Pārlekt uz galveno saturu

Sagatavošanas kursi Eiropas studiju fakultātes bakalaura programmā  Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas.

Norises laiks 2023. gadā: no 11. februāra līdz 11. martam sestdienās plkst. 10–13

Norises vieta: attālināti (tiešsaistē)

Maksa (EUR): 90,00

Nodarbību plāns

bilde_web_diplomatu_kursi_sq.jpg

Jauno diplomātu līgas dalībnieks ar labāko vērtējumu noslēgumā saņem studiju maksas atlaidi 100 % apmērā pirmajā semestrī Eiropas studiju fakultātes bakalaura programmā Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas.

Noslēguma pārbaudes darbs notiks martā. Tas tiks ieskaitīts arī kā iestājpārbaudījums, ja dalībnieks iesniegs dokumentus vasaras uzņemšanas laikā. Tādējādi, sekmīgi pabeidzot Jauno diplomātu līgas kursus, dalībnieks iegūs garantētu studiju vietu attiecīgajā programmā.

Jauniešiem, kuri sekmīgi pabeigs Jauno diplomātu līgas kursus un rudenī sāks studēt, par kursiem samaksātie 90 EUR tiks ieskaitīti kā daļa no studiju maksas.

2020-02-esf_kursi_fb.jpg

Noslēguma pārbaudījuma (iestājpārbaudījuma) sekmīga nokārtošana neatbrīvo vidusskolēnu no centralizēto eksāmenu un citu vidusskolas absolvēšanas pārbaudījumu kārtošanas.

Maksa par kursiem un maksāšanas kārtība

Par dalību kursos tiks sagatavots rēķins, kuru nosūtīsim elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pastu.

Par kursiem jāsamaksā ar bankas pārskaitījumu līdz kursu sākuma datumam.

Ja rēķins netiek samaksāts norādītajā termiņā, pieteikums uz kursiem tiek anulēts. Grupā ieskaita tikai pēc tam, kad ir samaksāta kursu dalības maksa.

Nodarbību vadītāji