Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Docents

Rīgas Stradiņa Universitāte, Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra

2005 - pašlaik

Anestezioloģijas nodaļas un miega laboratorijas vadītājs

SIA "RSU Stomatoloģijas institūts" Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas klīnika

1995 - pašlaik

Ārsts anesteziologs-reanimatologs

SIA "RSU Stomatoloģijas institūts", Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas klīnika

2013 - 2013

Asistents

Rīgas Stradiņa Universitāte, Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra

1995 - 2013

Stundu pasniedzējs darbā ar studentiem un rezidentiem

Rīgas Stradiņa Universitāte, Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra

1994 - 1998

Vadītājs

Bulduru slimnīca, Anestezioloģijas un Intensīvās terapijas nodaļa

1985 - 1998

Ārsts anesteziologs-reanimatologs

Bulduru slimnīca

Izglītība

2013 - 2013

Iegūts LR medicīnas doktora zinātniskais grāds

2009 - 2012

Rīgas Stradiņa Universitātes doktorantūras nodaļa

1985 - 1985

Apliecība par piešķirto anesteziologa-reanimatologa sepcialitāti

P.Stradiņa RKS, klīniskā internatūra

1978 - 1984

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas Institūts Ārstniecības fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Sleep and Breath. Congress 0f Europian Sleep resurch Society. Marselle France. 11-13 April 2019.

Sleep and Breath. Congress 0f Europian Sleep resurch Society. Marselle France. 6-8 April 2017.

Euroanesthesia 2018. Europian Congress oa Anesthesiology. Copenhagen Denmark 2-4 June 2018

Euroanesthesia 2017. Europian Congress oa Anesthesiology Geneve. Switzerland, 3-5 June 2017

8th International Baltic Congress of Anesthesiology and Intensive Care. Tallin , Estonia 1-3 December 2016

8th World Congress on Diabetes&Obesity, Riga, Latvia, 02.-03.07.2015.

22th Congress of Europian Sleep Resurch Cociety Tallin 16 – 20 September 2014

Sleep Medicine Course University of Edinburg 17 – 21. March 2014

RSU Zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 21.-22.03.2013.

7th International Conference on Diabetes&Obesity, Riga, Latvia, 24.-25.10.2013.

10th World Congress on Sleep Apnea, Roma, Italy, 27.08.-01.09.2012.

17th International conference for maxillofacial surgeons and stomatologists "Modern Technologies in dentistry", St.Petersburg, Russia, 2012.

ESU Zinātniskā konference, 2012.

RSU Zinātniskā konference, 2011.

Apvienotais Latviešu Zinātnieku 3.kongress un Letonikas 4. Kongress, medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā, Rīga, Latvija, 2011.

7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, 20.-22.05.2010.

5th International Baltic of Anaesthesiology and Intensive Care, Tartu, Estonia, 21.-23.10.2010.

RSU Zinātniskā konference, 18.-19.03.2010.

RSU Zinātniskā konference, 2009.

6. Latvijas Ārstu kongress, 2009.

Baltic Dental scientific Conference, Riga, Latvia, 08.-11.11.2007.

8th Joint Symposium Rostock-Riga, 11.-14.05.2006.

2nd International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care 2006.

8th Congress of Estonian Anaesthesiologists, Tallinn, Estonia, 2006.

3nd International Congress of Anaesthesiology and Intensive Care, 2006.

17th International Conference on Oral&Maxillofacial Surgery, Vienna, Austria, 29.08.-02.09.2005.

5. Latvijas Ārstu kongress, 2005.

Klaipeda hospital, Kaunas Medical University, Lithuania association of Maxillofacial surgeons, Case Western Reserve University, The Association of National Health Care Institutions - International conference, Klaipeda hospital, 23.04.2004.

6. Latvijas Ārstu kongress, 2003.

8th symposium of pediatric anaesthesia in conjunction with 2nd Turkish pediatric anaesthesia and reanimation congress, 2003.

Latvijas Anestezioloģijas, Reanimatoloģijas, Intensīvās Terapijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības un Katastrofu Medicīnas kongress, Rīga, Latvija, 13.-14.12.2003.

23rd ICPAFR International sport science symposium, Tartu, Estonia, 05.09.2002.

2.Latvijas Anestezioloģijas, Reanimatoloģijas, Intensīvās terapijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības un Katastrofu medicīnas kongress, 2002.

