Skip to main content

Work experience

2009 - 2016

Assistant

RSU Department of Conservative Dentistry and Oral health

2016 - Present

Assistant Professor

Faculty of Dentistry, Department of Conservative Dentistry and Oral Health

2004 - Present

Dentist

RSU Institute of Stomatology

2007 - 2009

Acting Assistant

RSU Department of Conservative Dentistry and Oral health

1999 - 2004

Security quard

"R.A.N.G."

Education and training

2016 - Present

Assistant professor

Rigas Stradinš university

2008 - 2012

Doctoral diploma

Rigas Stradinš university

1999 - 2004

Dentist

Rigas Stradinš university

Achievements

Field of research

Caries and its risk factors among Riga preschool children 2-3 years.

Caries in 12 year old children in Riga.

Caries in 6 year old children in Riga

Lectured study course

Cariology

Therapeutic Dentistry

Supervised and reviewed student research papers

2016.

Master's theses: 3


Reviewed:


Master's theses: 1

Memberships

Latvian Dental Association.

PFA member

Publications

Research articles​​

Caries and its risk factors in young children in five different countries / S.Skrīvele, R.Care, S.Bērziņa ...[et al.] // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.15, No.2 (2013, June), p.39-46. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Morozova, Kristīne. Endogēnās erozijas - epidemioloģija, etioloģija, diagnostika un ārstēšana / K.Morozova ; darba vad.: S.Skrīvele // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2013), 16.-18.lpp.

Kopmane, Karīna. Bruksisms - etioloģija, simptomi un ārstēšana / K.Kopmane, I.Rence-Bambīte, S.Skrīvele // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2012), 44.-47.lpp.

Skrīvele, Simona. Mutes veselības stāvokļa novērtējums agrīna vecuma bērniem piecās valstīs / S.Skrīvele, R.Care, S.Bērziņa // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 249.-254.lpp.

Skrīvele, Simona. Kariess un tā riska faktori 2-3 gadus veciem bērniem Rīgā / S.Skrīvele, R.Care, S.Bērziņa // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 288.-295.lpp.

Biologische und soziale Determinanten im Bedingungsgefüge der frühkindlichen Karies / R.Care, S.Berzina, S.Skrivele ...[u.a.] // Die Quintessenz. - Vol.61, N 4 (2010), S.435-442.

Abstracts​​

Skrīvele, Simona. Bioloģisko un sociālo faktoru ietekme uz kariesa attīstību bērniem agrīnā vecumā Rīgas bērnudārzos / S.Skrīvele, R.Care, S.Bērziņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 66.lpp.

RSU 3. kursa Stomatoloģijas un Medicīnas fakultātes studentu mutes dobuma kopšanas paradumi un uzskati par mutes dobuma veselības profilaksi [Elektroniskais resurss] / K.Drava, A.Zvingule ; darba vad.: I.Rence-Bambīte, S.Skrīvele // Rīgas Stradiņa universitātes 63. Studentu zinātniskā konference (Rīga, 2014.g. 9.apr.) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2014. - Sekcija: Stomatoloģija. Oftalmoloģija. Infekcijas slimības, 1.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 27.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://sp.rsu.lv/pasakums/konference/tezu-gramatina/

Mutes veselības novērtējums 12 gadus veciem bērniem Latvijā / S.Skrīvele, S.Bērziņa, I.Rence-Bambīte, A.Brinkmane, E.Senakola // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 55.lpp.

