Pārlekt uz galveno saturu

logo_lv_0.png

ERAF projekta Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā ietvaros RSU zinātniskajam personālam ir pieejams finansiāls un konsultatīvs atbalsts pētniecības projektu pieteikumu gatavošanai.

Atbalstāmās darbības

Iespējams pretendēt uz šādiem atbalsta veidiem:

  1. finansiāls atbalsts dalībai tīklošanās pasākumos un pētniecības mobilitātēs (ārvalstu komandējumiem), lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos programmas Apvārsnis Eiropa, Eiropas partnerības, Eiropas pētniecības telpas tīklu un Kopējās programmēšanas iniciatīvas projektos (tostarp dalībai programmas Apvārsnis Eiropa ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās, dalībai Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centra organizētajos atbalsta pasākumos, dalībai starptautiskajās zinātniskajās konferencēs);
  2. finansiāls atbalsts projektu pieteikumu sagatavošanai programmas Apvārsnis Eiropa, Eiropas partnerības, Eiropas pētniecības telpas tīklu un Kopējās programmēšanas iniciatīvas ietvaros (tai skaitā atalgojumam, komandējumiem pie potenciālajiem projekta partneriem uz projekta plānošanas sanāksmēm, darba semināru organizēšanai Latvijā);
  3. ārēju ekspertu konsultatīvs atbalsts projektu pieteikumu sagatavošanai, kurus RSU personāls gatavo kā projekta vadošais partneris programmās Apvārsnis Eiropa, Eiropas pētniecības telpas tīklu un Kopējās programmēšanas iniciatīvās.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi apstiprināti ar RSU rektora rīkojumiem:

  • 2023. gada 18. aprīļa rīkojums nr. 1-PB-2/175/2023 Par Kārtības, kādā piešķir finansiālo atbalstu dalībai programmās “Apvārsnis Eiropa”, Eiropas partnerības, Eiropas pētniecības telpas tīklu un Kopējās programmēšanas iniciatīvās, apstiprināšanu;
  • 2023. gada 2. maija rīkojums nr. 1-PB-2/215/2023 Par Kārtības, kādā piešķir ārēju ekspertu atbalstu projektu pieteikumu gatavošanai “Apvārsnis Eiropa”, Eiropas pētniecības telpas tīklu un Kopējās programmēšanās iniciatīvās, apstiprināšanu.
Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties RSU Attīstības un projektu departamentā (apdatrsu[pnkts]lv).