2. Latvijas Zobārstniecības kongress, 04.05.2000.

Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, Tartu, Estonia, 1999.

Latvijas Anestezioloģijas, Reanimatoloģijas, Intensīvās Terapijas, Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības un Katastrofu Medicīnas Kongress, Rīga, Latvija, 10.-11.12.1999.

Pētniecības darbības virzieni

Elpošanas traucējumi miegā, patoģenēze, raksturīgās komorbiditātes, diagnostikas un ārstēšanas iespējas. Ambulatorā anestezioloģija.

Izstrādātās studiju programmas

Obstruktīvās miega apnojas sindroms - latviešu, angļu valodās​​

Vadītās studiju programmas

Obstruktīvās miega apnojas sindroms - latviešu un angļu valodās

Izstrādātie studiju kursi

Neatliekamā palīdzība zobārstniecībā.

Sedācija zobārstniecībā.

Vadītie studiju kursi

Obstruktīvās miega apnojas sindroms, klīniskās un fiziskās pazīmes, diagnostika un ārstēšana.

Vispārējā anestēzija stomatoloģijā un sejas-žokļu ķirurģijā

Anestezioloģija, reanimatoloģija

Docētie studiju kursi

Obstruktīvās miega apnojas sindroms.

Obstruktīvās miega apnojas sindroms

Mutes ķirurģija

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija II

Mutes, sejas un žokļu ķirurģiskā anatomija un operācijas

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadītie: 9

Recenzētie: 5

Memberships

Latvijas anesteziologu-reanimatologu asociācijas biedrs.

Latvijas miega medicīnas speciālistu asociācijas biedrs.

Latvijas Miega apnojas asociācijas prezidents.

European sleep research society biedrs.

Publications

Raksti​​

Adoviča, Alise. Obstructive sleep apnea risk asesment among patients with pulmonary disease / A.Adoviča, A.Bērziņš, J.Svaža // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums = Proceedings of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - A.daļa : Dabaszinātnes, 29.-36.lpp. - Kopsavilkums latviešu valodā.

Svaža, Juris. Miega traucējumi : parasomnijas un obstruktīvā miega apnoja / J.Svaža, L.Liepiņa // Doctus. - Nr.4 (2016, apr.), 44.-48.lpp.

Svaža, Juris. Obstruktīvas miega apnojas sindroma izplatība, kardiometabolās un kognitīvās sekas / J.Svaža // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2015, febr.), 51.-54.lpp.

Svaža, Juris. Obstruktīvās miega apnojas sindroms : klīniskais gadījums / J.Svaža // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2015, okt.), 62.-64.lpp.

J.Svaža, A.Skaģers, D.Čakārne, I. Jankovska. Augšējo elpošanas ceļu sagitālās dimensijas un polisomnogrāfiskie rādītāji pacientiem ar krākšanu un obstruktīvo miega apnoju. / RSU Zinātniskie raksti, 2009:166-73.

J.Svaža, L.Gūtmane. Pozitīva spiediena terapija efektivitāte un ietekme uz dzīves kvalitāti pacientiem ar vidēji smagu un smagu obstruktīvu miega apnoju. // RSU Zinātniskie raksti, 2011:7-14.

I.Fietze, T.Penzel, A.Alondersis, F.Barbe, Mr.Bonsignore, J.Svaza, et all. Management of obstructive sleep apnea in Europe. // Sleep Medicine, 2011;(12):190-97. (Pubmed PMID:21167776).

J.Svaza, A.Skagers, D.Cakarne, I.Jankovska. Upper airway sagittal dimensions in obstructive sleep apnea (OSA) patients and severity of the disease. // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, 2011;(13):124-28. (Pubmed PMID:22362339).

J.Svaza, I.Indriksone, M.Vitola, A.Aleksejevs. The Bispectral Index (BIS) as an instrumental method for the measurement of the Excessive Daytime Sleepiness (EDS). Pilot study // X World Congress on Sleep the Proceedings, Edizioni Minerva Medica, 2012:37-39. (ISBN: 978-88-7711-616-1).

J.Svaza, J.Grava, J.Smolko.Screening tools for identifying a high probability of obstructive sleep apnea. // Acta Medica Lituanica, 2012; (19),3:123-26. (ISSN: 1392-0138).

