Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2007 - 2018

Konsultante

Pasaules Banka

2004 - pašlaik

Valdes priekšsēdētāja

SIA "Baltic Communication Partners"

2001 - pašlaik

Lektors

Komunikācijas fakultāte, Komunikācijas studiju katedra

2000 - 2004

Valdes locekle

SIA BPS

2002 - 2003

Komunikācijas vadītāja

UNDP Latvija ( ANO Attīstības programma Latvijā)

1998 - 2002

Komunikācijas projekta vadītāja

Pasaules bankas un Labklājības ministrijas projekts "Labklājības sistēmas reforma Latvijā"

1988 - 1999

Preses sekretāre

Valsts prezidenta kanceleja

1988 - 1998

Ziņu dienesta vadītāja, programmu vadītāja

Latvijas Radio

pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Komunikācijas fakultāte

pašlaik

Lecturer

Faculty of Communication, Department of Communication Studies

pašlaik

Head of the Study Programme

Faculty of Communication

Izglītība

1995 - 1997

Maģistra grāds politikas zinātnē

Latvijas Universitāte

1982 - 1987

žurnāliste

Latvijas Universitāte

2016 - pašlaik

Rīgas Stradiņa Universitātes doktorantūras studijas programmā Komunikācijas kultūra un multimediji

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Daugavpils universitāte. Sertifikāts "Inovācijas augstājajā izglītībā", 2004

latvijas Universitāte: Sertifikāts "Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakses",2003

Stoholmas lingvistikas kursi, 2003

Islandes grafikās mākslas inistitūts: multimediju risinājumi, 2002

Latvija, ASV universitāšu sabiedrisko attiecību pasniedzēju un Vidzemes augstskolas Vasaras skola Baltijas un Austrumeiropas valstu augstskolu sabiedrisko attiecību pasniedzējiem,1998

Somija, Jivaskilas Universitāte, Sabiedrisko attiecību fakultāte,1998

Dānija, Baltijas Mediju Centrs, politiskā žurnālistika,1997

Latvija, Baltijas Mediju Centrs, organizācijas vadība,1997

Vācija, IP, mediju menedžments,1996

Dānija, Baltijas Mediju Centrs, radiožurnālistika,1994

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

  • Veselības komunikāciju ietekmējošie faktori lēmumu pieņemšanas līmenī
  • Sabiedrisko attiecību parkse pēckrīzes peridā ES valstīs
  •  

 

Izstrādātās studiju programmas

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Veselības komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte​, Sabiedrisko attiecību programma, 2001

 

 

Vadītās studiju programmas

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte akadēmiskā bakalaura studiju programma "Sabiedriskās attiecības"​

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Full-time studies, Veselības komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Veselības komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Part-time studies, Veselības komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Veselības komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Full-time studies, Veselības komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Veselības komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Part-time studies, Veselības komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Master Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Veselības komunikācija

Vadītie studiju kursi

Informācijas vākšana un pasniegšana multimediju vidē

Politiskā mārketinga un sabiedrisko attiecību tehnikas

Politiskais mārketings

Reklāma un sabiedriskās attiecības

Sabiedriskās attiecības integrētā mārketinga komunikācijas sistēmā: kampaņu menedžments, politiskās kampaņas un mārketings

Sabiedrisko attiecību menedžments

Sabiedrisko attiecību principi un metodes

Veselības komunikācija

Lobēšana un interešu aizstāvēšana veselības komunikācijā

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana ar prosemināru

Pētījumu īstenošana, metodes veselības aprūpē

Veselības aprūpes nozares diskursa analīze

Veselības komunikācija un sociālais mārketings

Veselības mārketings un veselības aprūpes iestādes mārketings

Docētie studiju kursi

Bakalaura darba seminārs

Informācijas vākšana un pasniegšana multimediju vidē

Politiskā mārketinga un sabiedrisko attiecību tehnikas

Politiskais mārketings

Praktiskā komunikācija

Reklāma un sabiedriskās attiecības

Sabiedriskās attiecības integrētā mārketinga komunikācijas sistēmā: kampaņu menedžments, politiskās kampaņas un mārketings

Sabiedrisko attiecību menedžments

Sabiedrisko attiecību principi un metodes

Veselības komunikācija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

​maģistra darbi: 15

​bakalaura darbi: 54

recenzētie:

​​maģistra darbi: 10

​​bakalaura darbi: 60

 

Projekti

Pētnieka p.i. (projekti), Komunikācijas fakultāte, HORZION 2020 projekts "Closing the gap between formal and informal institutions in the Balkans" (INFORMAL), Nr.693537

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Baltijas komunikācijas institūts, valdes locekle, 2002- patlaban

Sabiedrisko attiecību profesionāliem asociācija, prezidente, biedrs , 2001-2003

Gunta Ulmaņa fonds, valdes locekle, 1999- 2006

ES kustība Latvijā, 1998- 2002

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2016. gads: LR Labklājības ministrijas "Goda raksts".

