Pārlekt uz galveno saturu

ERAF projekta Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā ietvaros RSU zinātniskajam personālam ir pieejams finansiāls atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās. 

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB_1333_400_s_c1_c.jpg

Atbalstāmās darbības finansējuma saņemšanai

 • Tīklošanās pasākumi, pētniecības mobilitātes pasākumi (ārvalstu komandējumi), lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un attiecīgi programmas H2020 un 9. ietvara programmas projektos
 • Programmas Horizon2020 un 9. ietvara programmas, un ERA-NET Cofund aktivitāšu projekta pieteikumu sagatavošanai
Finansiālā atbalsta saņemšanas nosacījumi apstiprināti ar RSU Rektora 2019. gada 4. februāra rīkojumu Nr. 5-1/48/2019 Kārtība 1.1.1.5.pasakuma Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās īstenošanai. 

Aktuālie projektu konkursu uzsaukumi

Apvārsnis 2020 – Izaicinājums sabiedrībai 1

Izstrādāta Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Horizon 2020 darba programma 2018.–2020. gadam sekcijā Izaicinājumi sabiedrībai 1, kurai atvēlēti aptuveni 50 % no pieejamā pētniecības un inovāciju programmas finansējuma un kura aptver veselības, labklājības un demogrāfijas jomas. Darba programmas pēdējā papildinātā versija publicēta 2019. gada 3. jūlijā.

Plašāka informācija

2020. gada konkursi veselības nozarē

2019. gada 4. decembrī RSU organizētajās Zinātnieku brokastīs pētniekiem tika sniegta informācija par aktualitātēm un plānotajiem konkursiem 2020. gadā, konkrēti par ERA-NET, JPI un Apvārsnis 2020 programmu Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība.

Pasākuma programma un prezentācijas

Informācija ievietota 04.12.2019

ERA-NET Cofund projektu konkursi

2020. gada 21.janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) tiešsaistes seminārā sniedza informāciju par projektu konkursiem, kas šobrīd ir atvērti medicīnas, veselības, lauksaimniecības, transporta pieejamības,  materiālzinātņu un informācijas tehnoloģiju jomā.  
Prezentācijas pieejamas ŠEIT

Informācija ievietota 21.01.2020

Programmas Apvārsnis 2020 aktualitātes - semināri, konferences, projektu konkursi
 1. Aicinām piedalīties Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta organizētajā informatīvajā seminārā 28. janvārī 12.00 -13.30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā par šādām tēmām:                                        •    Eiropa mainīgā pasaulē (SC6) atvērtie konkursi
  •    Marijas Sklodovskas-Kirī (MSCA) konkursi
  •    Eiropas pētniecības padomes granti (ERC)
  •    Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to (SWAFS)
  •    Latvijas Nacionālas bibliotēkas resursi
  •    zinātnisko sasniegumu atspoguļošana Open Access.                                                                          Prezentācijas pieejamas ŠEIT
 2. Līdz 2020. gada 15. aprīlim aicinām pieteikt projektus kopīgiem pētījumiem un inovatīvām aktivitātēm Apvārsnis 2020 programmā Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to (Science with and for Society, SwafS). Vairāk informācijas ŠEIT
 3.  Papildināts Apvārsnis Eiropa stratēģiskā plāna un darba programmu pamatdokuments. Vairāk informācijas: Informējam, ka papildināts Apvārsnis Eiropa stratēģiskā plāna un darba programmu pamatdokuments. Vairāk informācijas ŠEIT
 4. Konferences Towards Horizon Europe Implementation in Latvia materiāliem ŠEIT.
 5. Net4Society sagatavoto sarakstu ar starptautiskajām konferencēm ŠEIT
 6. No 12.- 14. maijam notiek konference Advancing Societal Impact of Social Sciences and Humanities, informācija ŠEIT
 7. IZM ir izveidots Zinātnes pasākumu kalendārs, kur var ne tikai apskatīties tuvākos pasākumus, bet arī ievietot pašiem savus.  

Ja rodas jautājumi, esat laipni aicināti sazināties ar Apvārsnis 2020 Nacionālo kontaktpunktu (laura[pnkts]buzinskaatviaa[pnkts]gov[pnkts]lv, 67785484) un sarunāt konsultāciju jums ērtā laikā un formātā.

  Informācija ievietota 24.01.2020

  Programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammā SC1 izsludināti neplānoti COVID-19 projektu konkursi

  Līdz 2020. gada 11. jūnijam projektu pieteicēji tiek aicināti iesniegt priekšlikumus pētniecībā un inovācijās ar mērķi ieviest plaša mēroga, taču īstermiņa veselības jomas risinājumus, veicinot operatīvu reakciju uz Covid-19 pandēmiju. Projekta pieteikumā jāapsver gala lietotāju (end-users), tostarp pilsoniskās sabiedriskās organizācijas un/vai stratēģisko partneru iesaistīšana projektā. 