Ziņojumi un tēzes starptautiskos kongresos un konferencēs

J.Svaža, A.Skaģers. Obstructive sleep apnea siyndrome - results in diagnostic and treatment // International Conference, Klaipēda, 2004: 17.

A.Skagers, J.Svaza, D.Cakarne, L.Feldmane. Palatal and nasal surgery to diminish snoring and sleep apnea // 17th International conference on Oral &Maxillofacial Surgery, Vienna, 2005:281.

J.Svaza, A.Skagers. Obstructive sleep apnea-hypoapnea syndrome – results in diagnostics and treatment // 8th Joint symposium Rostock – Riga, Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, 2006; (1):35.

J.Svaza, A.Skagers. Obstructive sleep apnesa-hypopnes syndrome – CPAP, surgical and orthodontic treatment // Thesis. 2nd International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care., 8th Congress of Estonian Anaesthesiologists, Tallinn, Estonia, 2006:108.

A.Skagers, J.Svaza, L.Feldmane, D.Cakarne. Palato – nasal surgery and snoring and obstructive sleep apnea. // Baltic Dental scientific Conference, Riga, Stomatologija, 2007; (1)4:24 - 25.

J.Svaža, L.Feldmane, I.Jankovska, A.Skaģers. Pathomorphological changes of soft palate in snoring and obstructive sleep apnea (OSA) // 7th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, Riga Latvia, 2010:70.

Ю.В.Сважа, А.Скагерс, Д.Чакарне, И.Янковска. Полисомнографические показатели храпа а также характеристика измерений в сагиттальной плоскости верхних дыхательных путей у пациентов страдающих обструктивным апноэ сна. // The 17th international conference for maxillofacial surgeons and stomatologists „Modern Technologies in dentistry”, St.Petersburg, Russia, 2012:158-59.

J.Svaza, I.Indriksone, M.Vitola, A. Aleksejevs. The Bispectral Index (BIS) as an instrumental method for the measurement of the Excessive Daytime Sleepiness (EDS). Pilot study // X World Congress on Sleep Apnea. Abstract book 2012:58.

Tēzes​​

Grava, Lāsma. Sex-specific anthropometric parameters as the screening tests for the obstructive sleep apnea in Latvia / L.Grava, A.Kivite, J.Svaza // Rhinology International Journal. - Vol.56, Suppl.27 (2018, June), p.557. - Abstracts of the 27th Congress European Rhinologic Society (London, UK, Apr.22-26, 2018).

Labucis, Jānis. Rīta galvassāpju biežums un to ietekme uz pacientiem ar miega apnoju / J.Labucis, I.Logina, J.Svaža // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 241.lpp. - T.p. krāj. "Aktualitātes un izaicinājumi sāpju pētniecībā Latvijā" (Rīga, Latvija, 2018.g. 10.maijā) : [tēzes].-Rīga, 2018. -14.lpp.

Adoviča, Alise. Obstruktīvas miega apnojas risks pacientiem ar plaušu slimībām / A.Adoviča, A.Bērziņš, J.Svaža // Daugavpils Universitātes 59. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 59th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2017. - 75.lpp.

Grava, Lāsma. Demographic and clinical predicting factors of the severity of obstructive sleep apnea [Elektroniskais resurss] : [abstract] / L.Grava, J.Svaza, A.Kivite // 4th Congress of European ORL-HNS "Cornerstones in European ORL-HNS" (Barcelona, Spain, Oct.7-11, 2017) : Posters [Elektroniskais resurss]. - Barcelona, 2017. - Poster No.110787. - Resurss aprakstīts 2018.g. 8.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ceorlhns.eventmagix.com/CEORLHNS_619/poster_110787/p…

Svaža, Juris. Diabetes, obesity & obstructive sleep apnea : recent advances & recommendations / J.Svaza // 8th World Congress on Diabetes & Obesity (Riga, Latvia, July 2-3, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University, International Society of Antioxidants in Nutrition & Health. - Riga, 2015. - P.25.

J.Svaža, N.Limba, A.Skaģers, D.Čakārne. Obstruktīvas miega apnojas sindroma diagnostika RSU Stomatoloģijas institūta miega laboratorijā, ārstēšanas pirmie rezultāti // 2. Latvijas Anestezioloģijas, Reanimatoloģijas, Intensīvās terapijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības un Katastrofu medicīnas kongress, Rīga, 2002:124.

