Pārlekt uz galveno saturu

   ERAF_ieguld.jpg

ERAF projekta Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā ietvaros RSU zinātniskajam personālam ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu starptautiskās sadarbības projektiem  pētniecībā un inovācijās. 

Atbalstāmās darbības finansējuma saņemšanai: 

  • tīklošanās pasākumi, pētniecības mobilitātes pasākumi (ārvalstu komandējumi), lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un attiecīgi programmas H2020 un 9.Ietvara programmas projektos;
  • programmas Horizon2020 un 9.Ietvara programmas, un ERA-NET Cofund aktivitāšu projekta pieteikumu sagatavošanai. 

Finansiālā atbalsta saņemšanas nosacījumi apstiprināti ar RSU Rektora 2019.gada 4.februāra rīkojumu Nr. 5-1/48/2019 Kārtība 1.1.1.5.pasakuma Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās īstenošanai. 

Aktuālie projektu konkursu uzsaukumi

Apvārsnis 2020- Izaicinājums sabiedrībai 1

Izstrādāta Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Horizon 2020 darba programma 2018. – 2020. gadam sekcijā Izaicinājumi sabiedrībai 1, kurai atvēlēti aptuveni 50% no pieejamā Pētniecības un inovāciju programmas finansējuma un kura aptver veselības, labklājības un demogrāfijas jomas. Darba programmas pēdējā papildinātā versija publicēta 2019.gada 3.jūlijā.

Vairāk informācijas ŠEIT.