Oral health status of 9–11 years old Latvian children / J.Kalnina, I.Rendeniece, S.Skrivele, R.Care, A.Brinkmane // International Dental Journal. - Vol.63, Suppl.1 (2013, Sept.), p.250. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Prevalence of dental caries and periodontal disease in children in Latvia in the period of 10 years / S.Skrivele, S.Berzina, I.Rence-Bambite, R.Care, A.Brinkmane, I.Rendeniece, E.Senakola, J.Kalnina // International Dental Journal. - Vol.63, Suppl.1 (2013, Sept.), p.285. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Assessment of oral health in 12- year old children in Latvia : [abstract] / S.Skrīvele, S.Bērziņa, I.Rence-Bambīte, A.Brinkmane, E.Senakola // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.14, Suppl.8 (2012), p.46. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Oral health behaviour in 12- year old children in Latvia : [abstract] / S.Skrīvele, S.Bērziņa, I.Rence-Bambīte, A.Brinkmane, E.Senakola // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.14, Suppl.8 (2012), p.46. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Biological and social determinants of early childhood caries [Elektroniskais resurss / S.Skrivele, S.Berzina, R.Care ...[et al.] // Caries Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.45 (2011), p.234. - 58th ORCA Congress (Kaunas, Lithuania, July 6-9, 2011) : Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=Sh…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Skrīvele, Simona. Bioloģisko un sociālo faktoru ietekme uz kariesa attīstību bērniem agrīnā vecumā / S.Skrīvele, S.Bērziņa, R.Care // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 177.lpp.

Skrīvele, Simona. Bioloģisko un sociālo faktoru ietekme uz kariesa attīstību bērniem piecās valstīs vecumā no 26 līdz 34 mēnešiem / S.Skrīvele, S.Bērziņa, R.Care // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa Medicīnas sekcija "Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā" (Rīga, 2011.g. 24.-27.okt.) : tēzes. - Rīga, 2011. - 86.lpp.

Skrīvele, Simona. Kariesa riska faktoru novērtējums agrīna vecuma Rīgas bērniem / S.Skrīvele, S.Bērziņa, R.Care // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 61.lpp.

S. Kneist, E. Maslak, R. Care, S. Berzina, S. Skrivele et all. Biological and social risk factors of early childhood caries. Belarussian journal'Modern dentistry'2011. No 1. P. 62-65.​

S. Kneist, E. Maslak, R. Care, S. Berzina, S. Skrivele, T. Tserekhava, N. Shakovets, M. Wagner, V. de Moura-Sieber, R. de Moura, A. Borutta, E. Arjenovskaya Social factors influencing early childhood caries development: results of research in five countries" in Russian journal "Sociology of Medicine", 2012, No 1. P.41-44.​

S. Skrīvele, R. Care, S.​ Bērziņa, S. Kneist, A. Borutta. Early childhood caries- Risk factors and preventive- A Baltic perspective. Jēna, Vācija, WHO, 2008. P.24.

S. Skrīvele, R. Care, S. Bērziņa, S. Kneist​, A. Borutta. Caries Pattern and risk Factors in Toddlers in Riga, Latvia. Groningena, Nīderlande, 55th Annual ORCA Congress, 2008, P.198.

S. Skrīvele, R. Care, S. Bērziņa, S. Kneist, A. Borutta. Oral Health and Stroptococcus Mutans in small children in Riga, Viļņa, Lietuva, Baltijas zinātniskais kongress, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, Vol. 10 Suppl. 5, 2008, p. 19.​

S. Skrīvele, R. Care, S. Bērziņa, S. Kneist. A. Borutta. Caries pattern in small children in Riga, Latvia. Veimāra, Vācuja, Symposium'Fruhkindliche Karies- Standortbestimmung und Praventionsstrategien', Oralprophylaxe Kinderzahnheilkunde, 2009., p. 142.​

S. Skrīvele, R. Care, S. Bērziņa. Kariess un tā riska faktori bērniem agrīnā vecumā Rīgā, RSU, Zinātniskā konference, 2008, p.75.​

S. Skrīvele, R. Care, S. Bērziņa. Mutes veselība un Streptococcus mutans maziem bērniem Rīgas bērnudārzos. RSU, Zinātniskā konference, 2009, P.34​.

Contacts

Related news

Colleagues

Ilze Akota
Head of the Department, Academic Staff
Anda Brinkmane
Head of the Department, Academic Staff, Researcher
Ingrīda Čēma
Head of the Department, Academic Staff
Una Soboļeva
Head of the Department, Academic Staff
Ilga Urtāne
Academic Staff
Andris Ābeltiņš
Dean, Head of Study Programme, Academic Staff
Gundega Jākobsone
Head of the Department, Academic Staff
Egita Senakola
Head of Study Programme, Academic Staff, Researcher
Ieva Bāgante
Academic Staff, Senior Specialist in Study Issues