J.Svaža, A.Skaģers, G.Jākobsone. Diagnostikas metožu salīdzinājums optimālas obstruktīvas miega apnojas ārstēšanas taktikas izvēlē // Tēzes. 5. Latvijas Ārstu kongress, 2005:43.

J.Svaža, A.Skaģers, D.Čakārne, I.Jankovska. Augšējo elpošanas ceļu sagitālās demensijas un polisomnorāfiskie rādītāji pacientiem, kuru cieš no krākšanas un obstruktīvās miega apnojas // Tēzes. RSU Zinātniskā konference, 2009:54.

J. Svaža. Obstruktīvās miega apnojas sindroma patoģenēze, ietekme uz sirds asinsvadu sistēmu un vielmaiņu, tās klīniskās izpausmes. OMAS īpatnības bērniem un veciem cilvēkiem. Ārstēšanas iespējas// 6. Latvijas ārstu kongress, referāts. 2009.

J.Svaža, L.Feldmane, A.Skaģers. Mīksto auksleju patomorfoloģiskās izmaiņas pacientiem ar krākšanu un obstruktīvo miega apnoju // Tēzes. RSU Zinātniskā konference, 2010:295.

J.Svaža, L.Gūtmane. Pozitīva spiediena terapija obstruktīvās miega apnojas ārstēšanā: pacientu līdzestība, dzīves kvalitātes vērtējums, biežākās blaknes // Tēzes. RSU Zinātniskā konference, 2011:33.

J.Svaža, D.Čakārne, I. Jankovska, L.Feldmane, A.Skaģers. Augšējo elopšanas ceļu cefalometriskie rādītāji un mīksto aukslēju patomorfoloģiskās izmaiņas pacientiem ar krākšanu un obstruktīvo miega apnoju //Apvienotais Pasaules Latviešu Zinātnieku 3.kongress un Letonikas 4.Kongress, medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā, Medicīnas sekcijas tēzes, Rīga, 2011:95-96.

J.Svaža, I.Indriksone. Liekā svara saistība ar obstruktīvās miega apnojas smaguma pakāpi un vidējo skābekļa koncentrāciju asinīs // Tēzes. RSU Zinātniskā konference 2012:311.

J.Svaža, I.Indriksone. Bispektrālais indekss, miegainības noteikšanai Obstruktīvās miega apnojas pacientiem // Tēzes. RSU Zinātniskā konference, 2013:85.

I.Indriksone, G.Jākobsone, J.Svaža. Kraniofaciālās morfoloģijas un adenoīdu ietekme uz nazofaringeālo orofaringeālo elpceļu izmēriem // Tēzes. RSU Zinātniskā konference, 2013:289

Grāmatas un brošūras​​

Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija / I.Vanaga un A.Sondores redakcijā ; [autori: O.Kalējs, A.Krūmiņa, V.Liguts, B.Mamaja, E.Strīķe, I.Štrumfa, L.Vīksna, I.Zeltiņa, R.Balmaks, A.Bārzdiņa, A.Derovs, I.Evansa, V.Ķēniņa, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, J.Svaža, E.Vasiļevskis, V.Cauce, L.Gavričenkova, A.Kalēja, A.Mača ... u.c.]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2017. - 1294, [1] lpp.

Svaža, Juris. Fibrooptiskā trahejas intubācija / J.Svaža // Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija / I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2017. - 11.nod., 151.-[156.]lpp.

Svaža, Juris. Obstruktīvas miega apnojas pacientu perioperatīvā aprūpe / J.Svaža // Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija / I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2017. - 63.nod., 796.-[803.]lpp.

Svaža, Juris. Vispārējā anestēzija un sedatīvā analgēzija ambulatoriskā stomatoloģijā / J.Svaža // Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija / I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2017. - 52.nod., 656.-[662.]lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Akota
Katedras vadītāja, Docētāja
Anda Brinkmane
Katedras vadītāja, Docētāja, Pētniece
Ingrīda Čēma
Katedras vadītāja, Docētāja
Una Soboļeva
Katedras vadītāja, Docētāja
Andris Ābeltiņš
Dekāns, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gundega Jākobsone
Katedras vadītāja, Docētāja
Egita Senakola
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Pētniece
Ilona Viduskalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Ieva Bāgante
Docētāja, Vecākā speciāliste mācību darbā