svaža // Zobārstniecības Raksti. - Nr.2 (2012), 16.-19.lpp.

Upper airway sagittal dimensions in obstructive sleep apnea (OSA) patients and severity of the disease / J.Svaza, A.Skagers, D.Cakarne, I.Jankovska // Stomatoloģija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 4 (2011), p.124-128. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Augšējo elpošanas ceļu sagitālās dimensijas un polisomnogrāfiskie rādītāji pacientiem ar krākšanu un obstruktīvo miega apnoju / J.Svaža, A.Skaģers, D.Čakārne, I.Jankovska // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 166.-173.lpp.

Abstracts​​

Svaža, Juris. Diabetes, obesity & obstructive sleep apnea : recent advances & recommendations / J.Svaza // 8th World Congress on Diabetes & Obesity (Riga, Latvia, July 2-3, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University, International Society of Antioxidants in Nutrition & Health. - Riga, 2015. - P.25.

Indriksone, Iveta. Kraniofaciālās morfoloģijas un adenoīdu ietekme uz nazofaringeālo un orofaringeālo elpceļu izmēriem / I.Indriksone, G.Jākobsone, J.Svaža // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 289.lpp.

Svaža, Juris. Bispektrālais indekss miegainības objektīvai noteikšanai obstruktīvas miega apnojas pacientiem / J.Svaža, I.Indriksone // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 85.lpp.

Svaža, Juris. Pathogenesis of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS), general metabolic, cardiovascular & cognitive consequences / J.Svaza, V.Skotelis, A.Sondore-Pilipa // 7th International Conference on Diabetes & Obesity (Riga, Latvia, Oct.24-25, 2013) : Final Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University, International Society of Antioxidants in Nutrition & Health. - Riga, 2013. - P.35.

The Bispectral Index (BIS) as an instrumental method for the measurement of the Excessive Daytime Sleepiness (EDS). Pilot study / J.Svaza, I.Indriksone, M.Vitola, A.Aleksejevs // 10th World Congress on Sleep Apnea (Roma, Italy, Aug.27-Sept.1, 2012) : Abstract Book. - Roma, 2012. - P.58.

Pathomorphological changes of soft palate in snoring and obstructive sleep apnes (OSA) / J.Svaža, L.Feldmane, I.Jankovska, A.Skaģers // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Riga, May 20-22, 2010) : [Abstract Book]. - Riga, 2010. - P.70-71.

Kurzemniece, I. Anaesthesia for dental treatment in children : [abstract] / I.Kurzemniece, J.Svaza, B.Mamaja // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.123-124.

Svaža, Juris. Mīksto aukslēju patomorfoloģiskās izmaiņas pacientiem ar krākšanu un obstruktīvo miega apnoju / J.Svaža, L.Feldmane, A.Skaģers // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 295.lpp.

Kurzemniece, I. Sedation for dental treatment in children : [abstract] / I.Kurzemniece, J.Svaza, B.Mamaja // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.90.

I.Kurzemniece, J.Svaza / Anaesthesia for dental treatment in children [abstract] // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care, Tartu, Estonia, 21.-23.10.2010., p. 123-124.

J.Svaža, A.Skaģers, D.Čakārne, I.Jankovska / Augšējo elpošanas ceļu sagitālās dimensijas un polisomnogrāfiskie rādītāji krākšanas un obstruktīvās miega apnojas pacientiem // RSU Zinātniskā konference, tēzes, 2009, p.54.​

A.Skagers, J.Svaza, l.Feldmane, D.Cakarne / Palato-nasal surgery and snoring and obstructive sleep apnea // Baltic Dental scientific Conference, Riga, Stomatologia 07/Suppl. 1(4), 08.-11.11.2007., p. 24-25.​

J.Svaza, A.Skagers / Obstructive sleep apnea-hypoapnea syndrome - results in diagnostics and treatment // 8th Joint symposium Rostock - Riga, 11.-14.05.2006., p.35.​

J.Svaza, A.Skagers / Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome - CPAP, surgical and ortodontic treatment // 2nd International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care, 2006, p.108.​

A.Skagers, J.Svaza, D.Cakarne, L.Feldmane / Palatal and nasal surgery to diminish snoring and sleep apnea // 17th International Conference on Oral&Maxillofacial Surgery // Viena, Austria, 29.08.-02.09.2005., p.281.​

J.Svaza, A.Skagers / Obstructive sleep apnea syndrome - results in diagnostic and treatment //Klaipeda hospital, Kaunas Medical University, Lithuania association of Maxillofacial surgeons, Case Western Reserve University, The association of National Health Care Institutions - International conference, Klaipeda hospital, 23.04.2004., p.17.​

J.Svaža, Obstruktīvās miega apnojas sindroma patoģenēze, ietekme uz sirds asinsvadu sistēmu un vielmaiņu, tās klīniskās izpausmes. OMAS īpatnības bērniem un veciem cilvēkiem. Ārstēšanas iespējas. (lekcija) // 6.Latvijas Ārstu kongress, 2003.​

J.Svaza, I.Kurzemniece, B.Mamaya / Postanaesthesia excitation in children after inhalation having dental treatment and extractions // 8th symposium of pediatric anaesthesia in conjunction with 2nd Turkish pediatric anaesthesia and reanimation congress, 2003, p.149-150.​

J.Svaža, N.Limba, A.Skaģers, D.Čakārne / Obstruktīvas miega apnojas sindroma diagnostika RSU Stomatoloģijas institūtā miega ​laboratorijā, ārstēšanas pirmie rezultāti / Latvijas Anestezioloģijas, Reanimatoloģijas, Intensīvās Terapijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības un Katastrofu Medicīnas kongress, 13.-14.12.2002., lpp. 124.

I.Kurzemniece, J.Svaža / Uzbudinājuma mazināšanas iespējas bērniem pēc inhalācijas anestēzijas ambulatoros apstākļos // Latvijas Anestezioloģijas, Reanimatoloģijas, Intensīvās Terapijas, Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības un Katastrofu Medicīnas kongress, Rīga, Latvija, 13.-14.12.2002.​

N.Limba, J.Svaza / Sleep quality, snoring and tonus of the autonomic nervous system: Pilot study/thesis // ICPAFR International sport science symposium, Tartu, Estonia, 05.09.2002., p.54.​

J.Svaža, M.Sevastjanova / Pacientu ar sirds patoloģiju perioperatīva aprūpe mutes, sejas un žokļu ķirurģijā // 2. Latvijas Zobārstniecības kongress, 04.05.10.2000., lpp. 73.​

J.Svaza, M.Sevastjanova / Perioperative evaluation and management of patients with MVP in maxillofacial surgery // Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, Tartu, Estonia, 1999., p.57.​

J.Svaža / Vadāmā hipotensija // Latvijas Anestezioloģijas, Reanimatoloģijas, Intensīvās Terapijas, Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības un Katastrofu Medicīnas kongress, Rīga, Latvija, 10.-11.12.1999., referāts.​

Contacts

Colleagues

Ilze Akota
Head of the Department, Academic Staff
Anda Brinkmane
Head of the Department, Academic Staff
Ingrīda Čēma
Head of the Department, Academic Staff
Una Soboļeva
Head of the Department, Academic Staff
Ilga Urtāne
Academic Staff
Andris Ābeltiņš
Dean, Head of Study Programme, Academic Staff
Gundega Jākobsone
Head of the Department, Academic Staff
Egita Senakola
Head of Study Programme, Academic Staff
Ieva Bāgante
Academic Staff, Senior Specialist in Study Issues