Skip to main content

Work experience

2007 - 2018

Consultant

World Bank

2004 - Present

CEO

Baltic Communication Partners

2001 - Present

Lecturer

Faculty of Communication, Department of Communication Studies

2002 - 2003

Communication officer

UNDP Latvia

1999 - 2002

Communication project manager

Project of World Bank and Ministry of Welfare "Reform of Welfare System in Latvia"

1998 - 1999

Press secretary

Chancelery of State President

Present

Head of the Study Programme

Faculty of Communication

Education and training

1995 - 1997

Mg.pol. Master degree in political siences

Latvia's University

1982 - 1987

Master’s degree of communication

Latvia's University

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade


2004. Daugavpils university. Certificate ''Innovations in higher education"

2003. Latvian University. Certificate "Didactic of higher education"

Supervised study programme


Rīga Stradiņš University,master degree program "Health communication"

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Health Communication

Rīga Stradiņš University, Master, Part-time studies, Health Communication

Rīga Stradiņš University, Master, Part-time studies, Health Communication

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Health Communication

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Health Communication

Rīga Stradiņš University, Master, Part-time studies, Health Communication

Rīga Stradiņš University, Master, Part-time studies, Health Communication

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Health Communication

Supervised study course

Advertising and Public Relations

Data Collection and Presentation in Multimedia Environment

Health Communication

Political Marketing

PR Management

PR Principles and Methods

Public Relations within System of Integrated Marketing Communication: Campaign Management, Political Campaigns and Marketing

Techniques of Political Marketing and Public Relations

Development of Master’s Thesis and Defence with Proseminar

Health Care Discourse Analysis

Health Communication and Social Marketing

Health Marketing and Healthcare Organization Marketing

Lobbying and Advocacy in Health Communication

Research Use, Methods in Health Communication

Communication of Behavioural Change

Health Marketing and Marketing for Healthcare Organisation

Public Relations in an Integrated Marketing Communication System: Campaign Management, Political Campaigns and Marketing

Public Relations Principles and Methods

Lectured study course

Advertising and Public Relations

Data Collection and Presentation in Multimedia Environment

Political Marketing

PR Management

PR Principles and Methods

Practical Cummunications

Public Relations within System of Integrated Marketing Communication: Campaign Management, Political Campaigns and Marketing

Seminar of Bachelor_s Thesis

Techniques of Political Marketing and Public Relations

Health Communication

Bachelor’s Thesis

Bachelor’s Thesis Seminar

Communication of Behavioural Change

Drafting and Defence of the Master_s Thesis with a Proseminar

Health Communication and Social Marketing

Health Marketing and Marketing for Healthcare Organisation

Master_s Thesis

Public Relations in an Integrated Marketing Communication System: Campaign Management, Political Campaigns and Marketing

Public Relations Management Models

Public Relations Principles and Methods

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:


Master's theses: 15

qualification papers: 55

Reviewed:


Master's theses: 10

qualification papers: 60

Projects

Acting Researcher (Projects), Faculty of Communication, HORIZON 2020 project "Closing the Gap between Formal and Informal Institutions in the Balkans" (INFORMAL) No 693537

Awards and recognitions


2016.Certificate of Recognition of the Ministry of Welfare ​

2006. Certificate of Recognition of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia.Publications

Research articles​​

Behmane, Daiga. An evaluation of health care service provider websites in Latvia - a medical tourism perspective / D.Behmane, D.Rutitis, V.Savicka // Regional Formation and Development Studies. - Vol.29, No.3 (2019), p.5-20. - DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v29i3.1990

Savicka, Vita. Aktuālā nepieciešamība - veselības komunikācija / V.Savicka // Medicus Bonus. - Nr.44 (2019, sept./okt.), 58.-61.lpp.

Savicka, Vita. Ticēt vai neticēt? : kā atpazīt viltus ziņas un centienus manipulēt? / V.Savicka ; ar Rīgas Stradiņa universitātes asociētās prof. A.Rožukalnes un prof. I.Skultes komentāriem "Kā un kāpēc rodas viltus ziņas?" // Annas Psiholoģija. - (2017, febr.), 7.-9.lpp.

Savicka, Vita. Jauns "ierocis" cīņā par veselīgāku sabiedrību : [par veselības komunikāciju] / V.Savicka // Medicus Bonus. - Nr.26 (2016, jūl./aug./sept.), 72.-75.lpp.

Abstracts​​

Savicka, Vita. Communication interventions in top level of social ecological model to initiate new policy on oncological patients’ treatment / V.Savicka, A.Kažoka // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.10.

Savicka, Vita. Oncology policy actualisation in level of political decision making – actors, contents and discourse of communication interventions / V.Savicka, A.Kazoka // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.126-127.

Savicka, Vita. Tiesu sistēmas reputācijas veidošana – stratēģiskās komunikācijas uzdevums [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / V.Savicka // Zinātniskā konference "Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā" (Rīga, 2018.g. 26.janv.) / Tiesību zinātņu pētniecības institūts. - Rīga, 2018. - 3 p. - Resurss aprakstīts 2019.g. 9.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_V.Savicka.docx_…

Books and brochures​​

Savicka, Vita. Veselības komunikācija / V.Savicka // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 3.1.nod., 92.-100.lpp.

Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā ; autori: K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Tomsone, T.Pulmanis, I.J.Mihailovs, E.Čukurs, J.Koļesņikova, V.Savicka, A.Upmale-Puķīte, Z.Gulbe, A.A.Krūmiņa, V.Perepjolkina, J.Harlamova, V.Sudraba, L.Deklava, J.Ļubenko, I.Majore-Dūšele, L.Regzdiņa, S.Mihailova, K.D.Mārtinsone, J.Duhovska, K.Šneidere ...[u.c.] ; recenzenti: J.Dragūns, I.Reine, A.Pipere, N.Jakušenko ; literārā redaktore I.Orleja ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 415 lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff, Chair of the Board
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Director of Study Programme, Academic Staff, Lead Researcher, Project Manager
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olav Götz
Academic Staff
Sergejs Kruks
Director of Study Programme, Academic Staff
Voldemārs Arnis
Director of Study Programme, Academic Staff, Chair of Ethics Committee
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Director
Dins Šmits
Vice-Rector for Academic Affairs, Chair, Academic Staff, Lead Researcher, Board Member
Sandra Mihailova
Academic Staff, Director of Study Programme
Inese Gobiņa
Academic Staff, Lead Researcher, Project Manager, Member of Scientific Council
Laila Meija
Academic Staff, Lead Researcher