  Konkursa nolikums un dalības nosacījumi ir publicēti EK mājaslapā ar sekojošām tematikām:

  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A - Vitāli nozīmīgu medicīnisko piederumu un aprīkojuma ražošanas pārveidošana (Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment)
  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B - Medicīnas tehnoloģijas, digitālie rīki un mākslīgā intelekta analītika, lai uzlabotu uzraudzību un aprūpi augstos tehnoloģiju gatavības līmeņos (Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence analytics to improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels)
  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C - Pandēmijas pretreakcijas pasākumu sociālā, biheiviorālā un ekonomiskā ietekme (Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response).
  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D - Eiropas apvienošanās pret Covid-19 pandēmiju (Pan-European Covid-19 cohorts)
  • SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E - Ar Covid-19 saistīto ES un starptautisko apvienību tīklošanās (Networking of existing EU and international cohorts of relevance to Covid-19)

  Vairāk informācijas par izsludināto konkursu: http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_… 

  Informācija ievietota 21.05.2020

  Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis Eiropa” atklāšana Latvijā

  18. jūnijā notiks Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis Eiropa” atklāšana Latvijā. Programmas “Apvārsnis Eiropa” kopējais finansējums ir 95,5 miljardi eiro, padarot to par visu laiku vērienīgāko un ambiciozāko pētniecības un inovāciju programmu ES.

  Pasākumā varēs uzzināt vairāk par programmu un tās mērķiem, potenciālu Latvijai, kā arī iepazīties ar trīs “Apvārsnis 2020” projektu īstenotāju pieredzi. Pasākumu atklās izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece. Ar programmu “Apvārsnis Eiropa” iepazīstinās Eiropas Komisijas (EK) ģenerāldirektors pētniecībā un inovācijās Žans-Ēriks Pakē (Jean-Eric Paquet). Par savu pieredzi stāstīs Kristaps Kļaviņš, kurš ir saņēmis Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu individuālo stipendiju 2020. gadā. Pašlaik K. Kļaviņš realizē projektu, kurā pēta metabolītus kā imūnmodulējošas piedevas biomateriāliem. Savukārt “Latvijas Mobilā telefona” pārstāvis Armands Meirāns atklās uzņēmējdarbības pieredzi ar “Apvārsnis 2020” projektu ieviešanu. Ar organizācijas dalību “Apvārsnis 2020” projektos un finansējuma piesaistē dalīsies Organiskās sintēzes institūta pārstāvis Osvalds Pugovičs.

  Pasākums notiks angļu valodā. Reģistrācija līdz 17. jūnija plkst 11.00: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

  Reģistrētie dalībnieki varēs sekot līdzi pasākumam “Zoom” platformā. Visiem interesentiem tiešraide būs pieejama “Zinātne Latvijai” “Youtube” kontā, kā arī “Apvārsnis Eiropa” Nacionālā kontaktpunkta “Facebook” tiešraidē.

  Pasākuma programma un vairāk informācijas: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/notiks-petniecibas-un-ino…

  Informācija ievietota 05.06.2021

  Atvērts ERC Advanced grant konkurss

  2022. gada 20. janvārī Eiropas Pētniecības padome (European Research Council, ERC) atvērusi Advanced grant projektu konkursu. Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 28. aprīlis.

  Konkursam var pieteikties pieredzējuši zinātnieki ar ievērojamiem sasniegumiem pēdējo 10 gadu laikā, bez zinātniska vecuma ierobežojuma. Viena projekta maksimālais granta apjoms ir 2,5 miljoni eiro (papildu finansējuma maksimums 1 000 000 eiro)  un projekta ilgums līdz 5 gadiem. 2022. gada Advanced grant uzsaukumā plānots atbalstīt 223 projektus ar kopējo budžetu 555 miljoni eiro.

  Rezultātu paziņošana pēc 1. kārtas plānota 2022. gada 19. decembrī, bet rezultātu paziņošana pēc 2. kārtas (intervijas) – 2023. gada 3. aprīlī. Līgumu slēgšana ar granta saņēmējiem varētu sākties 2023. gada augustā. 

  Uzmanību! Pilna pieteikuma iesniegšana (B1+B2) notiek vienā kārtā (single-stage). Pēc pieteikumu iesniegšanas tikai vērtēšana noris divās kārtās. 

  ERC mērķis ir nodrošināt pievilcīgu, ilgtermiņa finansējumu atbalstot izcilus galvenos pētniekus ar komandām, lai veiktu revolucionāru augsta ieguvuma/augsta riska pētījumu. Eiropas Pētniecības padomes budžets no 2021. līdz 2027. gadam ir vairāk nekā 16 miljardi eiro programmā Apvārsnis Eiropa.

  Noderīgas saites:

  Plašāk par ERC Advanced grant: 4. novembra informācijas diena par ERC 2022. gada konkursiem vai Video pamācība kā sagatavot pieteikumu.

  Informācija publicēta LZP mājaslapā

  Finansētie Advanced grant projekti. 

  Informācija ievietota 24.01.2022.