Pārlekt uz galveno saturu

   ERAF_ieguld.jpg

ERAF projekta Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā ietvaros RSU zinātniskajam personālam ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu starptautiskās sadarbības projektiem  pētniecībā un inovācijās. 

Atbalstāmās darbības finansējuma saņemšanai: 

  • tīklošanās pasākumi, pētniecības mobilitātes pasākumi (ārvalstu komandējumi), lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un attiecīgi programmas H2020 un 9.Ietvara programmas projektos;
  • programmas Horizon2020 un 9.Ietvara programmas, un ERA-NET Cofund aktivitāšu projekta pieteikumu sagatavošanai. 

Finansiālā atbalsta saņemšanas nosacījumi apstiprināti ar RSU Rektora 2019.gada 4.februāra rīkojumu Nr. 5-1/48/2019 Kārtība 1.1.1.5.pasakuma Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās īstenošanai.