2006.gads. LR Ministru kabineta "Goda Raksts"

2002. gads LR Labklājības ministrijas "Goda raksts"

1999.gads Valsts prezidenta "Pateicības raksts"

 

 

Konferences

 

Barselonas starptautiskā sabiedrisko attiecību konference, 2013. gada 25.-26. jūnijs.

6. Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference "Sabiedrība. Veselība. Labklājība.", 2016.gada 22.novembris

Zinātniskā konference"Sabiedrības viedokļa ietekme uz tienešiem un tiesu sistēmu kopumā.", 2018.gada 26.janvāris.

Starptautiskā zinātniskā konference "Rīgas lasījumi sociālajās zinātnēs", 2018.gada 22.- 23. novembris.

7. Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference "Sabiedrība.Veselība. Labklājība", 2019.gada 10.-12. septembris.

Starpdisciplinārā sociālo zinātņu zinātniskā konference PLACES, 2019.gada 1.-3. aprīlis.

 

 

Publikācijas

 

Research articles​​

 

Savicka, Vita. Ticēt vai neticēt? : kā atpazīt viltus ziņas un centienus manipulēt? / V.Savicka ; ar Rīgas Stradiņa universitātes asociētās prof. A.Rožukalnes un prof. I.Skultes komentāriem "Kā un kāpēc rodas viltus ziņas?" // Annas Psiholoģija. - (2017, febr.), 7.-9.lpp.

Savicka, Vita. Jauns "ierocis" cīņā par veselīgāku sabiedrību : [par veselības komunikāciju] / V.Savicka // Medicus Bonus. - Nr.26 (2016, jūl./aug./sept.), 72.-75.lpp.

 

Abstracts​​

 

Savicka, Vita. Oncology policy actualisation in level of political decision making – actors, contents and discourse of communication interventions / V.Savicka, A.Kazoka // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.126-127.

Savicka, Vita. Tiesu sistēmas reputācijas veidošana – stratēģiskās komunikācijas uzdevums [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / V.Savicka // Zinātniskā konference "Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā" (Rīga, 2018.g. 26.janv.) / Tiesību zinātņu pētniecības institūts. - Rīga, 2018. - 3 p. - Resurss aprakstīts 2019.g. 9.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://blogi.lu.lv/tzpi/files/2018/01/Tezes_V.Savicka.docx_…

Lectured study course

Advertising and Public Relations

Health Communication

Political Marketing

PR Management

PR Principles and Methods

Public Relations within System of Integrated Marketing Communication: Campaign Management, Political Campaigns and Marketing

Seminar of Bachelor_s Thesis

Techniques of Political Marketing and Public Relations

Supervised study course

Advertising and Public Relations

Data Collection and Presentation in Multimedia Environment

Development of Master’s Thesis and Defence with Proseminar

Health Care Discourse Analysis

Health Communication

Health Communication and Social Marketing

Health Marketing and Healthcare Organization Marketing

Lobbying and Advocacy in Health Communication

Political Marketing

PR Management

PR Principles and Methods

Public Relations within System of Integrated Marketing Communication: Campaign Management, Political Campaigns and Marketing

Research Use, Methods in Health Communication

Techniques of Political Marketing and Public Relations

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Health Communication

Rīga Stradiņš University, Master, Part-time studies, Health Communication

Rīga Stradiņš University, Master, Part-time studies, Health Communication

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Health Communication

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Health Communication

Rīga Stradiņš University, Master, Part-time studies, Health Communication

Rīga Stradiņš University, Master, Part-time studies, Health Communication

Rīga Stradiņš University, Master, Full-time studies, Health Communication

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" direktore, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Sergejs Kruks
Studiju programmas direktors, Docētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Mihailova
Docētāja, Studiju programmas direktore
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs