Pārlekt uz galveno saturu

ERAF projekta Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā ietvaros RSU zinātniskajam personālam ir pieejams finansiāls atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās. 

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB_1333_400_s_c1_c.jpg

Atbalstāmās darbības finansējuma saņemšanai

 • Tīklošanās pasākumi, pētniecības mobilitātes pasākumi (ārvalstu komandējumi), lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un attiecīgi programmas H2020 un 9. ietvara programmas projektos
 • Programmas Horizon2020 un 9. ietvara programmas, un ERA-NET Cofund aktivitāšu projekta pieteikumu sagatavošanai
Finansiālā atbalsta saņemšanas nosacījumi apstiprināti ar RSU Rektora 2019. gada 4. februāra rīkojumu Nr. 5-1/48/2019 Kārtība 1.1.1.5.pasakuma Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās īstenošanai. 

Aktuālie projektu konkursu uzsaukumi

Apvārsnis 2020 – Izaicinājums sabiedrībai 1

Izstrādāta Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Horizon 2020 darba programma 2018.–2020. gadam sekcijā Izaicinājumi sabiedrībai 1, kurai atvēlēti aptuveni 50 % no pieejamā pētniecības un inovāciju programmas finansējuma un kura aptver veselības, labklājības un demogrāfijas jomas. Darba programmas pēdējā papildinātā versija publicēta 2019. gada 3. jūlijā.

Plašāka informācija

2020. gada konkursi veselības nozarē

2019. gada 4. decembrī RSU organizētajās Zinātnieku brokastīs pētniekiem tika sniegta informācija par aktualitātēm un plānotajiem konkursiem 2020. gadā, konkrēti par ERA-NET, JPI un Apvārsnis 2020 programmu Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība.

Pasākuma programma un prezentācijas

ERA-NET Cofund projektu konkursi

2020. gada 21.janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) tiešsaistes seminārā sniedza informāciju par projektu konkursiem, kas šobrīd ir atvērti medicīnas, veselības, lauksaimniecības, transporta pieejamības,  materiālzinātņu un informācijas tehnoloģiju jomā.  
Prezentācijas pieejamas ŠEIT

Programmas Apvārsnis 2020 aktualitātes - semināri, konferences, projektu konkursi
 1. Aicinām piedalīties Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta organizētajā informatīvajā seminārā 28. janvārī 12.00 -13.30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā par šādām tēmām:                                        •    Eiropa mainīgā pasaulē (SC6) atvērtie konkursi
  •    Marijas Sklodovskas-Kirī (MSCA) konkursi
  •    Eiropas pētniecības padomes granti (ERC)
  •    Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to (SWAFS)
  •    Latvijas Nacionālas bibliotēkas resursi
  •    zinātnisko sasniegumu atspoguļošana Open Access.                                                                          Prezentācijas pieejamas ŠEIT
 2. Līdz 2020. gada 15. aprīlim aicinām pieteikt projektus kopīgiem pētījumiem un inovatīvām aktivitātēm Apvārsnis 2020 programmā Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to (Science with and for Society, SwafS). Vairāk informācijas ŠEIT
 3.  Papildināts Apvārsnis Eiropa stratēģiskā plāna un darba programmu pamatdokuments. Vairāk informācijas: Informējam, ka papildināts Apvārsnis Eiropa stratēģiskā plāna un darba programmu pamatdokuments. Vairāk informācijas ŠEIT
 4. Konferences Towards Horizon Europe Implementation in Latvia materiāliem ŠEIT.
 5. Net4Society sagatavoto sarakstu ar starptautiskajām konferencēm ŠEIT
 6. No 12.- 14. maijam notiek konference Advancing Societal Impact of Social Sciences and Humanities, informācija ŠEIT
 7. IZM ir izveidots Zinātnes pasākumu kalendārs, kur var ne tikai apskatīties tuvākos pasākumus, bet arī ievietot pašiem savus.  

Ja rodas jautājumi, esat laipni aicināti sazināties ar Apvārsnis 2020 Nacionālo kontaktpunktu (laura[pnkts]buzinskaatviaa[pnkts]gov[pnkts]lv, 67785484) un sarunāt konsultāciju jums ērtā laikā un formātā.