Skip to main content
Page is available only in Latvian

Kāpēc apmeklēt sagatavošanas kursus?

  • Lai atkārtotu un papildinātu zināšanas
  • Lai sagatavotos valsts centralizētajiem eksāmeniem
  • Lai veiksmīgi nokārtotu iestājpārbaudījumus studijām RSU
  • Lai iegūtu priekšstatu par nākotnes profesiju

RSU piedāvātie sagatavošanas kursi